Vadyba

Vadyba (03 S) / Socialiniai mokslai

2017 m. priėmimas į vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas

Skelbiamas disertacijų tematikų ir vadovų konkursas

Dokumentus galima teikti iki 2017 m. gegužės 10 d.      

Konkurso sąlygos       
Disertacijos tematikos pagrindimas      
Prašymas dalyvauti vadovų konkurse   
CV Europass arba laisva forma 
Mokslinių publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas  

Archyvas
2016
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Priėmimo į vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės  
2015
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus         
Priėmimo taisyklės 
2014
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus     
Priėmimo taisyklės  
2013
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus 
Konkurso sąlygos ir tvarka 
2012
Vadybos ir administravimo mokslo krypties doktorantūros komiteto 2012 m. rugsėjo 6 d. posėdžio nutarimu patvirtinti konkurso į vadybos ir administravimo mokslo krypties doktorantūros studijas rezultatai
Konkurso sąlygos ir tvarka
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus