Vadyba

Vadyba (S 003) / Socialiniai mokslai

2020 m. priėmimas į vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas 

Disertacijų tematikos ir galimi vadovai          

Priėmimo į vadybos mokslo krypties doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka  
Prašymo forma 
Stojamoji įmoka   

Preliminarios MRU rengiamų disertacijų temos  
Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis    

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747