Edukologija

Edukologija (S 007) / Socialiniai mokslai

2020 m. priėmimas į edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. el. paštu phd@mruni.eu.
Jei neturite galimybės pateikti skanuotų dokumentų, galite atvykti iš anksto suderintu laiku (el. paštu arba tel. (8 5) 271 4469).

Disertacijų tematikos ir galimi vadovai 

Priėmimo į edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka 
Prašymo forma
Stojamoji įmoka                         

Preliminarios MRU rengiamų disertacijų temos 
Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis