Projektai


Humanitarinių mokslų katedros komanda (prof.dr. R. Adamonienė, doc. Dr. Laima Ruibytė, prof.dr. Vaiva Zuzevičiūtė, lekt. A. Stepanovienė) dalyvauja projekte: LangOER: Enhance teaching and learning of less used languages through OER/OEP. Tinklą finansuoja Europos Komisija (KA2 priemonė kalbų mokymui, Mokymosi visą gyvenimą programa). LangOER siekia plėtoti rečiau naudojamų kalbų mokymą(si), pasitelkiant atviruosius švietimo išteklius
Pagrindiniai projekto tikslai. 
Atskleisti: Kokiu būdu  rečiau naudojamos kalbos (taip pat ir regioninės bei tautinių mažumų kalbos) galėtų pasinaudoti Atvirųjų Švietimo Išteklių (AŠI) teikiamomis galimybėmis? Kaip Atviruosius Švietimo Išteklius galima būtų kurti, skatinant Europoje lingvistinę ir kultūrinę įvairovę? Kokius galėtume taikyti atvirųjų švietimo išteklių (kai jie skirti rečiau naudojamų kalbų mokymui)  kokybės rodiklius?
Numatomi rezultatai: lyginamosios studijos, dokumentai politikos kūrėjams, gerųjų pavyzdžių katalogas, webinarai, sinchroninės konferencijos, diskusijos socialiniuose tinkluose bei apdovanojimai. Tinklo paskirtis - tarptautinėje atvirojo švietimo arenoje  plėtoti Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę, kuria taip didžiuojamasi.
Pagrindiniai radiniai bus publikuojami  graikų, anglų, latvių, lietuvių, olandų, lenkų, švedų bei frizų kalbomis. Sklaidą užtikrina partnerių dalyvavimas įvairiuose Europiniuose ir pasauliniuose tinkluose ir asociacijose.
 
Projekto institucijų komanda:

 • Fryske Academy, Nyderlandų  Karalystė (Projekto koordinatoriai)
 • Web2learn, Graikija (Projekto vadybininkai)
 • European Schoolnet, Belgija
 • University of Gothenburg, Švedija
 • Jan Dlugosz University, Lenkija
 • Mykolas Romeris University, Lietuva
 • International Council for Open and Distance Education (ICDE), Norvegija
 • European Foundation for Quality in E-learning, Belgija
 • Rezekne Higher Education Institution, Latvija

Aktualijos 


 

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747