Dėstytojams - MRU

Dėstytojams

Galimybių paso taikymas stabdomas nuo š. m. vasario 5 d. Daugiau skaitykite čia.

Universitete nustatyti šie darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimai

 • Universiteto patalpose rekomenduojama dėvėti medicinines kaukes arba respiratorius;
 • draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus NVSC leidimą;
 • asmuo, kuriam karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) pasireiškia Universitete turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju;
 • Universiteto lankytojai aptarnaujami užtikrinant saugos priemones:
  • apribojamas darbuotojų fizinis kontaktas su Universiteto lankytojais, rekomenduojant išlaikyti ne mažesnį kaip 1 metro atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;
  • rekomenduojama laikytis visų saugumo reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, saugus ne mažesnis kaip 1 m. atstumas tarp asmenų, maitinimasis tik tam skirtose vietose ir kt.).
Dėl studijų organizavimo

 • Studijos pavasario semestro metu organizuojamos vengiant pilno kontaktinio mokymosi ir valdant studentų srautus Universitete. Todėl  taikoma taisyklė, kad paskaitos, kuriose dalyvauja 40 ir daugiau studentų, vykdomos nuotoliniu būdu. Ar jūsų paskaita vyks nuotoliniu būdu, pasitikrinkite pavasario semestro tvarkaraštyje. Prie nuotoliniu būdu vykdomos paskaitos bus pažymėta „Moodle aplinka“.  
 • Kitos paskaitos ir seminarai vykdomi kontaktiniu būdu, nebent studijų programoje nustatytos kitokios studijų organizavimo taisyklės. Jeigu kiltų klausimų, koks studijų organizavimo modelis taikomas Jūsų studijų programoje, kreipkitės į studijų programos vadovą arba pažiūrėkite MRU internetiniame puslapyje (https://www.mruni.eu/stojantiesiems/), pasirinkę programą, kurioje studijuojate ir atsidarę skiltį.

Kokie taikomi saugumo reikalavimai kontaktiniuose užsiėmimuose?  

Kontaktiniu būdu vykdomuose užsiėmimuose auditorijose, įskaitant lauko auditorijas, tarp asmenų rekomenduojama išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir rekomenduojama dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius. Visais atvejais tarp asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas

Kaip vyks tarpiniai ir galutiniai atsiskaitymai (egzaminai, įskaitos)? 

Dėl tarpinio ir galutinio atsiskaitymo vykdymo būdo (nuotolinio ar kontaktinio), sprendimą priima studijų dalyko dėstytojas. Jeigu priimate sprendimą atsiskaitymą vykdyti kontaktiniu būdu, privalote užtikrinti, kad auditorijoje būtų ne daugiau nei 40 studentų ir tarp patalpoje esančių asmenų būtų išlaikomas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

Jei kiltų klausimų dėl tinkamos auditorijos parinkimo, kreipkitės į tvarkaraščių vadybininkes:   (8 5) 271 4677 (Renata), (8 5) 271 4706 (Gražina), I- 402 kab., el. p: tvarkarasciai@mruni.eu    

Siekdami užtikrinti studentų lygiateisiškumą rekomenduojame vengti hibridinių atsiskaitymų (kai dalis grupės studentų atsiskaito nuotoliniu būdu, dalis – gyvai), todėl taikykite tą pati atsiskaitymo būdą visiems savo grupės studentams.  

Jeigu dėstote užsienio studentams: 

Studentas, kuris dėl pandemijos sąlygotų judėjimo ribojimų, negali atvykti į Lietuvą, dekano leidimu studijuoja nuotoliniu būdu. Apie tokius studentus dėstytojus informuoja fakultetas.  

Jeigu jūsų grupėje yra studentų, turinčių dekano leidimą studijuoti nuotoliniu būdu, turite užtikrinti, kad šiems studentams būtų sudarytos galimybės jūsų užsiėmimuose ir atsiskaitymuose dalyvauti nuotoliniu būdu.  

Dėmesio! Atsižvelgiant į tai, kad užsienio studentai, atvykę į Lietuvą, privalo saviizoliuotis, prašome dėstytojų bent iki vasario vidurio transliuoti savo užsiėmimus.  

Jeigu dėstytojui privaloma saviizoliacija: 

Dėstytojas pateikite el. prašymą dėl studijų tvarkaraščio keitimo, perkeliant saviizoliacijos laikotarpiu numatytus užsiėmimus ir/ar egzaminus iš auditorijos į Moodle aplinką. Apie šiuos tvarkaraščio pakeitimus informuokite studentus.  

Jeigu studentui privaloma saviizoliacija: 

Studentas apie privalomą saviizoliaciją informuoja dėstytoją. Tokiu atveju dėstytojas transliuoja savo užsiėmimus per Moodle dalyko aplinkoje nurodytą platformą (MS Teams, BBB), kad užsiėmimuose negalintis/-ys dalyvauti studentas/-ai galėtų stebėti užsiėmimus nuotoliniu būdu. Dėstytojas neprivalo užtikrinti tokio studento įtraukimo į studijų procesą.  

Jeigu ne mažiau kaip pusė grupės studentų yra saviizoliacijoje:  

Esant studentų grupės prašymui dekanu sprendimu tokios studentų grupės studijos perkeliamos į nuotolį, bet ne ilgiau nei dviem savaitėm. Fakultetas informuoja dėstytoją apie tokį dekano sprendimą.  

Biblioteka

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS

Biblioteka visas savo paslaugas teikia ir yra atvira skaitytojams.

 • Pirmadieniais- penktadieniais 8:00 – 19:00
 • Šeštadieniais 9:00 – 18:00

Į ką kreiptis, kai turiu klausimų?

 

MRU DARBUOTOJŲ, NETURINČIŲ GALIMYBIŲ PASO, APTARNAVIMAS BIBLIOTEKOJE

Knygos išduodamos ir grąžinamos per šoninį įėjimą Universiteto vidiniame kiemelyje (stiklinės durys šalia kavinės).

KNYGŲ IŠDAVIMAS:

 • Knygas užsakykite iš anksto: užpildykite pateiktą elektroninę formą ir siųskite ją el. paštu biblioteka@mruni.eu ;
 • Atvykite atsiimti užsakytų knygų tik gavę el. laišką apie užsakymo įvykdymą;
 • Užsakytos knygos saugomos 3 bibliotekos darbo dienas;
 • Atsiimant knygas turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

UŽSAKYTŲ KNYGŲ ATSIĖMIMAS:

 • I – V 8:30 – 18:30
 • VI 9:30 – 17:30

Atvykę atsiimti užsakytų knygų skambinkite tel. +370 5 271 4599.

KNYGŲ GRĄŽINIMAS

 • I–VI 8 – 22

Knygos grąžinamos savarankiškai, pasinaudojant knygų grąžinimo dėže.

Vakcinacija

Registruotis vakcinai nuo COVID-19 ligos  galima elektroniniu būdu, spustelėjus savivaldybės svetainėse ir www.koronastop.lt esančią nuorodą.
 
Taip pat veiks vieningas skambučių centro numeris – Karštoji linija 1808, kuriuo paskambinus gyventojams bus atsakyta į klausimus apie vakcinavimo procesą, pagelbėta užregistruoti vakcinai, jei negalės patys užsiregistruoti elektroniniu būdu.