SOCIALINIŲ INOVACIJŲ DOKTORANTŪROS MOKYKLA
     
  
Adresas: Didlaukio g. 55 (MRU LAB), LT-08303 Vilnius  
Kab. 404  
Tel. (8 5) 271 4469  
El. p. phd@mruni.eu  
Vadovė: Loreta Paukštytė   
   
El. p. paukstyte@mruni.eu

Vyresnioji vadybininkė: Eglė Viržintaitė-Banienė 
        
El. p. egle.baniene@mruni.eu                       

Doktorantūros studijų programos

Socialiniai mokslai Humanitariniai mokslai
Teisė S 001 Filologija H 004
Vadyba S 003
Ekonomika S 004
Psichologija S 006
Edukologija S 007

Tarpdisciplininės tarptautinės jungtinės doktorantūros studijų programos

"Teisė, mokslas ir technologijos" – LAST-JD-RIOE  Šiuolaikinė Rusijos ir Kinijos komercinė teisė – RuChin

Doktorantūros studijų struktūra 
nuolatinės studijos – 4 metai;
ištęstinės studijos – 6 metai;
eksternas – 1 metai, savarankiškai parengus daktaro disertaciją. 
Studijų reikalavimai numatyti teisės aktuose

Preliminarios rengiamų disertacijų temos 

Apgintų daktaro disertacijų skaičiaus Mykolo Romerio universitete dinamika

     
2020 m. Mykolo Romerio universitete apgintos daktaro disertacijos  

Iki 2019 m. Mykolo Romerio universitete apgintos daktaro disertacijos:

1996-2000 m. 2004 m. 2008 m.2012 m.2016 m.
2001 m. 2005 m. 2009 m.2013 m.2017 m.
2002 m. 2006 m. 2010 m.2014 m.2018 m
2003 m. 2007 m. 2011 m.2015 m.2019 m.