Vadyba

Vadyba (S 003) / Socialiniai mokslai

2019 m. priėmimas į vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas
Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis   

Skelbiamas vadybos mokslo krypties (S 003) disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas. Paraiškas galima teikti nuo balandžio 18 d. iki gegužės 9 d. 
Konkurso sąlygos 
Disertacijos tematikos pagrindimas 

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai (kartu su teikiamu disertacijos tematikos pagrindimu):
- CV
Mokslinės veiklos aprašas 
- Prašymas dalyvauti konkurse

Sprendimas dėl laimėjusių tematikų ir vadovų bus paskelbtas iki birželio 1 d.
 
Archyvas
2018
Disertacijų tematikos ir galimi moksliniai vadovai  
Priėmimo į vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės  
2017
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Priėmimo į vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės