Rektoratas

Universiteto rektorius

#

Doc. dr. Algirdas Monkevičius

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303
Kab.: I-217
Tel.: (8 5) 271 4625
Faks.: (8 5) 267 6000
El. p.: roffice@mruni.eu

#

Prorektoriai ir kancleris

#

Dr. Inga Žalėnienė Studijų ir mokslo prorektorė

Tel.: (8 5) 271 4678
Faks.: (8 5) 267 6000
El. p.: research@mruni.eu

#
#

Vladas Brakauskas Infrastruktūros prorektorius

Tel.: (8 5) 271 4642
Faks.: (8 5) 271 4504
El. p.: infrastrukturos.prorektorius@mruni.eu

#
#

Doc. dr. Saulius Spurga Kancleris

Tel.: (8 5) 271 4630
Faks.: (8 5) 267 6000
El. p.: kancleris@mruni.eu

#

Dekanai

#

Prof. dr. Gintaras Černius Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas

Tel.: (8 5) 271 4651
Faks.: (8 5) 271 4652
El. p.: evf@mruni.eu

#
#

Doc. dr. Virginijus Valentinavičius Politikos ir vadybos fakulteto dekanas

Tel.: (8 5) 274 0613
Faks.: (8 5) 274 0624
El. p.: pvf@mruni.eu

#
#

Prof. dr. Lyra Jakulevičienė Teisės fakulteto dekanė

Tel.: (8 5) 271 4624
Faks.: (8 5) 271 4561
El. p.: tf@mruni.eu

#
#

Prof. dr. Saulius Greičius Viešojo saugumo fakulteto dekanas

Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu

#
#

Prof. dr. Gintaras Aleknonis Komunikacijos instituto direktorius (dekanas).

Tel.: (8 5) 271 4623
El. p.: ki@mruni.eu

#

Prof. dr. Valdonė Indrašienė Einanti edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorės (dekanės) pareigas

Tel.: (8 5) 271 4710
El. p.: esdi@mruni.eu

#

Prof. dr. Jolita Šliogerienė Einanti humanitarinių mokslų instituto direktorės (dekanės) pareigas

Tel.: (8 5) 271 4588
El. p.: hmi@mruni.eu

#

Doc. dr. Antanas Valantinas Einantis psichologijos instituto direktoriaus (dekano) pareigas

Tel.: (8 5) 271 4620
El. p.: pi@mruni.eu

#

Kiti rektorato nariai

Prof. dr. Snieguolė Matulienė Laikinai einanti Mykolo Romerio universiteto profesinės sąjungos pirmininkės pareigas

#
#

Julius Dautartas Estetinio ugdymo centro režisierius

#
#

Aušra Šarėjūtė Vyriausioji buhalterė

#

Kamilė Salickaitė Studentų atstovybės prezidentė

#