Renginiai

MRU alumnė paskelbta nacionalinio geriausių magistro darbų konkurso nugalėtoja

Sveikiname MRU alumnę (dabar Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto doktorantę) Anastasiya Jurkevits tapus Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos inicijuoto geriausių magistro darbų konkurso 2016 m. nugalėtoja!

Anastasiyos Jurkevits magistro darbas „Šiuolaikiniai pensijų reformos Baltarusijoje diskursai“ [Contemporary Discourses on Pension Reform in Belarus] (parengtas ir apgintas studijuojant jungtinėje Mykolo Romerio universiteto (Lietuva), Tamperės universiteto (Suomija) ir Linco Johano Keplerio universiteto (Austrija) sociologijos magistrantūros studijų programoje „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“, darbo vadovė prof. dr. S.Mikulionienė) buvo pripažintas geriausių socialinių mokslų magistro darbu. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungoje 2016 m. lapkričio 22 d. įvyko Geriausio Magistro darbo posėdis, kurio metu daugiau nei 70 vertintojų išrinko geriausius magistro darbus. Konkursu siekiama skatinti magistrantus ruošti aukšto lygio baigiamuosius darbus, skatinti tarpsektorinį, tarpinstitucinį, tarpkryptinį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos magistrantų motyvaciją rinktis mokslininko karjerą.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edukologijos ir Socialinio darbo institute š.m. lapkričio 21-30d. svečiuosis prof. Karin Dahlberg

(Linnaeus universitetas, Švedijos Karalystė)

Profesorė susitiks su Instituto darbuotojais ir skaitys paskaitas

“ Atvirumas fenomenologiniuose tyrimuose: Reflektyvus fenomenologinis tyrimas”

Paskaitos vyks lapkričio 21-25 dienomis 102 Laboratorijoje (Didlaukio g. 55, Vilnius)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos pagyvenusių ir neįgalių žmonių įstaigų ir vadovaujančių darbuotojų asociacija “Rūpestinga globa“(LARG) bendradarbiaujant su Edukologijos ir socialinio darbo institutu birželio 9 d. organizuoja Tarptautinę Baltijos šalių konferenciją “Globos įstaigų klientų teisių, poreikių ir orumo užtikrinimas deinstitucionalizacijos kontekste”.Konferencijos vyks Taujėnų dvare (Ukmergės rajonas).

Plenarinius pranešimus konferencijoje skaito Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė Vida Gudžinskienė, doktorantas Rimvydas Augutavičius.

Sveikiname

Aušrą Kolbergytę  (Socialinės gerovės fakultetas, Edukologijos ir socialinio darbo institutas) 2016 m. vasario 19 d. apgynusią pirmąją edukologijos krypties disertaciją Mykolo Romerio universitete Disertacijos tema "Suaugusiųjų saviugda kaip transformuojantis ugdymasis" (Edukologija, 07 S).


Spalio 20-21 d. Edukologijos ir socialinio darbo institute įvyks antrasis Erasmus+ projekto „UNITED EUROPE FOR YOUTH – UEFY“ partnerių susitikimas. Dalyvaus partneriai iš Didžiosios Britanijos, Turkijos, Čekijos Respublikos, Lenkijos, Bulgarijos ir Estijos.

Šį projektą koordinuojanti institucija yra Nigde universitetas, Turkija. Pagrindinis projekto tikslas – strateginės partnerystės dėka sukurti socialinio mokymosi įrankius/priemones – mentorystės programą – Europos jaunimui, besimokančiam vidurinėse mokyklose ir tokiu būdu mažinti jų ankstyvą iškritimą iš mokyklos bei gražinti tuos, kurie jau iškrito.
Kvietimas į seminarą

"MEMORO - naujų technologijų taikymas socialiniame darbe”

Rugsėjo 21 d. 13.00 – 16.00 val ., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius, I – 122 aud. vyks Socialinių technologijų fakultetoEdukologijos ir Socialinio darbo instituto kartu su Edukacinių technologijų laboratorija organizuojamas seminaras “ MEMORO - naujų technologijų taikymas socialiniame darbe”.

