Dėstytojams

Studijų procesas nuo 2020 m. gruodžio 9 d. organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas. Daugiau apie švietimą COVID-19 sąlygomis rasite čia.

 

Pagrindiniai įrankiai nuotoliniam mokymuisi: Moodle aplinka

Ką reikia žinoti apie dėstomo dalyko aplinką Moodle platformoje?

Dėl prisijungimo prie dėstomo dalyko aplinkos Jums rūpintis nereikia – MRU kuria virtualias dėstomo studijų dalyko aplinkas (pagal studijų formą ir pakopą) dėstytojams ir juos priskiria prie jų automatiškai.

Savo dėstomo dalyko aplinką valdysite įkeldamas, atnaujindamas mokomąją medžiagą ir organizuodamas veiklas pagal Universiteto nustatytą tvarką.

Visa į studijų dalyko aplinką įkelta informacija yra išsaugoma. Kitą semestrą rasite anksčiau į savo aplinką keltą mokymosi medžiagą, kurią galėsite koreguoti, atnaujinti joje pateiktą informaciją, užduotis, testus ir kitas veiklas.

Jūsų dėstomų dalykų aplinkos išlieka tos pačios, keičiasi tik studentai.

Kaip prijungti studentus prie dėstomo studijų dalyko aplinkos?

Einamojo semestro studentai prie studijų dalykų aplinkų prijungiami automatiškai (pagal studijų planą). Sėkmingai semestrą baigę (gavę teigiamą įvertinimą) studentai atjungiami, o nebaigę (turintys akademines skolas) – ne.

Studentus, sugrįžusius iš akademinių atostogų ir turinčius išsilaikyti skirtuminius dalykus, galite įregistruoti į studijų dalyką pats arba atidaryti savarankiško įsirašymo galimybę su raktu. Daugiau informacijos rasite Moodle vadove.

Studentai, studijuojantys pagal „Erasmus“ programą, į studijų dalykus gali įsitraukti patys, naudodami įsirašymo raktą – „ERASMUS“.

Kaip vyksta užsiėmimai nuotoliniu būdu Moodle aplinkoje?

Karantino metu visi užsiėmimai (tiek paskaitos, tiek seminarai) nuotoliniu būdu (Moodle aplinkoje) vyksta tiesiogiai bendraujant su studentu tvarkaraštyje numatytu laiku.

Ar užsiėmimai „Moodle“ aplinkoje – tai kontaktinis darbas?

Yra du kontaktinio darbo tipai:

 • nenuotolinis kontaktinis – užsiėmime tiesiogiai dalyvauja studentai ir dėstytojas;
 • nuotolinis kontaktinis – užsiėmimo metu studentai / dėstytojas dalyvauja netiesiogiai, naudomi virtualios mokymosi aplinkos galimybes (pavyzdžiui, dabar naudojama Moodle platforma).

Kokios kontaktinio darbo apimtys pagal teisinio reguliavimo reikalavimus?

 • Pirma studijų pakopa (bakalauro) – kontaktinio darbo apimtis ne mažiau kaip 20 proc. nuo bendro valandų skaičiaus, iš jų ne mažiau nei 10 proc. nenuotolinio kontaktinio darbo;
 • Antroji studijų pakopa (magistro) – kontaktinio darbo apimtis ne mažiau kaip 10 proc. nuo bendro valandų skaičiaus, iš jų ne mažiau nei 5 proc. nenuotolinio kontaktinio darbo.

Nuotolinis kontaktinis darbas negali sudaryti daugiau kaip pusės viso kontaktinio darbo apimties.

Kokias Moodle priemones galiu naudoti nuotolinės paskaitos metu?

Paskaitos studentams transliuojamos tiesiogiai (naudojant vaizdo konferencijų priemones) arba pateikiamos iš anksto įrašytame vaizdo įraše.

