Pagalba

Videobiblioteka

Pagalbinė vaizdo medžiaga 

Web of Science duomenų bazės paieškos vadovas (lietuvių kalba).Terminai

Autorių teisių objektai - originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas.

Bendraautorystė - kai kūrinį bendru kūrybiniu darbu sukuria du arba daugiau fizinių asmenų, jie laikomi bendraautoriais, nepaisant to, ar tas kūrinys sudaro nedalomą visumą, ar susideda iš dalių, kurių kiekviena gali turėti savarankišką reikšmę. Bendrai sukurto kūrinio dalis laikoma turinčia savarankišką reikšmę, jeigu ji gali būti panaudota atskirai nuo kitų to kūrinio dalių. 

Citata – palyginti trumpa ištrauka iš kito kūrinio, skirta paties autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamus, arba teikti nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis, suformuluotus originale.

Citavimas - akademinėje aplinkoje citavimas dar suprantamas kaip išnašų ar nuorodų pateikimas į šaltinius, naudotus mokslo ir studijų darbams rengti.

Creative Commons licencija - autorinių teisių licencijos. Daugelis šių licencijų suteikia naudotojams tam tikras svetimos intelektinės nuosavybės naudojimo „pagrindines teises“, pvz., teisę platinti autorinių teisių saugomą kūrinį neatsiklausus autoriaus. 

Elektroninis plagiavimas – elektroninis kopijavimas ir įklijavimas (EKĮ), kai svetimo teksto fragmentas kopijuojamas ir įklijuojamas be jokių pakeitimų bei Elektroninis padirbinėjimas (EP), kai svetimo teksto fragmentas kopijuojamas, o įklijuojamas tekstas yra iškraipomas keičiant terminus, atliekant gramatikos bei stiliaus pakeitimus.

Kompiliacija - (lot. compilatio - vogimas, grobimas) -veikalas, parašytas pasinaudojus kitų autorių darbais, juos nusirašant.

Plagiãtas [lot. plagiatus — pagrobtas], mokslo, literatūros, meno kūrinio, atradimo, išradimo ar racionalizacinio pasiūlymo autorystės (visos ar dalies) pasisavinimas.


Informacija parengta naudojantis šiais šaltiniais:
„Creative Commons“. Prieiga per internetą: <http://creativecommons.lt/licencijos>
„ETD dokumentų plagijavimo patikros galimybių studija“. Prieiga per internetą: <http://senas.labt.lt/naujienos/ETD_dokumentu_plagijavimo_patikros_galimybiu_studija.pdf>
„Lietuvių terminų žodynas“. Prieiga per internetą: <http://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Kompiliacija>
„LR autorių ir gretutinių teisių įstatymas“ Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471807>

„Tarptautinių žodžių žodynas“. Prieiga per internetą: <http://www.zodziai.lt/reiksme&word=plagiatas&wid=15353>

   

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747