VIEŠOJO VALDYMO IR VERSLO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisVadyba
Valstybinis kodas6211LX072
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 1,5 m. Nuolatinės studijos  vykdomos darbo dienomis nuo 18 val.
Ištęstinės studijos - 2 m. Ištęstinės studijos vykdomos penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais nuo 9 val.
Visos paskaitos ir dalis seminarų, negalintiems atvykti  transliuojamos realiu laiku  ("online") pagal patvirtintą tvarkaraštį.
Studijų kalba    Lietuvių
Studijų kaina (2020 m.)Nuolatinės - 1312 eurų už semestrą, ištęstinės - 984 eurai už semestrą

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos projektų vadybos profesionalus ir vadovus, turinčius projektų planavimo ir įgyvendinimo, finansinių ir žmogiškųjų išteklių pritraukimo ir efektyvaus jų valdymo, projektų kokybės priežiūros ir rizikos valdymo kompetencijas, gebančius diegti naujoves savo veikloje bei pasirengusius dirbti mokslinį tiriamąjį darbą projektų vadybos srityje.

Programos partneriai

„DXC Technology ir „Barclays Group Operations Limited“

“Verslo aplinka kasdien tampa vis globalesnė, todėl tarptautinių komandų bendradarbiavimo poreikis natūraliai auga. Šiandien gyvename itin sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame technologijų plėtra atneša naujų galimybių, o drauge – iššūkių. Kurdami ir siūlydami šiai globaliai rinkai naujus produktus, paslaugas ir sprendimus, privalome remtis esminėmis projektų valdymo taisyklėmis, nes tai užtikrina sklandų prisitaikymą itin greitai kintančiomis sąlygomis. Kiekviena klaida turi tam tikrą kainą, todėl kaupdami ir taikydami sėkmingą projektų valdymo praktiką dirbame efektyviau.
Projektų valdymas šiandien yra aktualus tarptautiniu mastu – darbas šioje srityje yra universalus, o drauge ir labai dinamiškas. Prisijungę prie projektų vadovų komandos įgysite galimybę dirbti įvairiose industrijose, semtis patirties mišriose tarptautinėse komandose, ugdysite organizacinius bei socialinius įgūdžius. Patyrę projektų vadovai geba puikiai valdyti net ir labai didelės apimties darbus, pastebėti galimybes, įvertinti pokyčius bei rizikas, o svarbiausia – naujienas tinkamai iškomunikuoti klientams, komandai ir kitoms tikslinėms auditorijoms. Linkiu visiems studentams atrasti savo kelią projektų valdymo srityje!” (IT bendrovės „DXC Technology“ Projektų vadovas, PMI Lietuvos padalinio prezidentas Rokas Samuolis).

„Šiandien rinkoje ir visuomeniniame gyvenime stebime daug naujai kuriamų paslaugų, įrenginių, technologinių sprendimų. Be jokios abejonės visi jie yra vystomi ne vieno žmogaus, o žmonių grupės. Kadangi tokiose grupėse paprastai būna daug skirtingų asmenybių, pareigybių, kompetencijų ir lūkesčių – visa tai reikia tinkamai sujungti, panaudoti visą turimą potencialą vieno aiškiai apibrėžto rezultato labui. Tą darbą atlieka projektų vadovas remdamasis projektų valdymo teorija, metodologija ir geriausiomis praktikomis. Būtent šių žinių ir gebėjimų suteiks MRU studijų programa „Projektų vadyba“, įgyvendinama kartu su partneriais Barclays ir DXC Technology. Man asmeniškai projektų vadyba atrodo prasminga dėl to, kad man patinka prisidėti prie bendro rezultato kūrimo. Projektuose kaip taisyklė tas rezultatas būna reikšmingas ir daro įtaką daugeliui žmonių.“ (Darius Povilaitis, Barclays, Projektų vadovas

