Psichologija

Psichologija (06 S) / Socialiniai mokslai

2017 m. priėmimas į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas 

Skelbiamas papildomas tematikų ir vadovų konkursas. Dokumentai priimami nuo 2017 m. spalio 12 d. iki 2017 m. spalio 18 d. (imtinai).

Papildomo tematikų ir vadovų konkurso sąlygos 
Disertacijos tematikos pristatymas 

Prašymas dalyvauti vadovų konkurse 
CV Europass formatu
Mokslinių publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus 
  
Papildoma tema (finansuojama iš ES struktūrinių fondų): 
"Elgesio įpročių formavimas ankstyvoje vaikystėje: informavimo apie elgesių pasekmes įtaka aplinkos tapatumo ir į aplinką nukreiptų moralės normų raidai", vadovė - prof. dr. Rita Žukauskienė.
Priėmimo į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės  
Prašymas dalyvauti konkurse 
Stojamoji doktorantūros studijų įmoka  

Informacija teikiama tel. (8 5) 271 4469 ir el. p. phd@mruni.eu.

  

Archyvas
2016
Papildomas priėmimas:
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus     
Priėmimo į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės  

Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus      
Priėmimo į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas taisyklės  
2015
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus    
Papildomos tematikos dviems doktorantūros vietoms, finansuojamoms Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis: 
"Psichologinės gerovės užtikrinimo veiksniai", vadovė - doc. dr. Aistė Diržytė; 
"Individualios įvairaus amžiaus grupių charakteristikos (tapatumas, vertybės, prognozuojančios aplinką tausojantį (tvarų) elgesį ir tas sąsajas moderuojantys ir medijuojantys veiksniai“", vadovė - prof. dr. Rita Žukauskienė.                
Priėmimo taisyklės  
2014
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Priėmimo taisyklės             
Priėmimo į psichologijos doktorantūros studijas tematikų ir vadovų konkurso sąlygos  
2013
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus  
Papildomo konkurso sąlygos ir tvarka  
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus
Konkurso sąlygos ir tvarka 
2012          
Konkurso sąlygos ir tvarka
Papildomo konkurso sąlygos ir tvarka  
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus