Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai

Studijų programos kryptis
Ugdymo mokslai
Valstybinis kodas
6121MX037
Suteikiama kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauras (Pedagogikos krypties), pedagogo kvalifikacija
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Ištęstinės studijos - 1056 € už semestrą (2020 m.)

Jei visada norėjai ginti vaikų teises ir teikti profesionalią pagalbą mokytojams ir tėvams, leidžiančią labiau suprasti vieniems kitus ir padedančią susirasti draugų, tuomet siūlome išskirtines studijas, kurių metu galėsi realizuoti savo kūrybinį potencialą ir atskleisti organizacinius gebėjimus.

Programos tikslas

Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų studijos, skirtos parengti pedagogikos bakalaurus, socialinius pedagogus, turinčius bendrosios pedagogikos ir socialinės pedagogikos žinių, švietimo įstaigose ir socialinėse institucijose, atliekančiose ugdymo funkciją, remiantis socialinio ugdymo teorinėmis nuostatomis ir principais gebančius teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą siekiant vaiko gerovės, saugumo, pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. Padėti įgyti teorinių ir praktinių žinių, reikalingų socialiniams konsultavimui, konfliktų sprendimui ir pagalbos vaikui, jo šeimai bei mokytojams, suteikimui. Tarptautiniai ekspertai pripažino, jog ši studijų programa yra viena geriausių Lietuvoje.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • praktiškai pritaikyti žinias, būtinas socialiniam konsultavimui;
 • padėti sau, vaikui ir vaiko šeimai bei pedagogams;
 • spręsti kylančius konfliktus bei taikyti inovatyvias pagalbos strategijas;
 • burti bendruomenę komandiniam darbui ir efektyvios socialinės pedagoginės pagalbos teikimui;
 • rengti ir įgyvendinti įvairiausius projektus, kas padės užsitikrinti savarankišką darbo vietą;
 • kūrybiškai organizuoti laisvalaikio renginius;
 • planuoti savo ir kitų karjerą, padėdami išgryninti karjeros tikslus, taikydami koučingo strategijas.

Karjeros perspektyvos:

 • vaiko teisių apsaugos institucijose;
 • švietimo ir kitose socialinėse įstaigose (įvairaus tipo bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse mokyklose, vaikų globos, ikimokyklinėse įstaigose ir kt.);
 • švietimo skyriuose;
 • pedagoginėse-psichologinėse tarnybose;
 • šeimos paramos, reabilitacijos ir specializuotuose centruose;
 • ligoninėse ar kurti nuosavą verslą.
Aktuali informacija
Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Edukologija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Psichologija

6

Socialinės pedagogikos įvadas

3

Studijų įvadas

6

Teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Raidos ir pedagoginė psichologija

9

Socialinė pedagogika

6

Stebimoji socialinė pedagoginė praktika

3

Supervizijos teorija ir praktika

3

Ugdymo teorijos ir filosofija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Alternatyvaus ugdymo mokykloje elgsenos modeliavimas

6

Įtraukusis ugdymas

6

Socialinio pedagogo asistento praktika

6

Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas

6

Vaiko teisių apsauga ir pozityvi socializacija

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mediacija socialinėje veikloje

6

Socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas

6

Socialinis pedagoginis konsultavimas

6

Socioedukaciniai projektai ir programos

6

Ugdymas karjerai

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas

6

Kursinis darbas

3

Pagalbos grupių organizavimas sociopedagoginėje praktikoje

6

Savarankiška socialinė pedagoginė praktika

9

Socialinio ugdymo technologijos

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Delinkventinė pedagogika

6

Familistika

3

Kultūrinių- edukacinių programų organizavimas

6

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

3

Reflektyvioji socialinė pedagoginė praktika

12

4 KURSAS

60

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Darbo teisė

6

Edukologiniai tyrimai ir duomenų apdorojimo programos

9

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

Švietimo institucijų vadyba

6

Tarpkultūrinė komunikacija ir bendruomenės ugdymas

6

8 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas II

6

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

3

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Istorija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kitos šios krypties studijų programos