Dėstytojams

Įėjimo į Universitetą kontrolė

 • Į Universiteto patalpas galima patekti tik asmenims, atitinkantiems Galimybių pasui gauti keliamus reikalvimus.
 • Tiek PGR, tiek antigeno testas tinkamas periodiniam darbuotojų testavimui kas 7-10 d. Daugiau apie periodinį testavimą skaitykite čia.
 • Universiteto patalpose privalo būti dėvimos medicininės kaukės arba respiratoriai.

Galimybių pasas

 • Informuojame, kad remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. Nr. 152 „Dėl Valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ nutarimu,  neimunizuotiems asmenims Galimybių pasui gauti tinkamas tik neigiamas PGR testas, kurio galiojimo laikas – 72 val. Atkreipiame dėmesį, kad greitasis antigeno testas nebus pripažįstamas kaip kriterijus Galimybių pasui gauti.
 • Galimybių pasą taip pat gali gauti asmenys, atitinkantys žemiau išvardytas sąlygas:
 1. pasiskiepijus viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų
  • praėjus vienai savaitei „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus atvejus, kai praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
  • praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
  • praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus atvejus, kai praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
  • po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
  • praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
  • praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;  
 1. persirgus COVID-19 liga, jei: 
  • diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);
  • prieš mažiau nei 60 dienų gavote teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą – galioja neskiepytiems asmenims (mobiliuosiuose punktuose atliekami greitieji serologiniai testai Galimybių pasui nėra tinkami).
Dėl studijų organizavimo

 • Studijos pavasario semestro metu organizuojamos vengiant pilno kontaktinio mokymosi ir valdant studentų srautus Universitete. Todėl  taikoma taisyklė, kad paskaitos, kuriose dalyvauja 40 ir daugiau studentų, vykdomos nuotoliniu būdu. Ar jūsų paskaita vyks nuotoliniu būdu, pasitikrinkite pavasario semestro tvarkaraštyje. Prie nuotoliniu būdu vykdomos paskaitos bus pažymėta „Moodle aplinka“.  
 • Kitos paskaitos ir seminarai vykdomi kontaktiniu būdu, nebent studijų programoje nustatytos kitokios studijų organizavimo taisyklės. Jeigu kiltų klausimų, koks studijų organizavimo modelis taikomas Jūsų studijų programoje, kreipkitės į studijų programos vadovą arba pažiūrėkite MRU internetiniame puslapyje (https://www.mruni.eu/stojantiesiems/), pasirinkę programą, kurioje studijuojate ir atsidarę skiltį 

Kokie taikomi saugumo reikalavimai kontaktiniuose užsiėmimuose?  

Kontaktiniu būdu vykdomose užsiėmimuose auditorijose, įskaitant lauko auditorijas, tarp asmenų rekomenduojama išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir privaloma dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius.Visais atvejais tarp asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas

Kaip vyks tarpiniai ir galutiniai atsiskaitymai (egzaminai, įskaitos)? 

Dėl tarpinio ir galutinio atsiskaitymo vykdymo būdo (nuotolinio ar kontaktinio), sprendimą priima studijų dalyko dėstytojas. Jeigu priimate sprendimą atsiskaitymą vykdyti kontaktiniu būdu, privalote užtikrinti, kad auditorijoje būtų ne daugiau nei 40 studentų ir tarp patalpoje esančių asmenų būtų išlaikomas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

Jei kiltų klausimų dėl tinkamos auditorijos parinkimo, kreipkitės į tvarkaraščių vadybininkes:   (8 5) 271 4677 (Renata), (8 5) 271 4706 (Gražina), I- 402 kab., el. p: tvarkarasciai@mruni.eu    

Siekdami užtikrinti studentų lygiateisiškumą rekomenduojame vengti hibridinių atsiskaitymų (kai dalis grupės studentų atsiskaito nuotoliniu būdu, dalis – gyvai), todėl taikykite tą pati atsiskaitymo būdą visiems savo grupės studentams.  

