Studijų perkėlimas - MRU

Studijų perkėlimas

Ukrainos piliečiai, negalintys tęsti studijų šalies universitetuose, gali kreiptis į MRU Akademinių reikalų centrą el.paštu arc@mruni.eu dėl galimybės tęsti studijas pagal Ukrainos universitetuose įgytą kreditų perkėlimo procedūrą.