VIEŠOJO VALDYMO IR VERSLO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisVadyba
Valstybinis kodas 6211LX070
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė

Ištęstinės studijos  - 2 metai, iš kurių 1,5 metų vyksta studijos ir 0,5 metų rašomas magistro baigiamasis darbas.

Ištęstinės studijos vykdomos penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais nuo 9 val. 
Visos paskaitos ir dalis seminarų, negalintiems atvykti  transliuojamos realiu laiku  ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Studijų kalba    Lietuvių
Studijų kaina (2020 m.)984 eurų už semestrą

Studijų aktualumas

2013 m. MRU sukurta magistrantūros studijų programa, rengianti sporto sektoriaus verslo ir vadybos specialistus. Tai pirmoji tarpdisciplininė studijų programa Lietuvoje integruojanti sporto ir verslo sritis. Europos Komisijos užsakymu atlikto tyrimo duomenimis sporto pridėtinė vertė sudaro 2,12 proc. bendros ES sukuriamos vertės, o su sportu susijusiose veiklose dirba 2,72 proc. visų ES užimtų gyventojų (2018). Kitaip tariant, maždaug 47 eurai BVP ir kas 37 darbuotojas ES šalyse yra tiesiogiai susiję su sporto veikla. Sportas, kaip socio-ekonominė veikla, yra svarbi tyrimų sritis: vertinant ekonominę sporto reikšmę, analizuojant stambių sporto renginių poveikį, nagrinėjant sporto finansavimo, investicijų, inovacijų, intelektinės nuosavybės, žmonių išteklių kompetencijos ir kt. klausimus.

Studijų programos tikslas

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus sporto sektoriaus kokybinei plėtrai, turinčius reikiamas teorines žinias sporto kaip ūkio šakos išvystymui ir praktinius įgūdžius atsižvelgiant į šiuolaikinius globalios rinkos poreikius. Šiuolaikiniame pasaulyje sportas tampa vis svarbesne asmens kasdieninio gyvenimo dalimi tiek kaip aktyvaus laisvalaikio praleidimo forma, tiek kaip įvairių žiūrovinių paslaugų vartotojimo išraiška. Todėl šioje programoje yra pristatomi įvairūs sporto industrijų raidos modeliai, jų vystymas pasitelkus tinkamus išteklius taikant įvairias verslo strategijas kuriamuose veiklos projektuose. Sporto teisiniai santykiai, marketingas ir komunikacijos, vertybių vadyba sporte – tai žinios ir praktinių situacijų analizė pateikiama kompetentingų dėstytojų ir praktikų-profesionalų. Magistro baigiamasis darbas suformuos reikiamus analitinius įgūdžius, būtinus profesinei veiklai vystyti remiantis žiniomis ir faktais pagrįsta informacija.

Studijų išskirtinumas

Programa turėtų sudominti tuos, kurie: jau dirba sporto ir fizinio aktyvumo sektoriuje ir nuolatinai siekia aukštesnės kvalifikacijos; ketina susieti savo profesinę veiklą su sporto paslaugų kūrimo ir valdymo veikla; aktyvūs sportininkai, siekiantys profesinio tobulėjimo ir integravimosi į darbo rinką po sporto karjeros baigties; baigę sporto karjerą ir siekia išsilavinimo bei profesijos kaitos integruojantis į darbo rinką; turi papildomų kvalifikacijų ar perkvalifikavimo poreikį ir siekiamybę dirbti sporto ir fizinio aktyvumo sektoriuje. Baigusieji studijas taip pat galės tęsti akademinę karjerą šalies ir užsienio universitetuose. 

 
"Didžiuojuosi savo studentais, kurių dauguma jau dirba sporto organizacijose arba dar yra aktyvioje sporto karjeroje. Esame draugiški, bendraujantys, padedantys vieni kitiems. Sporto veikla mus suburia ir vienija. Mes norime matyti veiklias sporto organizacijas, kompetentingus vadovus, racionalius sprendimus. Kviečiame mokytis, augti ir tobulėti." - programos vadovė prof. dr. V. Čingienė.
Programos vadovėprof. dr. Vilma Čingienė (el. p. v.cingiene@mruni.eu. 1993 m.) apgynė socialinių mokslų (ekonomika) disertaciją Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo universitete sporto ir ekonomikos klausimais. Europos sporto vadybos asociacijos (EASM) narė, Europos sporto ir užimtumo observatorijos (EOSE) generalinė sekretorė. Moksliniai interesai – sporto ir aktyvaus poilsio sektoriaus plėtra Europoje, darbo rinkos kvalifikacija ir kompetencija, ekonominė sporto reikšmė.
Programos alumnas - Lukas Kontrimavičius, tel. nr. 8604 45413 el. p. lukas.kontrimavicius@gmail.com (kreipkitės, jeigu turite klausimų kaip sekėsi studijuoti)

"Baigęs profesionalaus sportininko kelią troškau kitokiu kampu pažinti sportą ir tuo pačiu išlikti šalia jo. Studijos suteikė daug žinių, įgūdžių bei įgavau daug sporto pasaulio žmonių pažinčių."


Vizitavę dėstytojai. 2014-2019 m. paskaitas skaitė Europos ir JAV dėstytojai: „The estimation of sport's contribution to the economy and employment situation in Europe“, Guenther Grohall („SportEconAustria“, Austrija); „Sports industry’s statistical indicators - assessment, analysis and forecasting“, dr. Themistocles Kokolakakis (Leisure industry research center, Shefield Hallam University, Jungtinė Karalystė); „Role of public and voluntary sectors in sport“ ir “Professionalization of the management of the sport clubs“ dr. Anna-Katriina Salmikangas (Jyvaskyla University, Suomija); „Sports management challenges: global and organizational perspective“, prof. Packianathan Chelladurai (Troy University, JAV). Organizuotos konferencijos (sportas ir ekonomika, geras valdymas sporte, vartotojų išlaidos sporte) ir seminarai (sporto administratorių kompetencija, besimokančiųjų mobilumas sporte).

Daugiau informacijos apie 2018-2019 m. renginius aktualiais sporto ir fizinio aktyvumo klausimais galite rasti:

http://sportosektorius.mruni.eu/

http://sportosektorius.mruni.eu/sveikatinamasis-fizinis-aktyvumas-sanglaudos-ir-dermes-butinybe-2/

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/sportas/baltijos-juodosios-juros-ekonomikos-forumas-sportas-ir-ekonomika/5602


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

Programos vadybininkė

Raimonda Urbietienė

IV-309 kab. 

Tel. (8 5) 2714 575
El. p.: raimonda@mruni.eu


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747