Seminaras rengiamas pagal tarptautinį Mokymosi visą gyvenimą projektą „ „INNOMEC – Inovatyvios edukacinės praktikos vyresnio amžiaus žmonių įstaigose“ (Nr.539829-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP), kuris finansuojamas Europos Komisijos.

Seminaro tikslas – skleisti novatoriškus metodus, padedančius įgalinti vyresnio amžiaus suaugusiuosius edukacinėms veikloms. Seminarą ves Memoro ekspertas iš Italijos Lorenzo Fenoglio. Seminaro metu bus keičiamasi metodologine ir praktine patirtimi, kuri gali būti taikoma vyresnio amžiaus suaugusiųjų (taip pat ir kitų amžiaus grupių) švietimo ir socialinio darbo srityse. Prof. dr. Stefan Danner (Vokietija) vizitas

Rugsėjo 14-18 d. Edukologijos ir socialinio darbo institute viešėjo prof. dr. Stefan Danner iš HTWK Leipcigo universiteto (Vokietija).

Svečias Socialinio darbo ir Laisvalaikio ir pramogų edukacijos studijų programų studentams vedė seminarus švietimo ir improvizacijos bei pantomimos socialinėje veikloje temomis, susitiko su Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojais.


Konferencija "Aktualios užkrečiamosios ligos mokyklose ir jų prevencija"

Gegužės 28 d. Mykolo Romerio universitete (Ateities 20, III- 223 aud.) vyks konferencija "Aktualios užkrečiamosios ligos mokyklose ir jų prevencija". Konferencijos organizatoriai - Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras.
Konferencijos pradžia 10 val.
Kviečiame dalyvauti!

Konferencijos programa: http://www.ulac.lt/uploads/downloads/konferencijos/konf_prg_mkl_direktoriams.pdf


*Interaktyvi kelionė į kitokio proto pasaulį*

2015 m. gegužės 7 d. 233 aud. 11:20 vyks neformali paskaita - ekskursija į proto negalią turinčių žmonių pasaulį.
Svečiuose - Markučių dienos veiklos centras.
Programoje: interaktyvi vardinė ekskursija po Markučių centrą, pavojingos temos, motyvacijos duobės ir laiminga pabaiga su šokiais.
Kviečiame dalyvauti!Kovo 31 d. 11 val. I-311 aud. vyks Edukologijos ir socialinio darbo instituto organizuojama apskrito stalo diskusija „Koks socialinis pedagogas reikalingas Lietuvos švietimo sistemai?“
Probleminiai apskrito stalo klausimai:

Pedagogų rengimo ir kompetencijų tobulinimo raidos kryptys;
Jaunimo darbuotojų rengimo probleminiai aspektai (gatvės socialiniai pedagogai);
Atviri klausimai diskusijai.


Apskrito stalo diskusijoje dalyvaus visų Lietuvos universitetų socialinės pedagogikos studijų programų rengėjai ir dėstytojai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai.


Kovo 19 d. Edukologijos ir socialinio darbo institute

viešėjo dr. Asta Balkutė, Edukologijos kolegijos James F. Ackerman Pilietinio ugdymo centro Purdue universitetas (JAV) direktoriaus pavaduotoja

Vizito metu ji skaitė atvirą paskaitą „Kokybinių tyrimų praktika socialiniuose moksluose: fenomenologija ir naratyvinė analizė“ magistrantams, susitiko su Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojais.


Apskrito stalo diskusija su socialiniais partneriais

2015 m. kovo 4 d., 11 val. V-247 aud. Edukologijos ir socialinio darbo institutas ir Ugdymo karjerai pedagogikos, Laisvalaikio ir pramogų edukacijos, Socialinės pedagogikos bakalauro studijų programų, Teisės edukologijos, Verslumo edukologijos, Edukacinių technologijų valdymo magistrantūros studijų programų komitetas organizuoja apskrito stalo diskusiją su socialiniais partneriais – bendrojo ugdymo mokyklomis.
Diskusijos metu planuojama aptarti universiteto studentų pasirengimą praktikoms, praktikos tobulinimo ir plėtros, atliepiant šiandienines juridines, darbo rinkos aktualijas ir naujausius mokslo pasiekimus, galimybes.


