Vadyba

Vadyba (S 003) / Socialiniai mokslai

2019 m. priėmimas į vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas
Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis   

Disertacijų tematikos ir galimi vadovai          
Priėmimo į vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka    
Prašymo forma                
Stojamoji įmoka  

Preliminarios MRU rengiamų disertacijų temos