Inovacijų ekonomikaStudijų programos kryptis - Ekonomika
Valstybinis kodas - 612L10013
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras (Ekonomikos studijų krypties)
Studijų trukmė - nuolatinės studijos (dienomis) - 3,5 m.,
Semestro studijų kaina (2016 m.) - 680 Eur,
 
Dalykai konkursiniam balui
Matematika (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Istorija (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .


Studijų programos aprašas
Inovacijų ekonomika
- bakalauro studijų programa yra skirta formuoti absolventų kūrybiškumo, verslo know-how ir verslumo gebėjimus analizuojant ir vertinant naujus verslo modelius, procesus, projektus. Programa yra orientuota į ekonominius aspektus inovacijų procese, t.y. sprendžiant verslo problemas, mokytis iš patirties, ieškant naujų ir geresnių būdų, kaip daryti dalykus, pelnytis iš naujų rinkų arba kartais tiesiog patenkinti smalsumą.

Kokių žinių įgysite? Nauja bakalauro studijų programa Inovacijų ekonomika savo turiniu ir struktūra išsiskirs iš kitų Ekonomikos studijų krypties programų tuo, kad joje apjungiami ekonominiai, finansiniai, elektroninės erdvės, ateities investicijos ir inovacijos procesai, inovatyvios išmaniosios technologijos, neuro ir kitų susijusių sričių aspektai. Joje sustiprinta ekonominė orientacija – akcentuojamas ekonominių, finansų ir verslo rinkų disciplinų blokas, kas ypač atitinka ES dabartinės situacijos ir ateities iššūkius. Studijų programa leis studentams apdoroti įvykius ir juos tyrinėti bei atrasti planavimo, valdymo naujų idėjų ir pagaliau įgyvendinti inovacijas savo veikloje, ugdyti ir palaikyti kūrybingumą organizacijose, įmonėse ir savo versle.

Kas dėstys? Programa orientuota į praktinių įgūdžių formavimą, todėl daugelis dėstytojų yra profesionalai praktikai: prof. dr. Rimvydas Jasinavičius – Regionų plėtros forumo vadovas, ilgalaikis Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos (VVDK) prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės prezidentas, doc. dr. Rimantas Juozas Vaicenavičius – pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) mokslinis ekspertas, ilgalaikis Lietuvos banko, Statistikos departamento direktorius, prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė – Kredito unijos „Moterų taupa“ stebėtojų tarybos pirmininkė, Moterų teisių asociacijos valdybos pirmininkė, Estijos garbės konsulė.

Kokios karjeros galimybės? Absolventai, baigę Inovacijų ekonomikos programą ir įgiję ekonomikos bakalauro laipsnį, galės dirbti ekonomistais verslo įmonėse, viešojo sektoriaus institucijose. Absolventai gebės atlikti ekonomines analizes, ekonominius tyrimus, apdoroti informaciją, todėl galės dirbti analitikais. Be to, kadangi absolventai bus įgiję ne tik ekonominių, bet ir inovacijų diegimo/kūrimo žinių, jie galės būti ne tik tyrimų vykdytojai, bet ir iniciatoriai, projektų vadovai (ne tik samdomi, bet ir savo pačių projektų). Taip pat absolventai galės kurti inovatyvius verslo modelius, siūlyti ir testuoti naujas veiklas/produktus/paslaugas remiantis įgytomis ekonominėmis bei inovacijų žiniomis.

Kokios siūlomos galimybės studijuoti užsienyje? Studentams suteikiama galimybė studijuoti užsienyje pagal įvairias mainų programas, dalyvauti vasaros mokyklose užsienyje.

Kodėl verta rinktis Inovacijų ekonomikos programą:  

Vyriausybės Ekonominių pažeidimų ir korupcijos prevencijos skyriaus vedėjas Nerijus Genys: Šešėlinės ekonomikos reiškinių identifikavimas ir suvokimas leidžia jį veiksmingiau kontroliuoti. Iki šiol egzistuojančios Ekonomikos studijų programos neišskyrė šešėlinės ekonomikos tyrimų svarbos ir aktualumo, todėl rinkoje stokojama kompetentingų ekonomikos pažeidimų ir korupcijos prevencijos srities specialistų. Naujai parengta Inovacijų ekonomikos programa įgalintų parengti aukštos kompetencijos ekonomikos profesionalus, įgijusius gilių žinių bei gerai išmanančius procesus, kurie yra susiję su šešėlinės ekonomikos procesais.


Programos vadovė - habil. dr. Žaneta Simanavičienė, Ekonomikos instituto profesorė el.p. zasiman@mruni.eu

Programos vadybininkė - Giedrė Kaušienė el. p. ei@mruni.eu   tel. (85)2714 701