Priėmimo tvarka į pedagogikos studijas - MRU

Priėmimo tvarka į pedagogikos studijas
 • Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius dirbti šiuolaikinėje švietimo institucijoje savarankiškai, kūrybingai ir atsakingai modeliuojant pedagoginę veiklą, taikant modernias ugdymo technologijas.
 • Studijų trukmė 1 metai (60 kreditų).
 • Studijos vyksta nuolatine studijų forma,  penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9.00 val. (penktadieniais nuotoliniu būdu, šeštadieniais universitete).
 • Pretenduoti galima į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas studijų vietas.

Į pedagogikos krypties profesinių studijų valstybės finansuojamas studijų vietas 2024 metais gali pretenduoti:

 1. Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, būtiną matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informatikos, inžinerinių technologijų dalykų mokytojų kvalifikacijai pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (toliau – Aprašas). Skirta 15 valstybės finansuojamų vietų.
 2. Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, būtiną kalbų (išskyrus rusų kalbą), istorijos, geografijos dalykų mokytojų kvalifikacijai pagal Aprašą. Skirta 12 valstybės finansuojamų vietų.
 3. Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, būtiną kitų ugdymo dalykų mokytojų kvalifikacijai pagal Aprašą. Skirta 3 valstybės finansuojamos vietos.

Išsilavinimo reikalavimai mokytojų kvalifikacijai plačiau

Studentų priėmimas vyks nuo birželio 5 d. plačiau skiltyje „Priėmimo procedūros ir datos”

Kaip stoti

Stojantiesiems nuo birželio 5 d. per priėmimą reikia:
 • Stojantieji registruoja ir pateikia dokumentų kopijas SPIS sistemoje.
 • Stojantieji sumoka stojamąją įmoką (35 eurų) į MRU sąskaitą. Sąskaitų rekvizitus rasite skiltyje „Stojamoji įmoka“;
 • Stojantiesiems reikalingas motyvacijos pokalbis (informacija apie registraciją į motyvacijos pokalbį žemiau);
 • Esant teigiamam motyvacijos pokalbio įvertinimui, toliau dalyvaujama konkurse;
 • Sulaukiama kvietimo studijuoti;
 • Kvietimas studijuoti siunčiamas į stojančiojo  el.paštą arba SPIS sistemoje;
 • Gavus kvietimą, stojantysis turi patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu ir įforminti priėmimą. Kviečiamasis studijų sutartį tvirtina SPIS Sutarčių tvirtinimo sistemoje.

Registracija motyvacijos pokalbiui

    
Stojantysis el.paštu priemimas@mruni.eu atsiunčia savo duomenis (pavardė, vardas, tel. nr.). Su stojančiuoju sutariamas laikas dėl motyvacijos pokalbio ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. Motyvacijos pokalbis vyksta per Teams platformą (internetu).
 

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

  Registravimas motyvaciniam pokalbiui

nuo 2024-06-06 iki 2024-06-28, 12.00 valandos

  Motyvacijos vertinimas stojantiesiems į profesines studijas

nuo 2024-06-10 iki 2024-07-01, 12.00 valandos

Priėmimo procedūros ir datos

Priėmimo į profesines studijas procedūros ir datos

Papildomo priėmimo procedūros ir datos pretenduojantiems studijuoti
 

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

  Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas

nuo 2024-06-05 iki 2024-07-01, 12.00 valandos

Registracija motyvacijos pokalbiui

nuo 2024-06-06 iki 2024-06-28, 12.00 valandos

  Kvietimas studijuoti atsiunčiamas el.paštu

2024-07-03, nuo 13.00 valandos

  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas (internetu)

2024-07-03, nuo 13.00 valandos iki 2024-07-06, 18.00 valandos

 

Kas gali pretenduoti

 • Į valstybės finansuojamas studijų vietas priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir atitinkantys Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.
 • Į valstybės nefinansuojamas studijų vietas priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.
 • Privalomas motyvacijos pokalbis.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į profesines pedagogikos studijas.

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Reikalingi dokumentai

Stojantiems į profesines pedagogikos studijas reikia pateikti:

 • Stojantieji prašymą užpildo ir registruoja SPIS sistemoje.
 • Pateikiamos diplomo ir diplomo priedo/priedėlio kopijos.
 • Pateikiama  asmens tapatybės kortelės kopija.
 • Pateikiama stojamosios įmokos (35 eurų) pavedimo kopija. Sąskaitų rekvizitus rasite skiltyje „Stojamoji įmoka“;
 • Jeigu stojantysis jau dirba švietimo įstaigose (ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo srityje) gali pateikti pažymą iš darbovietės apie užimamas pareigas.

Priėmimo vykdymas

 • Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka. Konkurse į valstybės finansuojamas vietas pretenduojama atsižvelgus į baigtą studijų kryptį.
 • Kvietimas studijuoti siunčiamas stojančiojo elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
 • Kviečiamieji studijuoti turi įforminti priėmimą, patvirtindami studijų  sutartį.

Stojamoji įmoka, rekvizitai

Stojamosios studijų įmokos dydis yra 25 eurai.  Registruojant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą

 • Užregistravus prašymą stojamoji įmoka negrąžinama.
 • Stojamąją  įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

Registracijos įmoka mokėjimo nurodyme pervesti įmoką reikia nurodyti šiuos duomenis:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas (kviečiamojo vardas, pavardė)
(Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
vardas, pavardė)
Mokėtojo kodas (kviečiamojo asmens kodas)
Įmokos paskirtis Stojamoji įmoka už (kviečiamojo vardas, pavardė)
Įmokos suma skaičiais 35

Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

 • neturintys abiejų tėvų arba globėjų (gimę 1999 m. arba vėliau);
 • vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1999 m. arba vėliau);
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys vietoje registracijos įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Sutarties pasirašymas

 • Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.
 • Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Studijų kaina

2024 metų  studijų kaina už semestrą yra 1918 eurai.

Studijų kainos mokėjimas:

 • Studentai studijų įmoką už semestrą privalo sumokėti per 15 dienų nuo semestro pradžios.
 • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Kontaktai pasiteiravimui

Jei kyla klausimų ar tiesiog norite pasitarti, galite su Mykolo Romerio universiteto Nacionalinio priėmimo grupe susisiekti:

Taip pat kviečiame pasinaudoti individualios vaizdo konsultacijos galimybe – išsirinkite patogiausią konsultacijos laiką ir registruokitės čia.