EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisVadyba
Valstybinis kodas6211LX075
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 metai, iš kurių 1,5 metų vyksta studijos ir 0,5 metų rašomas  magistro baigiamasis darbas (MBD). MBD parašius per 1,5 metų, yra galimybė jį ginti anksčiau.

Paskaitų tvarkaraštis:

studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.).

Dalyvavimas paskaitose:

Užsiėmimai negalintiems atvykti  transliuojami realiu laiku ("online")  pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Studijų kalba   
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 m.)984 eurų už semestrą

Studijų programos tikslas - parengti kvalifikuotus ir motyvuotus veiklos audito specialistus, gebančius analizuoti ir profesionaliai vertinti viešojo ir privačiojo sektoriaus organizacijų veiklą, priimti pagrįstus sprendimus bei teikti pasiūlymus jos gerinimui; ugdyti kritinio mąstymo, mokslinių tyrimų, vadybines, teorinių ir praktinių naujovių inicijavimo ir vertinimo bei vertybines, etines kompetencijas, taikant vadybos, ekonomikos ir teisės mokslo sričių žinias.


Dalis programos dėstytojų yra profesionalai, turintys dėstomus dalykus atitinkančią profesinės veiklos patirtį (atestuoti auditoriai, Valstybės kontrolės, Lietuvos auditorių rūmų specialistai). Derinant praktinę ir mokslinę bei akademinę patirtį studentams suteikiamos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos ugdomose srityse. Programos dėstytojai yra aktyvūs tarptautinių konferencijų ir stažuočių dalyviai.

”Veiklos audito studijos - tai pasirinkimas tapti kvalifikuotais veiklos audito specialistais, įsisavinusiais šiuolaikines vadybos žinias, gebančiais profesionaliai taikyti modernias ir tradicines audito metodologijas, nuolat atnaujinti ir integruoti įvairių mokslo sričių žinias, savarankiškai organizuoti tyrimus veiklos ir finansų srities problemoms nagrinėti, profesionaliai komunikuoti informaciją įvairioms interesų grupėms. Įgiję ugdomas kompetencijas, savo veikla galėsite stiprinti demokratinius valstybės pagrindus ir vertybes, - vertindami, kad veikla būtų teisėta, remtųsi įstatymais, atitiktų vyriausybės politiką ir taisykles“.
Studijų programos vadovė ir dėstytoja doc. dr. D. Daujotaitė
Programos vadovė doc. dr. Dalia Daujotaitė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė, el. p. daujotaite@mruni.eu Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: veiklos audito metodologija ir metodai, viešojo sektoriaus auditas, finansų kontrolė ir auditas. D. Daujotaitė yra licencijuota auditorė, turi praktinio darbo patirtį valstybinio audito institucijoje.

 


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747