Jeigu dėstote užsienio studentams: 

Studentas, kuris dėl pandemijos sąlygotų judėjimo ribojimų, negali atvykti į Lietuvą, dekano leidimu studijuoja nuotoliniu būdu. Apie tokius studentus dėstytojus informuoja fakultetas.  

Jeigu jūsų grupėje yra studentų, turinčių dekano leidimą studijuoti nuotoliniu būdu, turite užtikrinti, kad šiems studentams būtų sudarytos galimybės jūsų užsiėmimuose ir atsiskaitymuose dalyvauti nuotoliniu būdu.  

Dėmesio! Atsižvelgiant į tai, kad užsienio studentai, atvykę į Lietuvą, privalo saviizoliuotis, prašome dėstytojų bent iki vasario vidurio transliuoti savo užsiėmimus.  

Jeigu dėstytojui privaloma saviizoliacija: 

Dėstytojas pateikite el. prašymą dėl studijų tvarkaraščio keitimo, perkeliant saviizoliacijos laikotarpiu numatytus užsiėmimus ir/ar egzaminus iš auditorijos į Moodle aplinką. Apie šiuos tvarkaraščio pakeitimus informuokite studentus.  

Jeigu studentui privaloma saviizoliacija: 

Studentas apie privalomą saviizoliaciją informuoja dėstytoją. Tokiu atveju dėstytojas transliuoja savo užsiėmimus per Moodle dalyko aplinkoje nurodytą platformą (MS Teams, BBB), kad užsiėmimuose negalintis/-ys dalyvauti studentas/-ai galėtų stebėti užsiėmimus nuotoliniu būdu. Dėstytojas neprivalo užtikrinti tokio studento įtraukimo į studijų procesą.  

Jeigu ne mažiau kaip pusė grupės studentų yra saviizoliacijoje:  

Esant studentų grupės prašymui dekanu sprendimu tokios studentų grupės studijos perkeliamos į nuotolį, bet ne ilgiau nei dviem savaitėm. Fakultetas informuoja dėstytoją apie tokį dekano sprendimą.  

Biblioteka

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS

Biblioteka visas savo paslaugas teikia ir yra atvira skaitytojams.

 • Pirmadieniais- penktadieniais 8:00 – 19:00
 • Šeštadieniais 9:00 – 18:00

Į ką kreiptis, kai turiu klausimų?

 

MRU DARBUOTOJŲ, NETURINČIŲ GALIMYBIŲ PASO, APTARNAVIMAS BIBLIOTEKOJE

Knygos išduodamos ir grąžinamos per šoninį įėjimą Universiteto vidiniame kiemelyje (stiklinės durys šalia kavinės).

KNYGŲ IŠDAVIMAS:

 • Knygas užsakykite iš anksto: užpildykite pateiktą elektroninę formą ir siųskite ją el. paštu biblioteka@mruni.eu ;
 • Atvykite atsiimti užsakytų knygų tik gavę el. laišką apie užsakymo įvykdymą;
 • Užsakytos knygos saugomos 3 bibliotekos darbo dienas;
 • Atsiimant knygas turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

UŽSAKYTŲ KNYGŲ ATSIĖMIMAS:

 • I – V 8:30 – 18:30
 • VI 9:30 – 17:30

Atvykę atsiimti užsakytų knygų skambinkite tel. +370 5 271 4599.

KNYGŲ GRĄŽINIMAS

 • I–VI 8 – 22

Knygos grąžinamos savarankiškai, pasinaudojant knygų grąžinimo dėže.

Vakcinacija

Registruotis vakcinai nuo COVID-19 ligos  galima elektroniniu būdu, spustelėjus savivaldybės svetainėse ir www.koronastop.lt esančią nuorodą.
 
Taip pat veiks vieningas skambučių centro numeris – Karštoji linija 1808, kuriuo paskambinus gyventojams bus atsakyta į klausimus apie vakcinavimo procesą, pagelbėta užregistruoti vakcinai, jei negalės patys užsiregistruoti elektroniniu būdu.