Baigiamųjų darbų įkėlimas

Magistro baigiamieji darbai

Remiantis universiteto rektoriaus įsakymu Nr. 1I217  magistro baigiamieji darbai įvertinti „labai gerai“ ir „puikiai“ turi būti patalpinti į eLABa talpyklą. 

Magistro baigiamieji darbai į eLABa talpyklą talpinami be licencinės sutarties. Licencinė sutartis pasirašoma elektroninėje studento studijų knygelėje.

  • Magistro baigiamojo darbo licencinės sutarties pasirašymo instrukcija.
  • Nurodant baigiamojo darbo prieigos sąlygas licencinėje sutartyje galite rinktis vieną iš šių variantų:
    1. Magistro baigiamasis darbas laisvai prieinamas internete; 
    2. Magistro baigiamasis darbas prieinamas tik institucijos intranete*; 
    3. Magistro baigiamasis darbas neprieinamas, vartotojai galės matyti tik darbo metaduomenis: antraštę, santrauką ir raktinius žodžius*

*Renkantis 2 arba 3 variantą būtina nurodyti darbo prieigos ribojimo laikotarpį. Maksimalus baigiamojo darbo prieigos ribojimo laikotarpis – 3 metai. Pasibaigus licencinėje sutartyje numatytam prieigos ribojimo laikotarpiui magistro baigiamasis darbas automatiškai tampa laisvai prieinamas internete.

Informacija pasiteiravimui:
Danguolė Pivoriūnaitė
Ateities g. 20, III148 kab.
Tel.: +370 5 271 4709
El. paštas: danguole@mruni.eu

Daktaro disertacijos

  • Daktaro disertacijos į eLABa pateikiamos prieš 10 kalendorinių dienų iki gynimo.
  • Dėl išsamesnės daktaro disertacijų pateikimo į talpyklą tvarkos prašom kreiptis į Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklą tel. +370 5 271 4469 arba el. paštu phd@mruni.eu