PROFESINĖS STUDIJOS

KONSULTACIJA IR INFORMACIJA

+370 686 17431

priemimas@mruni.eu

Pagrindinis priėmimas 2021 m.

Informacija ruošiama...

Pagrindinis priėmimas 2020 m. (baigėsi)

Studentų priėmimo datos

•    Pagrindinis priėmimas nuo birželio 10 d. iki liepos 6 d.
•    Kviečiamųjų sąrašai skelbiami liepos 9 d. (Kviečiamųjų sąrašas)
•    Patikslinti kviečiamųjų sąrašai skelbiami liepos 15 d. (Kviečiamųjų sąrašas)
•    Papildomas priėmimas nuo rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 24 d.
•    Papildomo priėmimo kviečiamųjų sąrašai skelbiami rugpjūčio 28 d.

Stojantiems į profesines studijas reikia el.paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti punkte nurodytų dokumentų skanuotes:
•    prašymą (rasite čia (PDF), čia (Word);
•    aukštąjį universitetinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas. 2013-2020 metų Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo skanuočių nereikia;
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija atsiunčiama).
•    stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba ne vėliau kaip iki birželio 30 d. pateikia dokumentų originalus Priėmimo grupei jų pripažinimo procedūroms (kopijos
atsiunčiama).

KONKURSINIO BALO SANDARA

 Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede ar priedelyje pažymių aritmetinis vidurkis.

Valstybės finansuojamos vietos ČIA

PRIĖMIMO PROCEDŪROS

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų priėmimas el.paštu
Nuo 2020 06 10 iki 2020 07 06
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas2020 07 09, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimasNuo 2020 07 09, nuo 13.00 val.
 iki 2019 07 10, iki 12.00 valandos
Esant laisvoms vietoms gali būti skelbiamas papildomas priėmimasNuo 2020 07 17, 12.00 val. iki 2020 07 24, 12.00 valandos

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

•    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys per tris dienas po kvietimo studijuoti gavimo, privalo sudaryti (nekvalifikuotu elektroniniu parašu) patvirtinti studijų sutartį bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia).
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.

STOJAMOJI ĮMOKA, SĄSKAITŲ REKVIZITAI

Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.
Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
Nutraukus studijų sutartį, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1995 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

STUDIJŲ KAINA

2020 metų  studijų kaina už semestrą yra 1475 eurai.
Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.


Priėmimas vykdomas į nuolatines likusias  valstybės nefinansuojamas studijas.
Valstybės finansuojamų vietų paskirstymas ČIA

Konkursinės eilės į valstybės finansuojamas vietas (rasite čia)

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747