Studijų išskirtinumas

  • Realus projektų vadybos profesionalų poreikis. Šiuo metu rinkoje trūksta tinkamai parengtų projektų vadovų, kurie gebėtų taikyti projektų vadybos metodus įvairiose verslo bei visuomeninio gyvenimo sferos.
  • Karjeros galimybės. Projektų vadyba tai geras praktinis karjeros pasirinkimas turintiems bakalauro išsilavinimą įvairiose, ne tik verslo ir vadybos, studijų kryptyse. Baigus studijas Projektų vadybos programoje atsiveria reali galimybė prisijungti prie didelių tarptautinių kompanijų, dirbančių Lietuvoje ir užsienyje, bei greičiau užimti vadovų ir lyderių pozicijas. Programa atveria galimybę vystyti jau turimus vadovavimo ir lyderystės gebėjimus esamiems organizacijų vadovams ir lyderiams, turintiems bendrųjų vadybinių žinių ir patirties, tačiau dėl sparčiai besikeičiančių tendencijų versle ir technologijų pokyčių jaučiančių poreikį mokytis pažangesnės ir įvairiapusiškesnės projektų vadybos.
  • Programa remiasi PMBOK (Project Management Body of Knowledge 6), PRINCE 2 ir AGILE kompetencijomis, reikalingomis dinamiškoje tarptautinėje rinkoje dirbančiam projektų vadovui. Baigę Projektų vadybos magistrantūrą absolventai yra teoriškai pasirengę PMI sertifikacijai (PMP – Project management professional).
  • Galimybė įgyti praktinės patirties. Studijuojant programoje bus sudarytos galimybės per paskaitas bendrauti su projektų vadybos praktikais, dirbančiais partnerių kompanijose. Paskaitų ir seminarų metu praktinės žinios bus gilinamos sprendžiant realias projektų vadybos problemas ar susipažįstant su tuo, kaip šios problemos buvo sprendžiamos profesionalų.

Programos dėstytojai

Programoje dėsto geriausi savo srityje mokslininkai ir praktikai.
- Prof. dr. Tadas Sudnickas
- Prof. dr. Agota Giedrė Raišienė
- Prof. dr. Andrius Valickas
- Doc. dr. Aistė Dromantaitė
- Doc. dr. Birutė Aleksandarvičiūtė
- Doc. dr. Rūta Dačiulytė
- Dokt. Adomas Vincas Rakšnys
- Dokt. Rimantas Raudeliūnas

Atskirų temų ir modulių dėstymui kviečiami programos partnerių (PMI, DXC, Barclays) atstovai ir Vakarų Europos universitetų dėstytojai.
Programos partneriai susitikimų su magistrantais metu dalijasi savo praktinėmis žiniomis iš šiuo metu vykdomų ir jau pabaigtų projektų, sistemingai papildo paskaitų ir seminarų temas savo įžvalgomis ir patirtimi, pristato projektų įgyvendinimo sėkmės istorijas ir iššūkius. Tai numatyta šiuose studijų dalykuose: „Projektų vadybos teorija“ ir “Taikomieji projektų valdymo aspektai”.

Projektų vadybos magistrantai dalyvauja baigiamųjų darbų mentorystės programoje. Programos partnerių atstovai padeda studentams identifikuoti realias projektinėje veikloje kylančias problemas ir ieškoti jų sprendimo taikant mokslinius tyrimo metodus. Todėl studentų magistriniai darbai nuo pat jų rengimo pradžios turi ne tik teorinę, bet ir praktinę vertę.  

Programos vadovas - doc. dr. Adomas Vincas Rakšnys


Programos alumnas - Skirmantas Gricius, tel.nr. 8674 77926, el.p.: skirmgrc@gmail.com (kreipkitės, jeigu norite sužinoti, kaip sekėsi studijuoti programoje) "Projektų valdymo magistro programa išties buvo gera kombinacija tarp teorijos, praktikos. Čia prisiliečiau prie projektų valdymo iš skirtingų pusių -dėstytojų, programos partnerių ir grupiokų. Programa davė ne tik pagrindą projektų valdymui, bet ir vertingas pažintis, kurios tęsiasi ir šiandien tarp projektų valdymo entuziastų."


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS

Projektų vadybos instituto (PMI) renginiai:

Programos vadybininkė

Raimonda Urbietienė

IV-309 kab. 

Tel. (8 5) 2714 575
El. p.: raimonda@mruni.eu


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747