Naujienos

17 birželio, 2015
2015 m. priėmimas: doktorantūros mokslo krypčių tematikos ir galimi vadovai

Liepos mėnesį prasidės kandidatų prašymų priėmimas į Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijas. Šiuo metu doktorantūros teisė MRU suteikta šešiose mokslo kryptyse: edukologijos, ekonomikos, filologijos, psichologijos, teisės ir vadybos.

Jau paskelbti visų šešių MRU turimų doktorantūros mokslo krypčių tematikų ir galimų doktorantų vadovų konkursų rezultatai.

Patvirtintas tematikas ir galimus vadovus galima surasti čia:

Edukologijos mokslo kryptis (07 S) –

http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/studijuok_doktoranturoje/edukologija/

Ekonomikos mokslo kryptis (04 S) – http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/studijuok_doktoranturoje/ekonomika/

Filologijos mokslo kryptis (04 H) – http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/studijuok_doktoranturoje/filologija/

Psichologijos mokslo kryptis (06 S) –

http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/studijuok_doktoranturoje/psichologija/

Teisės mokslo kryptis (01 S) – http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/studijuok_doktoranturoje/teise/

Vadybos mokslo kryptis (03 S) –

http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/studijuok_doktoranturoje/vadyba/

Edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijos vykdomos kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos universitetu, Vilniaus universitetu ir Aveiro universitetu (Portugalija).

Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijos vykdomos kartu Vytauto Didžiojo universitetu, ISM vadybos ir ekonomikos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu bei Šiaulių universitetu.

Filologijos mokslo krypties doktorantūros studijos vykdomos kartu Lietuvos edukologijos universitetu.

Psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijos vykdomos kartu Vytauto Didžiojo universitetu bei Cordobos universitetu (Ispanija).

Teisės mokslo krypties doktorantūros studijos vykdomos kartu Vytauto Didžiojo universitetu.

Vadybos mokslo krypties doktorantūros studijos vykdomos kartu Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu bei Šiaulių universitetu.