2015 m. vasario 16-22 d. Edukologijos ir socialinio darbo institute paskaitas skaitys Lenkijos Aukštosios profesinio rengimo mokyklos dėstytoja dr. Malgorzata Przybysz-Zaremba
.

Kviečiame į paskaitas:

vasario 18 d. 9.40-11.10, I-406 aud ., „Risky behaviours of teenagers, as an implication of decaying of family environment“

vasario 18 d., 11.20-12.50, II-228 aud. , „Agression and violence in – a local or global problem. Selected context, examples, research“

vasario 19 d. 11.20-12.50, III-219 aud. , „Teaching styles and ways of aquiring the school knowledge by pupils – establishments and propositions“

vasario 19 d. 13.00-14.30., I-309 aud., „Prevention of risky behaviours of school teenagers – facts and hope“


Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojai kvietė buvusius studentus aptarti studijų patirtį

Sausio 29 d. 9.30 – 10.30 val. Profesoriume - 220 vyko dėstytojų ir buvusių studentų susitikimas. Susitikime kalbėta apie baigtas studijas. Kartu pasidalinta studijų prisiminimais, pasidžiaugta pasiekimais, lūkesčiais, ateities planais.


Lapkričio 17 - 21 d. Edukologijos ir socialinio darbo institutas organizuoja paskaitų ir individualių konsultacijų savaitę studentams "Karjeros valdymas – nuo ko pradėti?"

O pradėti siūlome nuo savanorystės. Savanorystė naudinga ne tik socialiniams veiksniams stiprinti, bet ir patirties apie būsimą darbą įgijimui. Tai veikla, galinti padėti atrasti save per mėgstamą veiklą, išbandant savo jėgas įvairiose darbinėse situacijose, stiprinant turimas kompetencijas, užmezgant pažintis, kaupiant kontaktus. Savanorystė pasirinktoje organizacijoje padeda detaliau ir nuosekliau susipažinti su konkrečia sritimi, išbandyti kelias pozicijas, o įgautos praktinės žinios vėliau garantuoja teigiamą darbdavio požiūrį dalyvaujant pokalbyje dėl darbo.

Šios savaitės metu:

 kalbėsime apie savanorystės sampratą;

 paneigsime mitus apie ją;

 pažvelgsime, kokia jos nauda iš verslo pusės;

 pristatysime tiesioginį kanalą norintiems susirasti savanoriškos veiklos.

Lapkričio 17 d. 13.00-14.30 I-106 aud . paskaita "Savanorystė - gera karjeros kelio pradžia".
Lektoriai: Vincentas Vitkauskas – VšĮ „Verslus Jaunimas” įkūrėjas ir vadovas;

Vigilija Gudauskytė, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos konsultantė, buvusi VšĮ Švietimo ir kultūros centras „Jaunimas vaikams“ savanorė vaikų stovykloje „Lietuvos Atgaja“.


Lapkričio 18 d. 13.00-14.30 I- 311 aud. paskaita "Savanorystė - gera karjeros kelio pradžia".
Lektoriai: Vincentas Vitkauskas – VšĮ „Verslus Jaunimas” įkūrėjas ir vadovas;

Vigilija Gudauskytė, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos konsultantė, buvusi VšĮ Švietimo ir kultūros centras „Jaunimas vaikams“ savanorė vaikų stovykloje „Lietuvos Atgaja“.

Lapkričio 19 d. 14.00 – 14.40 val. V- 255 aud. individualios konsultacijos. Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė dr. Asta Railienė.


Lapkričio 20 d. 14.40 – 16.10 val. III - 405 aud . lecture "Volunteering opportunities in Lithuania and Europe". Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė, doktorantė Neringa Kurapkaitienė.


Lapkričio 21 d. 09.40-11.20 II- 406 aud . paskaita "Savanorystė - gera karjeros kelio pradžia". Lektoriai: Vincentas Vitkauskas – VšĮ „Verslus Jaunimas” įkūrėjas ir vadovas;

Vigilija Gudauskytė, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos konsultantė, buvusi VšĮ Švietimo ir kultūros centras „Jaunimas vaikams“ savanorė vaikų stovykloje „Lietuvos Atgaja“.


