SOCIALINIŲ INOVACIJŲ DOKTORANTŪROS MOKYKLA
     
  
Adresas: Didlaukio g. 55 (MRU LAB), LT-08303 Vilnius  
Kab. 404  
Tel. (8 5) 271 4469  
El. p. phd@mruni.eu  
Vadovė: Loreta Paukštytė   
   
El. p. paukstyte@mruni.eu

Vyresnioji vadybininkė: Laura Lukošienė
        
El. p. laura.lukosiene@mruni.eu           

Doktorantūros studijų programos

Socialiniai mokslai Humanitariniai mokslai
Teisė S 001 Filologija H 004
Vadyba S 003
Ekonomika S 004
Psichologija S 006
Edukologija S 007

Tarpdisciplininės tarptautinės jungtinės doktorantūros studijų programos

Šiuolaikinė Rusijos ir Kinijos komercinė teisė – RuChin "Teisė, mokslas ir technologijos" – LAST-JD

Doktorantūros studijų struktūra Tarptautiškumas, studijų kokybės užtikrinimas
nuolatinės studijos – 4 metai;
ištęstinės studijos – 6 metai;
eksternas – 1 metai, savarankiškai parengus daktaro disertaciją.
Universitetas sėkmingai bendradarbiaudamas su užsienio partneriais nuolat plėtoja dvišalio vadovavimo doktorantams galimybes.
Studijų reikalavimai numatyti teisės aktuose. Nuolat dirbama siekiant užtikrinti ir pagerinti doktorantūros studijų kokybę bei užtikrinant podoktorantūros galimybes.

Preliminarios rengiamų disertacijų temos

Apgintų daktaro disertacijų skaičiaus Mykolo Romerio universitete dinamika

 
2019 m. Mykolo Romerio universitete apgintos daktaro disertacijos (atnaujinta 2019 m. gegužės 13 d.).

Iki 2019 m. Mykolo Romerio universitete apgintos daktaro disertacijos:

1996-2000 m. 2004 m. 2008 m.2012 m.2016 m.
2001 m. 2005 m. 2009 m.2013 m.2017 m.
2002 m. 2006 m. 2010 m.2014 m.2018 m
2003 m. 2007 m. 2011 m.2015 m.

Archyvinė medžiaga:

Apžvalginiai tyrimai apie MRU doktorantų, apgynusių disertacijas, ir eksternų mokslinį produktyvumą ir karjeros stebėseną.

2008 ir 2009 metais buvo vykdomas tarptautinis projektas "Skandinavijos ir Baltijos šalių bendras Psichologijos doktorantų ir jaunųjų mokslininkų tinklas", finansuojamas pagal NordFoks programą. Universiteto doktorantai taip pat sėkmingai dalyvavo tarptautiniuose doktorantų tinkluose: Connex doktorantų tinklas, New-Neighborhood doktorantų tinklas, Nordic-Baltic doktorantų ir jaunųjų mokslininkų tinklas.

Siekdamas užtikrinti doktorantūros studijų kokybę Mykolo Romerio universitetas 2003-2004 m. dalyvavo Europos Universitetų asociacijos projekte "Doktorantūros studijų kokybė" (EUA: Doctoral Programmes Project), taip pat sėkmingai įgyvendinti trys Europos struktūrinių fondų finansuojami projektai "Inovacijų plėtra Mykolo Romerio universiteto magistrantūros ir doktorantūros studijose", "Europos socialinių mokslų tyrimų erdvės plėtra: Jaunųjų mokslininkų kompetencijos forumo kūrimas Mykolo Romerio universitete" ir "Efektyvios Mykolo Romerio universiteto magistrantų praktikos/ doktorantų stažuotės įgyvendinimo sistemos sukūrimas Mykolo Romerio universitete". Siekiant diegti inovatyvias kokybės priemones 2006 m. buvo parengta doktorantūros studijų kokybės tobulinimo metodika pagal Europos struktūrinių fondų finansuojamą projektą "Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio universitete". Atliktoje teisės bei vadybos ir administravimo krypčių doktorantūros studijų savianalizėje pareikštos rekomendacijos yra sėkmingai diegiamos doktorantūros studijose.