Projektai

Mykolo Romerio universitetas aktyviai dalyvauja tiek nacionalinių programų ir fondų, tiek tarptautinių programų ir fondų skelbiamuose konkursuose, nuolat tęsia pradėtus ir pradeda naujus tyrimus, stiprina ir užmezga vis naujus bendradarbiavimo ryšius su nacionaliniais ir užsienio partneriais. Įvairių institucijų paramos pagalba MRU darbuotojai vykdo aukšto lygio mokslinius tyrimus, dalyvauja programų kūrime, rengia mokslines publikacijas ir leidinius, pristato atliktus tyrimus ir rezultatus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose, keičiasi įžvalgomis, rezultatais, patirtimis su užsienio kolegomis.

MRU portale sukurti 249 MRU mokslininkų ir tyrėjų profiliai pagal Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) ir Scopus duomenų bazės publikacijas.

MRU vykdomi projektai prisideda prie mokslininkų integracijos į tarptautinę mokslo erdvę, sprendžia aktualias mokslines problemas, kuria inovacijas, sąlygoja pozityvius visuomenės pokyčius.
MRU 2017 m. savarankiškai arba kartu su partneriais įgyvendina 55 įvairių fondų ir programų finansuojamus projektus. Su jais susipažinti galite šiame dokumente