 • 2014 m. lapkričio 13 d., 13.00 val., I-220 aud . kviečiame į Mokslo kavinės renginį, kuriame vyks vadovėlio "Socialinių tyrimų metodai: apklausa" pristatymas. Pranešėjos - Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė Inga Gaižauskaitė bei docentė dr. Svajonė Mikėnė.

Vadovėlio „Socialinių tyrimų metodai: apklausa“ tikslas – apibendrinti svarbiausias apklausos metodo prielaidas bei pagrindinius tyrimo proceso elementus, pradedant tyrimo temos pasirinkimu ir baigiant duomenų apdorojimu, analize bei tyrimo ataskaitos rengimu.

Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams (nepriklausomai nuo studijų programos krypties), kurie studijuoja socialinių tyrimų metodologijos dalykus, planuoja atlikti tyrimą rengdami kursinį ar baigiamąjį darbą arba norėtų pritaikyti apklausos metodą kitiems studijų tikslams. Šis vadovėlis bus parankus visiems, kam reikalingos esminės teorinės ir praktinės žinios apie apklausos metodo taikymą socialiniuose tyrimuose.

 • 2014 m. spalio 13-17 d. Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institute lankysis profesorė dr. H. Niemi (Helsinkio universitetas, Suomija).

  ESDI edukologijos magistrantai ir doktorantai, o taip pat ir akademinės bendruomenės nariai, profesorės dr. H. Niemi paskaitose bus supažindinti su naujausia tarptautine edukacinių technologijų diegimo mokykloje praktika. Ypač vertinga Suomijos švietimo patirtis, kuria pasidalins profesorė: nuo 2000 metų vykdomų edukacinių technologijų diegimo projektų – Virtuali mokykla, ope.fi ir kt. - rezultatai, LUMA centrų veikla. Šių paskaitų metu bus siekiama ugdyti gebėjimą kryptingai, savarankiškai ir atsakingai pasirinkti mokymosi metodus ir formas, naudojantis inovatyviomis edukacinėmis technologijomis ir virtualiomis aplinkomis bei informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.

 • Rugsėjo 22-26 dienomis Edukologijos ir socialinio darbo institute lankėsi docentė dr. Alicja Zbierzchwoska (Lenkija), kuri susitiko su Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojais.

  2014m. rugsėjo 23 d. 11.20 val. I-106 aud. docentė skaitė viešą paskaitą „Teenage and underage parenthood in the world: overview of the phenomenon and its causes“ .

  2014m. rugsėjo 24 d. 11.20 val. I-309 aud. docentė skaitė viešą paskaitą “Pregnancy and parenthood as a critical event for teenagers and its consequences: based on the experiences of Polish underage parents ”.

 • Rugsėjo 18 d. 15 val. V-254 kab. Edukologijos ir socialinio darbo institute lankėsi Berlyno Humbolto universiteto
  dėstytoja, edukacinių projektų rengėja ir lyčių problematikos tyrinėtoja Anna Hartung. Dėstytoja pristatė mentorystės veiklų universitete patirtį bei galimybes tai įgyvendinti Mykolo Romerio universitete, taip pat ir kitas idėjas apie lyčių problematikos bendrus tyrinėjimus.


 • 2014 m. kovo 27 – 28 d. Mykolo Romerio universitete vyko III – iasis tarptautinis simpoziumas „SOCIALINĖ PEDAGOGIKA: AKTUALIOS PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS“. Simpoziumo tikslas - tęsti mokslines diskusijas apie socialinės pedagogikos vystymąsi Lietuvoje, Rusijoje, Suomijoje, Švedijoje, Estijoje. Pirmąją simpoziumo dieną vyko plenariniai pranešimai, kuriuose aptarta socialinės pedagogikos vystymosi raida ir perspektyvos orientuojantis į globalizacijos tendencijas. Antroji diena busvo skirta darbui sekcijose.


  Daugiau informacijos rasite simpoziumo svetainėje.
 • Gegužės 15 - 29 dienomis Edukologijos ir socialinio darbo institute dr. Audronė Skukauskaitė (Dreeben School of Education, University of the Incarnate Word, San Antonio, TX, JAV) skaitė paskaitų „KOKYBINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJOS: ETNOGRAFINIAI TYRIMAI IR DISKURSO ANALIZĖ“ ciklą.