Atviros prieigos duomenų bazės

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Lietuvių kalba

Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų duomenų bazė
Duomenų bazę pildo Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

EUR-Lex
Europos Sąjungos teisės portalas (informacija yra ir lietuvių kalba): sutartys, antriniai teisės aktai, Europos Teisingumo Teismo sprendimai, Europos Parlamento svarstomi klausimai ir pan.

Europos Sąjungos Tarybos dokumentų viešasis registras
Registras veikia nuo 1999 m. sausio 1 d. Registre pateikiami Tarybai ar vienam iš parengiamųjų organų pateikti neslapto pobūdžio dokumentai, Tarybos reglamentai, sprendimai ir kt.

Europos Sąjungos teisės aktų duomenų bazė
Bazę sudaro virš 30 000 dokumentų (iš jų apie 18 000 išversti į lietuvių kalbą). Prieiga suteikiama tik lietuviškiems dokumentams.

Epaveldas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kartu su partneriais Lietuvos dailės muziejumi ir Lietuvos archyvų departamentu įgyvendino projektą „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“. Projekto metu sukurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų (tarp jų  senosios lietuviškos knygos (1547–1863) ir lietuviškos periodinės spaudos (1864 – 1940 m.)) duomenų bankas.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa 
Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa) kaupiami, saugomi bei pateikiami Lietuvos mokslo ir studijų elektroniniai dokumentai (monografijos, mokslo žurnalai, disertacijos ir santraukos, vadovėliai ir kita mokslo ir studijų literatūra). Projekte dalyvauja 15 valstybinių universitetų, 15 valstybinių kolegijų, Lietuvos mokslų akademija ir 32 valstybiniai mokslo institutai. 

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų bazė
Visatekstė teisinių dokumentų duomenų bazė.

Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB): Analizinės bibliografijos posistemis
Nuo 2003 metų Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) pradėjo leisti naują bibliografinės informacijos duomenų bazę. Joje pateikiami bibliografiniai įrašai  iš beveik devynių šimtų Lietuvoje leidžiamų periodinių bei tęstinių leidinių, lituanika, straipsniai iš konferencijų medžiagos rinkinių. Pagrindiniai Lietuvos dienraščiai: “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Lietuvos aidas”, “Lietuvos žinios”, “Verslo žinios” aprašomi nacionalinėje bibliotekoje gavimo dieną ir iš karto yra prieinami vartotojui, kita bibliografinė informacija keletą dienų vėluoja.

Užsienio kalbomis

Bepress Legal Repository
Atviros prieigos teisinės tematikos duomenų bazė, kurioje talpinamos įvairių teisinių institucijų bei universitetų publikacijos, darbo dokumentai, konferencijų pranešimai.

BioMed Central (The Open Access Publisher)
Atviros prieigos žurnalų leidėjas pateikia apie 130 pavadinimų žurnalus iš biomedicinos ir medicinos srities.

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Centrinės ir Rytų Europos šalių leidinių archyvas, suteikiantis prieigą prie 244 humanitarinių bei socialinių mokslų žurnalų visateksčių straipsnių. Straipsniai publikuojami originalo kalbomis. Daugeliui straipsnių lietuvių kalba yra suteikta atviroji prieiga.

DOAJ the Directory of Open Access Journals
Atviros prieigos visateksčių leidinių katalogas, 2009 m laimėjęs SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) apdovanojimą. 2009 m. į DOAJ įtraukta 4798 įvairios tematikos mokslinių žurnalų, įvairiomis pasaulio kalbomis. Šiuo metu beveik dviejuose tūkstančiuose į katalogą įtrauktuose žurnaluose gali būti vykdoma visateksčių straipsnių paieška.

E-Books on Directory
Įvairių sričių elektroninės knygos. 

Europeana
Europos virtuali įvairialypės informacijos biblioteka. Viso pasaulio interneto vartotojai gali naudotis daugiau nei dviem milijonais knygų, žemėlapių, įrašų, fotografijų, archyvinių dokumentų, paveikslų ir filmų iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių bibliotekų ir kultūros įstaigų.

Eurostat
Duomenų bazėje skelbiami oficialūs suderinti Europos Sąjungos ir euro zonos statistiniai rodikliai bei pateikiami duomenų palyginimai. Galima rasti daug statistinės informacijos apie Europos Sąjungos regionus ir šalis bei valstybes kandidates.

HighWire Press
Didžiausias atviros prieigos visateksčių mokslinių referuotų leidinių archyvas, kurį dabar (2010 m.) sudaro beveik 2 milijonai atviros prieigos visateksčių straipsnių, 45 atviros prieigos moksliniai tinklalapiai ir kt. Tematika- socialiniai, humanitariniai, tikslieji bei gamtos mokslai. Dauguma atviros prieigos leidinių turi nuo 4 iki 24 mėn. embargo periodą.

INASP Directory of Free and Open Access Online Resources
Visateksčių žurnalų ir duomenų bazių nuorodos.

Math-Net.Ru
Pristatomas matematikos vystymasis Rusijoje. Portale talpinami matematikos žurnalai, kurių pilni tekstai prieinami internete, žurnalams taikomas 3 metų embargas.

OAPEN
Atvirosios prieigos socialinių bei humanitarinių mokslų visateksčių akademinių el. knygų biblioteka.

Open Access Government

Open Texbooks
Įvairių sričių elektroninės knygos.

Public Library of Science (PLoS)
Biologijos bei medicinos mokslų visateksčiai leidiniai.

ScienceResearch.com
Mokslinės informacijos paieškos sistema leidžianti vienu metu atlikti paiešką daugybėje mokslinių žurnalų bei duomenų bazių.

Scientific Journals International 
Visateksčių straipsnių paieška atviros prieigos moksliniuose žurnaluose.

Theses Canada Portal 
Kanados mokslininkų elektroninės tezės ir disertacijos anglų ir prancūzų kalbomis. Iki 2002 m. duomenų bazėje sukaupta apie 220 000 daktaro tezių ir disertacijų.

The World Bank Open Data
Pasaulio Banko duomenų portalas apjungiantis World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM), Education Statistics ir kt. duomenų bazes ir suteikiantis prieigą prie daugiau nei 2000 rodiklių.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747