Projektai

  • „ES ir NATO valstybių kibernetinio saugumo strategijų normų analizė ir adaptavimas Lietuvos situacijai - Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelisˮ (MIP-099/2015), vadovas - prof. dr. D.Štitilis, 2015 07 01 - 2017 03 31.
  • "Development of the Passenger Name Record System in Lithuanian" (PNR), vadovas - E. Bružė, 2014 01 01 - 2016 05 30.
  • "Sensor System for Detection of Criminal Chemical Substances (CRIM-TRACK)", vadovė - prof. dr. S.Matulienė, 2013 09 01 - 2016 09 01.
  • ,,Atvirų duomenų šaltinių pagrindu atliekama automatizuota NVS ir ES Rytų partnerystės šalių ekonominės ir politinės situacijos analizė“, Nr. REP-15116, 2015 09 01 - 2016 08 31.
  • "Europe after the WWII: Multidimensional Effects of Integration as a Guarantee for State and Human Security (WISE)", Europe for citizens, vadovė - prof. dr. Regina Valutytė, 2015 09 02 - 2016 12 31.
  • "Strengthening European Network Centres of Excellence in Cybercrime (SENTER)", HOME/2014/ISFP/AG/CYBR 4000007170, 2016 01 01 - 2017 12 31.
  • „Pilot Programme for Data Exchange of the Passenger Information Units" (PNR DEP), vadovas - E. Bružė, 2016 01 01 - 2017 12 31.