Plagiatas

KAIP IŠVENGTI PLAGIATO?

Plagiavimo atsiradimą gali paskatinti trys priežastys, susijusios su žinių trūkumų : „kas yra plagiatas“, „kokie yra plagiavimo būdai“ ir „kaip jo išvengti“? Norint išvengti plagiavimo, būtina:  

1 žingsnis. Išsiaiškinti, kas yra plagiatas

Plagiãtas [lot. plagiatus — pagrobtas], mokslo, literatūros, meno kūrinio, atradimo, išradimo ar racionalizacinio pasiūlymo autorystės (visos ar dalies) pasisavinimas.


2 žingsnis. Žinoti plagiavimo būdus

Remiantis Mykolo Romerio universiteto Studijų rezultatų vertinimo tvarka (29 straipsnis) išskiriami šie plagiavimo būdai: 

 • Kopijavimas – rašto darbas ar jo dalys yra parašytos pažodžiui perrašant kito autoriaus tekstą nenurodant šaltinio arba nurodant šaltinį, tačiau neišskiriant perrašyto teksto kabutėmis.
 • Netinkamas perfrazavimas - rašto darbas ar jo dalys yra parašytos perfrazuojant kito autoriaus tekstą nenurodant šaltinio.
 • Netinkamas citavimas – rašto darbo tekste, lentelėse ar paveiksluose yra pateikiami duomenys nenurodant šaltinio (išskyrus tuos atvejus, kai duomenys yra surinkti paties autoriaus).
 • Saviplagiatas (angl. self-plagiarism) - didelės savo paties kūrinio dalies atkartojimas nenurodant (necituojant) pirminio publikavimo šaltinio.
   

Išskiriami šie saviplagiato tipai:

 • Anksčiau publikuoto straipsnio pakartotinis publikavimas apie tai neinformavus skaitytojo ir žurnalo leidėjų;    
 • Bendro tyrimų medžiaga pateikiama atskiromis, mažesnėmis studijomis, norint padidinti publikacijų skaičių;    
 • Anksčiau (ne)publikuotų teksto dalių panaudojimas.

Pagal P. Samuelson, saviplagiatas nelaikomas neetišku, jei:

 • Anksčiau paskelbta medžiaga turi būti pateikta naujiems tyrimams ir pasiektiems rezultatams pagrįsti.   
 • Anksčiau paskelbta medžiaga turi būti pateikta siekiant pateikti naujus argumentus arba naujas išvadas.
 • Darbas skelbiamas kitai auditorijai (pvz., medžiaga buvo skelbiama tik vietinėje konferencijoje, o vėliau atkartojama tarptautinėje konferencijoje

3 žingsnis. Vystyti efektyvius akademinio raštingumo įgūdžius

Dauguma studentų  susiduria su plagiavimu apie tai nežinodami. Norint sumažinti plagiavimo galimybes, būtinas akademinio raštingumo įgūdžių formavimas, kuris padėtų išvengti įvairių plagiavimo formų.Pastaba: Norint patikrinti ar Jūsų darbas parengtas laikantis akademinio raštingumo kriterijų, rekomenduojame pasinaudoti internetinėmis plagiato patikrinimo sistemomis:
Grammarly.com 
Plagium.com
Plagiarismcheck.org
Grammar Checker By EssayOnTime (Check Your Grammar For Free) - https://essayontime.com.au/grammar-check/


Informacija parengta naudojantis šiais šaltiniais:
„The ethics of Self-plagiarism“. Prieiga per internetą: <http://cdn2.hubspot.net/hub/92785/file-5414624-pdf/media/ith-selfplagiarism-whitepaper.pdf>
„Tarptautinių žodžių žodynas“. Prieiga per internetą: <http://www.zodziai.lt/reiksme&word=plagiatas&wid=1535>.
 „Mokslinių šaltinių citavimas“. Prieiga per internetą: <http://proin.ktu.lt/~damarobe/T120M013/pratybos/2_etapas-citavimas.pdf>   
„Originalumas ir korektiškas šaltinių citavimas studijų ir mokslo darbuose“. Prieiga per internetą: <http://proin.ktu.lt/~damarobe/T120M013/pratybos/2_etapas-citavimas.pdf>
Mykolo Romerio universiteto „Studijų rezultatų vertinimo tvarka“ (29 straipsnis). Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/centrai/akademiniu_reikalu_centras/teises_aktai/VT_akt_redakc_2013_06_07.pdf>
„Plagiarism & Academic Integrity“ Prieiga per internetą: <https://student.unsw.edu.au/plagiarism>.
     
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747