Projektai

 • 2017 m. vasario 7-8 d. Papendal (Nyderlandai) vyko pagal Erasmus+ programą vykdomo projekto „Nuo strategijos prie įgyvendinimo: parama sporto organizacijų profesionalizacijai apibrėžiant darbu pagrįstas kompetencijas ir tinkamų mokymų parengimas sporto administratoriams“ (S2A) partnerių ketvirtasis susitikimas. Projekto koordinatorius – Europos sporto ir užimtumo observatorija (EOSE). Mykolo Romerio universitetas (atsakingas asmuo Vadybos instituto prof. dr. Vilma Čingienė) dalyvauja projekte kartu su 7 nacionalinėmis organizacijomis ir 4 Europos asociacijomis iš 9 skirtingų Europos šalių.
  Projektu siekiama nagrinėti klausimus apie būtinuosius gebėjimus, žinias ir kompetencijas, švietimą ir mokymą žmonių, dirbančių administracinį darbą sporto organizacijose. Projekto turinį pagrindžia 7 žingsnių modelis („7 step model”). Ketvirtasis partnerių susitikimas buvo skirtas sporto administratoriaus funkcijų žemėlapio analizei ir patvirtinimui, sporto administratoriaus kompetencijų sandaros modeliui ir standarto parengimui. Antra pasitarimo diena buvo skirta mokymosi programos ir vadovėlio parengimui, pilotinio mokymosi kurso turiniui. Kitas projekto partnerių susitikimas numatytas 2017 m. gegužio mėn. Sofija (Bulgarija).

  Daugiau apie projektą:
  http://www.s2a-sport.eu/
 •           
  Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)

VšĮ "Saulėtekio slėnis" kartu su partneriais (Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas, asociacija “Žinių ekonomikos forumas”, VšĮ “Visorių informacinių technologijų parkas”, VšĮ “Lietuvos inovacijų centras”, asociacija „Infobalt“, Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija, Klaipėdos universitetas, VšĮ “Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas”, Lietuvos žemės ūkio universitetas, VU Onkologijos institutas, Vilniaus kolegija, Brėmeno universitetas, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras, VšĮ „Startups.lt“, VšĮ “Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas”) 2011-2014 m. įgyvendinamo projekto „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)“ parengti ir įgyvendinti mokymus, skirtus ugdyti technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimus mokslo institucijų mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams, įskaitant inovacijų paramos organizacijų darbuotojus. Mokymai bus rengiami pasitelkiant užsienio mokslo institucijos – Brėmeno universiteto (Vokietija) – patirtį technologijų perdavimo ir komercializavimo srityje, siekiant adaptuoti sukauptas žinias ir perimti gerąją patirtį.
Projektas dalinai finansuojamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ lėšomis.

„TP-Uni“ projekto mokymų grafikas 2012-2013 m. . Registracijos forma čia.

  

 
2012 m. lapkričio 14-15 dienomis Vilniuje, lapkričio 20 dieną Kaune, lapkričio 22 dieną Klaipėdoje jau numatomi (TP-Uni) mokymai studentams.
Šių mokymų tikslas – inovatyviais mokymo metodais suteikti bazines technologijų perdavimo ir technologinio verslumo žinias ir praktines kompetencijas II studijų pakopos verslo vadybos studijų krypties studentams. Mokymų pabaigoje bus įteikiami sertifikatai.
Mokymai NEMOKAMI, o vietų skaičius ribotas.
Dėmesio: kiekvienas dalyvis į mokymus turi užsiregistruoti tiesiogiai čia.
Jei kils klausimų ar neaiškumų, prašome kreiptis į Solveigą Kurgonaitę, VšĮ "Saulėtekio slėnis" projektų koordinatorę (Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius, mob. tel. +370 640 56341, tel. +370 5 2500601).
Mokymų darbotvarkę rasite čia:

 
 • „Magistrantūros studijų programų tarptautiškumo didinimas“
„Magistrantūros studijų programų tarptautiškumo didinimas“ (kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-073) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto biudžetas - 424 968,00 Lt litų. Trukmė: 2012 m. balandžio 23 d. – 2014 m. balandžio 23 d.
Vadovas - prof. dr. Birutė Mikulskienė
 • Viešosios politikos dalyvių interesų raiškos formos: socialinių tinklų analizė
Sutarties Nr. MIP-109/2011. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba. Trukmė 2 metai (2011 m. spalio 3 d. -2013 m. birželio 30 d.)
Vadovas -
prof. dr. Birutė Mikulskienė
Vykdytojai:
prof. habil. dr. Danguolė Jankauskienė;
doc. dr. Birutė Pitrėnaitė;
Vaida Augaitė

Iš metinės ataskaitos:
Tarptautinės konferencijos
Nacionalinės konferencijos
Straipsniai
 • Enhancing University Autonomy in Moldova
2012 02 02. Parengtas 7FP projektas (prof. habil. dr. Dainora Grundey) (akronimas EUniAm) (2013-2015 m.). Partneriai: Aalborgo universitetas (Danija, koordinatorius), Čekija, Švedija ir Didžioji Britanija, 14 Moldovos institucijų.

Projekto dalyviai:
Prof. dr. Birutė Mikulskienė;
Prof. habil. dr. Stasys Puškorius;
Doc. dr. Algirdas Monkevičius;
kt.
Daugiau informacijos čia.
 • Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete
Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-072, finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-072.
Pagal Nacionalinės studijų programos priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas ir prieinamumo užtikrinimas“ veiklą „Specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas“ programos rengimas. Vykdytoja - Doc. dr. Aistė Dromantaitė-Stancikienė.
 • LMT projektas Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje
Vykdytojas - lekt. Artūras Gataūlinas
 • Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Lietuvos teisės universitete
Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-030/SUT-172:
Doktorantė Loreta Tauginienė - kokybės darbo grupės narė: 2005 m. birželio mėn. – 2005 m. spalio mėn.
 • Europos socialinių mokslų tyrimų erdvės plėtra: Jaunųjų mokslininkų kompetencijos forumo kūrimas Mykolo Romerio universitete
Doktorantė Loreta Tauginienė:
Projekto koordinatorė: 2007 m. sausio mėn. – 2008 m. kovo mėn.
Jaunųjų mokslininkų forumo koordinatorė: 2007 m. balandžio mėn. – 2008 m. birželio mėn.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747