MRU Informacinių technologijų centras rekomenduoja:

 • BigBlueButton – ši priemonė yra integruota į Moodle aplinką. Ją galite įtraukti, kaip veiklą „Virtuali paskaita“. Šia priemone galite rodyti ir komentuoti vaizdo pateiktis, skaityti paskaitą, įrašydami vaizdą kamera, galite daryti įrašus, bendrauti su studentais tiek balsu, tiek susirašinėti vaizdo konferencijos pokalbio lange viešai ar privačiai. Galite pasinaudoti ir dar viena puikia funkcija – bendrinti savo kompiuterio ekraną. Taip galėsite studentams rodyti interaktyvias pateiktis ar kitus šaltinius;
 • arba kitas vaizdo konferencijos transliavimo priemones (pavyzdžiui, Microsoft Teams, Zoom arba Skype for Business), tik nepamirškite savo dėstomo dalyko aplinkoje nurodyti studentams prie ko ir kaip prisijungti.

Daugiau informacijos apie vaizdo konferencijų ir Moodle priemones rasite prisijungę prie Moodle, Dėstytojams-MRU Moodle.

P. S. visada naudinga sukurti forumą, skirtą studentų ir dėstytojo bendravimui. Taip studentai po paskaitos galėtų pasidalinti nuomonėmis, užduoti klausimus ar padiskutuoti.

Kokias Moodle priemones naudoti nuotolinio seminaro organizavimui?

Seminarų darbo organizavimui galite naudoti šias Moodle priemones:

 • „Studentų darbų įkėlimas (užduotis)“ – čia galite aprašyti seminaro užduotį, nustatyti darbų įkėlimo terminą ir čia pat juos komentuoti bei įvertinti. Ši priemonė tinka ir grupiniam darbui;
 • „Seminaras (Workshop)“ – veikla, kuri leidžia studentams ne tik įkelti savo darbus, bet ir pagal nustatytus kriterijus vertinti, komentuoti savo kolegų darbus. Tai itin gera priemonė kritinio mąstymo ugdymui;
 • „Pokalbis“ – „Moodle“ veikla, kuri leidžia bendrauti su studentais realiuoju laiku, susirašinėjant pokalbio lange. Tai puikus būdas užduoti klausimus ir gauti atsakymus tuojau pat, vesti diskusiją seminaro tema;
 • „Vaizdo konferencijos priemonė“ – galite naudoti BigBlueButton individualių ir grupinių studentų darbų pristatymui ir aptarimui seminaro metu;
 • „Testas“ – čia galite įkelti „Moodle“ testą studentų žinių patikrinimui ar savitikrai (studentų žinių įtvirtinimui);
 • „Forumas“ – sukurkite vietą studentų darbų aptarimui, diskusijoms ir pan.;
 • „Kitos veiklos“ – seminarams galima naudoti tokias veiklas, kaip „Duomenų bazė“, „Kryžiažodis“, darbą su įvairiais žaidybiniais įrankiais ir t. t.

Daugiau apie Moodle priemones rasite prisijungę prie Moodle, Dėstytojams-MRU Moodle.

Kaip vyksta virtualių užsiėmimų transliacija studentams?

 • Pirmiausia, studijų dalyko aplinkoje iš anksto sukurkite transliacijos nuorodą (jei naudojate BigBlueBotton);
 • Užsiėmimų tvarkaraštyje numatytu laiku prisijunkite prie „Moodle“ užsiėmimo, pasirinkdami „Microfone“ (jei naudojate BigBlueBotton)

Jei naudojate kitas vaizdo transliacijos priemones (MS Teams, Skype for Business, Zoom ar kt.), paaiškinkite studentams kokiu būdu vyks užsiėmimo transliacija ir pasidalinkite prisijungimo nuoroda.

Kaip išvengti techninių nesklandumų užsiėmimų transliacijų metu?

Visų pirma, pabandykite išvengti techninių trukdžių dar prieš pradėdami užsiėmimų transliacijas. MRU Informacinių technologijų centras rekomenduoja turėti ausines, mikrofoną, kamerą ir naudoti laidinį internetą. Vaizdo ir garso užsiėmimų transliacijai didelė interneto sparta nereikalinga, tačiau ją veikia interneto greičio netolygumai. Tai pasireiškia vaizdo, garso trūkčiojimais, momentiniais sustingimais, todėl virtualių užsiėmimų metu rekomenduojama sustabdyti kitų internetą naudojančių programų veikimą (pvz., uTorrent, internetinė televizija ir kt.).

