Vadyba

Vadyba (S 003) / Socialiniai mokslai

2020 m. priėmimas į vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas 

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. el. paštu phd@mruni.eu.
Jei neturite galimybės pateikti skanuotų dokumentų, galite atvykti iš anksto suderintu laiku (el. paštu arba tel. (8 5) 271 4469).

Disertacijų tematikos ir galimi vadovai          

Priėmimo į vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka  
Prašymo forma 
Stojamoji įmoka   

Preliminarios MRU rengiamų disertacijų temos  
Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis