Darbuotojams ir universiteto lankytojams

Universitete nustatyti šie darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimai (2020-12-09) : 

 • Universitete darbas organizuojamas ir lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
 • nedirbama ir draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus NVSC leidimą;
 • asmuo, kuriam karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) pasireiškia Universitete turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;
 • Universiteto lankytojai aptarnaujami užtikrinant saugos priemones:
  • apribojamas darbuotojų fizinis kontaktas su Universiteto lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;
  • užtikrinama, kad darbuotojai, aptarnaujantys Universiteto lankytojus, ir vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai dėvėtų Kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės Kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei asmuo negali dėvėti Kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės;

Atsakingi Universiteto darbuotojai privalo užtikrinti, kad:

 • darbo patalpos būtų vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą arba, jeigu tai įmanoma, nuolat;
 • dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) būtų valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
 • prie patekimo į studentų ir kitų suinteresuotųjų asmenų aptarnavimą atliekančių Universiteto darbuotojų darbo patalpas Universiteto Ūkio tarnybos numatyta tvarka pažymėti atstumai tarp laukiančiųjų asmenų.

Renginių organizavimas:

Universitete renginius organizuojantys asmenys privalo vadovautis nuostatomis, galiojančiomis numatomo renginio dieną, kurios yra patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu.

Ar keičiasi padalinių atostogų grafikų tvirtinimas?

Šiais metais bus tvirtinamas tik akademinių padalinių (fakultetų / institutų) atostogų grafikas. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl karantino paskelbimo ir darbo organizavimo Universitete nuotoliniu būdu, visų kitų padalinių darbuotojams šiais metais atostogos bus suteikiamos tik pagal prašymus. Vadovaujantis Universitete patvirtinta atostogų suteikimo tvarka, prašymą, suderintą su padalinio vadovu, pateikite Personalo tarnybai el. paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.