Psichologija

Psichologija (06 S) / Socialiniai mokslai

2017 m. priėmimas į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas 

Prašymai priimami nuo 2017 m. liepos 3 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus   
Papildoma tema (finansuojama iš ES struktūrinių fondų): 
"Elgesio įpročių formavimas ankstyvoje vaikystėje: informavimo apie elgesių pasekmes įtaka aplinkos tapatumo ir į aplinką nukreiptų moralės normų raidai", vadovė - prof. dr. Rita Žukauskienė.
Priėmimo į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės  
Prašymas dalyvauti konkurse 
Stojamoji doktorantūros studijų įmoka 

Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–15.00 val. (pietų pertrauka 12.00–13.00 val.).   
Informacija teikiama tel. (8 5) 271 4469 ir el. p. phd@mruni.eu.

  

Archyvas
2016
Papildomas priėmimas:
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus     
Priėmimo į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės  

Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus      
Priėmimo į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės  
2015
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus    
Papildomos tematikos dviems doktorantūros vietoms, finansuojamoms Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis: 
"Psichologinės gerovės užtikrinimo veiksniai", vadovė - doc. dr. Aistė Diržytė; 
"Individualios įvairaus amžiaus grupių charakteristikos (tapatumas, vertybės, prognozuojančios aplinką tausojantį (tvarų) elgesį ir tas sąsajas moderuojantys ir medijuojantys veiksniai“", vadovė - prof. dr. Rita Žukauskienė.                
Priėmimo taisyklės  
2014
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Priėmimo taisyklės             
Priėmimo į psichologijos doktorantūros studijas tematikų ir vadovų konkurso sąlygos  
2013
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Papildomo konkurso sąlygos ir tvarka  
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus
Konkurso sąlygos ir tvarka 
2012          
Konkurso sąlygos ir tvarka
Papildomo konkurso sąlygos ir tvarka  
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus