Podoktorantūra


Podoktorantūra yra svarbus mokslininko karjeros etapas. Podoktorantūros stažuotės Lietuvoje 2009-2015 metais buvo organizuojamos pagal projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004; finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM01). Mykolo Romerio universitete 2013-2015 metais pagal šį projektą stažavosi dvi mokslininkės:

Eil. nr.Vardas, pavardėStažuotės pavadinimasMokslo kryptisMokslinis vadovas
1.Ieva KripienėRe-emigracijos į Lietuvą potencialas: Jungtinių Amerikos Valstijų atvejisSociologijaProf. dr. Vida Kanopienė
2.Salomėja ZaksaitėApgaulė sporto srityje: paplitimas, prevencija ir teisinis vertinimas
Monografija "Apgaulė sporto srityje: teisinis ir kriminologinis požiūris"
TeisėDoc. dr. Alfredas Kiškis

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.postdoc.lt/lt/apie-projekta
Registracija potencialių stažuotojų ir vadovų duomenų bazėje: https://www.postdoc.lt/lt/partneriu-paieska

Užsienio mokslo ir studijų institucijos apie podoktorantūros galimybes skelbia Euraxess portale: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/latestJobs.