Verslo sistemų ekonomikaStudijų programos kryptisEkonomika
Valstybinis kodas6211JX079
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 m.
Studijų kalba   
Lietuvių  

Studijų programos tikslas – rengti verslo ekonomikos specialistus, padedant įgyti ir plėtoti naujausias, konceptualias sistemines bei aktualias verslo ekonomikos mokslo žinias ir gebėjimus suprasti, analizuoti ir vertinti verslo sistemas, jų funkcionavimą, sąveikos dėsningumus, poveikį nacionalinio ir tarptautinio verslo ekonominėje erdvėje bei priimti verslo sistemų efektyvinimo inovatyvius ekonominius ir finansinius sprendimus, įgyvendinant verslo projektus didinančius verslo konkurencinį pranašumą. Programa orientuota į aktualių šiuolaikinių verslo sistemų
ekonomikos problemų identifikavimą, jų tyrimą ir racionalių sprendimo būdų nustatymą ir verslumo ugdymą.

Pagrindiniai studijų dalykai: Tarptautinė finansų sistema, Verslo sistemų ekonomikos teorijos, Verslo projektų valdymas, Verslo sistemų ekonomika ir politika, Verslo sistemų konkurencingumas, Verslo rizikos valdymas, Mikroekonominė ir makroekonominė analizė
Ši studijų programa nuo kitų ekonomikos krypties programų skiriasi savo turiniu, nes programoje yra aktualios verslumą ugdančios bei į šiuolaikinio verslo ekonomiką orientuotos disciplinos, leidžiančios identifikuoti problemas, suvokti verslo funkcionavimo ryšius su įvairiais ekonomikos subjektais, rizikos valdymą, atlikti ekonomikos situacijos analizę ir pan. Be to, teikiama programa skiriasi apimtimi ir trukme nuo panašaus pobūdžio programų, įgyvendinamų kituose Lietuvos universitetuose, kuriuose vyrauja ekonomikos programos.

Paskaitas dėsto tiek verslo ekspertai - profesionalai tiek mokslininkai  (prof. dr. Daiva Jurevičienė, prof. dr. Ligita Gasparėnienė), tiek dėstytojai iš Portugalijos bei Lenkijos.
Įsidarbinimo galimybės: Studijų programos absolventai galės dirbti šalies ir atskirų regionų verslo institucijose, steigti ar vadovauti Lietuvos ir užsienio verslo įmonėms bei jų padaliniams, veikiantiems įvairiose verslo srityse, taip pat vadovauti ar dirbti funkciniuose verslo sistemų, tinklų padaliniuose – ekonominės analizės, planavimo, valdymo, finansų, tarptautinių ryšių skyriuose. Šiuo metu mūsų absolventai sėkmingai dirba Lietuvos bankuose, finansinių paslaugų įmonėse bei audito kompanijose ir įvairiose kitose įmonėse.

Kodėl verta rinktis Verslo sistemų ekonomikos programą:
„Mano nuomone, Mykolo Romerio universitete dėstoma Verslo sistemų ekonomikos studijų programa yra puiki alternatyva tiems studentams, kurie siekia kokybiškų studijų, norėtų įgyti ir plėtoti ne tik ekonomikos mokslo žinias, bet ir analizuoti, tirti verslą kaip verslo sistemą. Šios studijų programos dėka atsiveria puiki galimybė pažinti verslo sistemų dinamiką, įgauti neįkainojamų verslumo įgūdžių, kurie padės kuriant bei vystant nuosavą verslą. Remdamasi savo patirtimi, rekomenduoju šias studijas kiekvienam besidominčiam ekonomikos aktualijomis bei verslo pasauliu“.
Gintarė Subačiūtė, Verslo sistemų ekonomikos magistratūros studijų programos absolventė.

 


Programos vadovė
prof. dr. Eglė Kazlauskienė, Ekonomikos instituto profesorė. Pagrindinės jos mokslinių interesų kryptys yra verslo sistemų strategijos ir konkurencingumas, tarptautinė prekyba.STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS