Profesinės pedagogikos studijos

Studijų programos kryptis
Ugdymo mokslai
Valstybinis kodas
631X10005
Suteikiama kvalifikacija
Pedagogo kvalifikacija
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
1475 eurų už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius dirbti šiuolaikinėje švietimo institucijoje savarankiškai, kūrybingai ir atsakingai modeliuojant pedagoginę veiklą, taikant modernias ugdymo technologijas.

Karjeros galimybės

Baigusiajam suteikiama pedagogo profesinė kvalifikacija. Baigę Pedagogikos studijų programą, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą įvairaus tipo bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, profesijos mokyklose, švietimo ir kitose viešojo, privataus ar verslo sektoriaus įmonėse bei organizacijose vykdančiose edukacinę veiklą. Pvz. visose bendrosios (pradinėje, mokykloje – darželyje, pagrindinėje, vidurinėje, gimnazijoje ir profesinėje mokyklose) ir specialiosios (specialiojoje, specialiojoje-metodiniame centre, jaunimo, sanatorijos, ligoninės, socializacijos centro, sporto ir menų mokyklose) paskirties mokyklose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Dalyko didaktika

6

Pedagogika

3

Pedagoginė praktika

15

Raidos ir pedagoginė psichologija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Pedagoginė praktika

15

Pedagoginės veiklos modeliavimas

6

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

3

Psichopedagoginės ugdymo technologijos

6

 

 
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę pirmosios pakopos ugdymo mokslų srities universitetines bakalauro studijas.
  • Baigę kitos krypties universitetines bakalauro studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Kitos šios krypties studijų programos