Svarbi informacija dėl COVID-19

Studijų procesas nuo 2020 m. spalio 26 d. Universitete organizuojamas, laikantis šių reikalavimų:

 • Užsiėmimai (paskaitos, seminarai, pratybos) vykdomi nuotoliniu būdu.
 • Dėl atsiskaitymų (tarpinių atsiskaitymų, galutinių atsiskaitymų) vykdymo būdo (nuotolinio ar nenuotolinio) sprendžia studijų dalyko dėstytojas. Rekomenduojama prioritetą teikti nuotoliniam atsiskaitymo būdui.
 • Jeigu dėl studijų rezultatų vertinimo specifikos nusprendžiama atsiskaitymą organizuoti nenuotoliniu būdu, privalo būti užtikrinama, kad patalpoje būtų ne daugiau nei 30 asmenų ir tarp patalpoje esančių asmenų būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas ir dėvimos kaukės.
 • Privalomas atvykusių į auditoriją studentų žymėjimas naudojant Moodle lankomumo žymėjimo įrankį.
 • Auditorijose užtikrinamas nuolatinis vėdinimas.
 • Auditorijos ir juose esantys paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai ir kt. ) valomos/dezinfekuojamos ne rečiau kaip du kartus per dieną arba, keičiantis studentų srautui, po kiekvieno srauto.
 • Kompiuterinėse auditorijose bus padėtos servetėlės, kad studentai prieš pradėdami darbą ir pabaigę darbą galėtų nuvalyti bendro naudojimo priemones (kompiuterio klaviatūrą, pelę).
Bendrosios prevencinės priemonės:
 • Į Universiteto vidaus erdves leidžiama patekti tik kaukes dėvintiems asmenims;
 • Universiteto bendro naudojimo patalpose privaloma dėvėti kaukes; bendrose patalpose ir uždarose erdvėse turi būti siekiama išlaikyti 2 metrų tarp asmenų atstumą;
 • Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;
 • Nepamirškite, kad siekiant užkirsti kelią infekcijų plitimui, asmeninės apsaugos priemones būtina dėvėti taisyklingai. Svarbu, kad kaukė dengtų ne tik burną, bet ir nosį. Kaip taisyklingai užsidėti / nusiimti kaukę ir vienkartines pirštines žiūrėkite filmuke: https://www.youtube.com/watch?v=GtGyVy0T1z0
 • Asmuo, kuriam karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) pasireiškia Universitete turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;
 • Daugelis mūsų pamirštame svarbiausius taisyklingo rankų plovimo aspektus – plauti rankas muilu rekomenduojama ne mažiau kaip 20 sek.; nusiplovus rankas nederėtų liesti maišytuvo ar durų rankenos – tai daryti rekomenduojama naudojantis vienkartine servetėle. Kaip taisyklingai plauti rankas žiūrėkite filmuke: https://www.youtube.com/watch?v=-Mu4-2bvvUM

Renginių universitete organizavimas pandemijos laikotarpiu

Už Universiteto renginių organizavimą atsakingi asmenys privalo užtikrinti, kad:
 • uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo;
 • organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas ir dėvimos kaukės;
 • uždarose erdvėse renginiuose dalyvautų ne daugiau kaip 30 dalyvių (neįskaitant už renginio organizavimą ir vedimą atsakingų asmenų);
 • organizuojant renginius uždarose patalpose tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas ir dėvimos kaukės.
 • Universiteto renginius organizuojantys asmenys privalo vadovautis taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ ir galiojančiomis konkretaus renginio organizavimo dieną.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747