Atsižvelkite ir į svarbius techninius parametrus. Nors virtualių užsiėmimų transliavimui tinka dauguma šiuolaikinių kompiuterių, tačiau svarbu, kad:

 • procesoriaus sparta būtų ne mažesnė nei 2,5 GHz;
 • operatyvinės atminties apimtis būtų ne mažesnė nei 4 GB, geriausia – 8 GB;
 • būtų galimybė prie kompiuterio prijungti interneto kamerą, mikrofoną, ausines arba garsiakalbius;
 • kompiuteris būtų prijungtas prie internetinio ryšio.

Ar MRU bibliotekos Mokslo duomenų formavimo grupė teikia paslaugas nuotoliniu būdu?

Taip, Mokslo duomenų formavimo grupė teikia konsultacijas ir paslaugas nuotoliniu būdu:

 • Dėl publikacijų registravimo ir paieškos bei bibliografinių sąrašų eLABa talpykloje prašome kreiptis į Vestą Bartusevičiūtę vesta@mruni.eu, publikacijos@mruni.eu. Išsamiau: pdb.mruni.eu .
 • Dėl mokslo žurnalų parinkimo, patikimumo tikrinimo, žurnalų cituojamumo rodiklių Web of Science ir Scopus duomenų bazėse, autorių cituojamumo analizės prašome kreiptis į Nataliją Popkovą el. paštu natalija.popkova@mruni.eu .
 • Dėl prenumeruojamų duomenų bazių, laikinos prieigos išteklių testavimo užsakymo, leidinių talpinimo į MRU Institucinę talpyklą prašome kreiptis į Danguolę Pivoriūnaitę el. paštu danguole@mruni.eu.

MRU bibliotekos darbas karantino metu

Ar MRU bibliotekos Mokslo duomenų formavimo grupė teikia paslaugas nuotoliniu būdu?

Taip, Mokslo duomenų formavimo grupė teikia konsultacijas ir paslaugas nuotoliniu būdu:

 • Dėl publikacijų registravimo ir paieškos bei bibliografinių sąrašų eLABa talpykloje prašome kreiptis į Vestą Bartusevičiūtę: vesta@mruni.eupublikacijos@mruni.eu. Išsamiau: pdb.mruni.eu .
 • Dėl mokslo žurnalų parinkimo, patikimumo tikrinimo, žurnalų cituojamumo rodiklių Web of Science ir Scopus duomenų bazėse, autorių cituojamumo analizės prašome kreiptis į Vestą Bartusevičiūtę el. paštu: vesta@mruni.eu.
 • Dėl prenumeruojamų duomenų bazių, laikinos prieigos išteklių testavimo užsakymo, leidinių talpinimo į MRU Institucinę talpyklą prašome kreiptis į Danguolę Pivoriūnaitę el. paštu danguole@mruni.eu.

Ar MRU biblioteka šiuo metu dalinasi atmintinėmis mokslininkams (dėl publikacijų)?

Taip, biblioteka dalinasi šiomis atmintinėmis mokslininkams:

Vakcinacija

Kaip vyksta vakcinacija?

Vakcinacijos procesą organizuoja savivaldybė. MRU perduoda norinčiųjų skiepytis duomenis savivaldybei. Kuomet duomenys suvedami į registracijos skiepams sistemą, ir kuomet yra atidaryta registracija švietimo įstaigų darbuotojams pagal 1.15. prioritetą, jums sistema savivaldybės tinklalapyje leis pasirinkti norimą skiepijimo laiką.

Pageidaujantys skiepytis nuo COVID-19 turi kreiptis į vyresniąją vadybininkę Dominyką Rizgelytę, el. p. dominyka_rizgelyte@mruni.eu 

Kaip žinoti, ar leidžiama registruotis švietimo įstaigų darbuotojams?

Informaciją tikrinkite savivaldybės tinklapyje.

Kur rinktis vakcinacijos laiką?

Registruotis skiepams savivaldybės tinklapyje