Teisės LL.M.

LL.M. (lot. Legum Magister, liet. Teisės magistras) yra tarptautiniu mastu pripažintas teisės magistro laipsnis. Universalaus LL.M apibrėžimo nėra, nes įvairiose pasaulio šalyse savo turiniu ir paskirtimi šios studijų programos gali skirtis. Lietuvoje teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis paprastai suteikiamas baigus vienerių metų specializuotą teisės magistro studijų programą. Studijų metu didesnis dėmesys skiriamas praktinių studentų įgūdžių tobulinimui, mažiau ugdant mokslines tiriamąsias kompetencijas. Studijos baigiamos egzaminu, nėra rašomas magistro baigiamasis darbas. LL.M studijos skirtos:

  • teisės studentams, siekiantiems specializuotis konkrečioje siauroje teisės srityje;
  • praktikuojantiems teisininkams, norintiems savo kompetencijas papildyti konkrečiomis, jo praktikoje reikalingomis žiniomis ir įgūdžiais;
  • kitų profesijų atstovams, turintiems kitos nei teisės krypties universitetinį išsilavinimą, siekiantiems savo kompetencijas papildyti specializuotomis su jų praktikos sritimi susijusiomis teisinėmis žiniomis ir įgūdžiais.

Asmenys, įgiję LL.M. teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, gali studijuoti teisės krypties doktorantūroje mokslo ir studijų institucijų nustatyta tvarka. Šiuo metu MRU nustatyta tvarka nenumato galimybės studijuoti doktorantūroje asmenims, neturintiems tiek teisės krypties bakalauro, tiek ir magistro išsilavinimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant teisininko karjeros klasikinėse teisinėse profesijose taip pat dažniausiai yra taikomi panašaus pobūdžio papildomi išsilavinimo reikalavimai.  

Šiuo metu galiojantis klasikinių teisinių pareigybių (advokato, prokuroro, teisėjo ir notaro) reglamentavimas numato reikalavimą turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ( vienpakopį universitetinį išsilavinimą). Šie teisės aktai neįvardija naujojo LL.M. teisės magistro kvalifikacinio laipsnio kaip alternatyvos klasikiniam teisės magistro laipsniui. Teisės LL.M. magistro kvalifikacinis laipsnis, nors ir prilyginamas teisės magistro laipsniui, šiuo metu negarantuoja teisės pretenduoti į klasikines teisines pareigybes, nes nėra oficialios klasikinių teisinių profesijų savivaldos institucijų pozicijos jo atžvilgiu.

Teisės LL.M.

Teisės LL.M. studijos – specializuotos teisės žinios dirbantiems praktikams.

Šios studijos yra skirtos parengti aukštos kvalifikacijos kairėje išvardintų sričių teisės specialistus, gebančius paaiškinti naujausias srities aktualijas, analizuoti bei vertinti situacijas. Teisės LL.M. rinktis verta, nes:

  • studijos skirtos pasirinktos srities praktikams, jau turintiems darbo patirties;
  • studijų trukmė – 1 m., baigiamasis egzaminas vietoje baigiamojo darbo;
  • studijos orientuotos į praktiką ir patyriminį mokymąsi;
  • studijas lengva derinti su darbu, paskaitos organizuojamos vakarais;
  • studijose – pasirinktos Teisės LL.M. programos naujovės, tendencijos, kompetentingi dėstytojai.

Teisės LL.M. papildomosios studijos

Nelauk rudens, pasiruošk teisės LL.M. studijoms dabar!

Teisės LL.M. papildomosios studijos yra skirtos asmenims, norintiems įgyti Teisės LL.M. magistro laipsnį, tačiau turintiems kitos studijų krypties nei teisė universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį pageidaujamų Teisės LL.M. studijų srityje.

Dokumentų priėmimas į Teisės LL.M. papildomąsias studijas vykdomas iki 2021 m. balandžio 22 d. 18:00 val. elektroniniu paštu priemimas@mruni.eu
Reikalingų dokumentų sąrašą rasite pasirinktos LL.M. programos skiltyje „Priėmimo sąlygos“ arba priėmimo tvarkoje.

Po šių papildomųjų studijų Teisės LL.M. studijas galėsite pradėti jau 2021 m. rudenį!

Teisės LL.M. papildomosios studijos vyks 05.03 – 06.28 laikotarpiu. Paskaitos vyks realiu laiku („online”) pagal patvirtintą tvarkaraštį, du kartus per savaitę, darbo dienomis vakarais (nuo 18 val.).