Priėmimo taisyklės | į profesines studijas - MRU

Priėmimo taisyklės | į profesines studijas
 • Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius dirbti šiuolaikinėje švietimo institucijoje savarankiškai, kūrybingai ir atsakingai modeliuojant pedagoginę veiklą, taikant modernias ugdymo technologijas.
 • Studijų trukmė 1 metai (60 kreditų).
 • Studijos vyksta nuolatine studijų forma,  penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9.00 val. (penktadieniais nuotoliniu būdu, šeštadieniais universitete).
 • Pretenduoti galima į valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas studijų vietas.
Kaip stoti

Stojantiesiems per priėmimą reikia:
 • Stojantieji registruoja ir pateikia dokumentų kopijas;
 • Stojantieji sumoka stojamąją įmoką (25 eurų) į MRU sąskaitą. Sąskaitų rekvizitus rasite skiltyje „Stojamoji įmoka“;
 • Stojantiesiems, reikalingas motyvacijos pokalbis, reikia registruotis el.paštu priėmimas@mruni.eu ;
 • Sulaukti kvietimo studijuoti;
 • Kvietimas studijuoti stojančiajam siunčiamas į jo el.paštą;
 • Gavus kvietimą, stojantysis turi patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu ir įforminti priėmimą. Kviečiamasis studijų sutartį tvirtina Sutarčių tvirtinimo sistemoje. Sutartis turi būti patvirtinta per dvi dienas nuo kvietimo gavimo.

Registracija motyvacijos pokalbiui

    
Su stojančiuoju pateikusių  žemiau nurotytomis datomis prašymą  studijuoti, per tris darbo dienas yra susisiekiama ir pravedamas motyvacijos pokalbis.
 

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

  Registravimas motyvaciniam pokalbiui

2023-06-06 – 2023-08-29, iki 15.00 valandos

  Motyvacijos vertinimas stojantiesiems į profesines studijas

2023-06-06 – 2023-08-29

Priėmimo procedūros ir datos

Priėmimas į profesines studijas

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
PRIĖMIMAS
 
Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas 2023-06-06 – 2023-08-29, iki 15.00 valandos
Registracija motyvacijos pokalbiui (naujai padavusiems prašymus). 2023-06-06 – 2023-08-29
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų paskelbimas.  
Sutarčių tvirtinimas elektroniniu būdu.  

Kas gali pretenduoti

Ketinantys studijuoti Pedagogikos studijų programą reikia turėti universitetinį bet kurios studijų krypties išsilavinimą.

Privalomas motyvacijos pokalbis.

Visas priėmimo taisykles rasite čia (bus skelbiama nuo vasario mėn.)

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į profesines studijas.

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Reikalingi dokumentai

Stojantiems į profesines studijas reikia pateikti:

 • prašymą priimti (prašymas pildomas SPIS sistemoje);
 • universitetinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300×300 dpi raiškos nuotraukas;
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
 • stojamosios studijų įmokos (25 eurai), sumokėtos į MRU sąskaitą, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;

Priėmimo vykdymas

 • Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka.
 • Kvietimas studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
 • Kviečiamieji studijuoti turi įforminti priėmimą, patvirtindami studijų  sutartį.

Stojamoji įmoka, rekvizitai

Stojamosios studijų įmokos dydis yra 25 eurai.  Registruojant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą

 • Užregistravus IS prašymą stojamoji įmoka negrąžinama.
 • Stojamąją  įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

Registracijos įmoka mokėjimo nurodyme pervesti įmoką reikia nurodyti šiuos duomenis:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas (kviečiamojo vardas, pavardė)
(Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
vardas, pavardė)
Mokėtojo kodas (kviečiamojo asmens kodas)
Įmokos paskirtis Stojamoji įmoka už (kviečiamojo vardas, pavardė)
Įmokos suma skaičiais 25

Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

 • neturintys abiejų tėvų arba globėjų (gimę 1997 m. arba vėliau);
 • vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1997 m. arba vėliau);
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys vietoje registracijos įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Sutarties pasirašymas

 • Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.
 • Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
 • Sutarties sudarymo procedūros atliekamos sutarčių patvirtinimo sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.

Gavus kvietimą studijuoti reikia Sutarčių patvirtinimo informacinėje sistemoje atlikti veiksmus susijusius su sutarties patvirtinimu.

 

Studijų kaina

2022 metų  studijų kaina už semestrą yra 1762 eurai.

Studijų kainos mokėjimas:

 • Studentai studijų įmoką už semestrą privalo sumokėti per 15 dienų nuo semestro pradžios.
 • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Kita

2022 m. kviečiamųjų į pedagogikos studijas sąrašai

Kontaktai pasiteiravimui

Jei kyla klausimų ar tiesiog norite pasitarti, galite su Mykolo Romerio universiteto Nacionalinio priėmimo grupe susisiekti:

Taip pat kviečiame pasinaudoti individualios vaizdo konsultacijos galimybe – išsirinkite patogiausią konsultacijos laiką ir registruokitės čia.