Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja - MRU
Naujienos

3 birželio, 2024
Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja
Universitetas

2024-05-30 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis ir jo metu buvo svarstomi šie klausimai:

 • Dėl prof. dr. Reginos Valutytės patvirtinimo Mykolo Romerio universiteto vicerektorės studijoms pareigoms.
 • Dėl dr. Eglės Malinauskienės patvirtinimo Mykolo Romerio universiteto vicerektorės mokslui ir inovacijoms pareigoms.
 • Dėl prof. dr. Danguolės Jankauskienės patvirtinimo Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanės pareigoms.
 • Dėl Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto ketinamos vykdyti antrosios pakopos studijų programos Dalykinė anglų kalba ir tarpkultūriškumas aprašo patvirtinimo.
 • Dėl patikslintų Viešojo saugumo akademijos, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto, Teisės mokyklos ir Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto studijų programų studijų planų patvirtinimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos nuostatų patvirtinimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto Teisės mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamento patvirtinimo.
 • Mykolo Romerio universiteto mokslinės veiklos skatinimo fondo nuostatų pakeitimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto Personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1UT-19,  1 priedo pakeitimo.

Po svarstymų buvo nutarta:

 • Patvirtinti prof. dr. Reginą Valutytę Mykolo Romerio universiteto vicerektorės studijoms pareigoms.
 • Patvirtinti dr. Eglę Malinauskienę Mykolo Romerio universiteto vicerektorės mokslui ir inovacijoms pareigoms.
 • Patvirtinti prof. dr. Danguolę Jankauskienę Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanės pareigoms.
 • Patvirtinti Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto ketinamos vykdyti antrosios pakopos studijų programos Dalykinė anglų kalba ir tarpkultūriškumas aprašą.
 • Patvirtinti patikslintus Viešojo saugumo akademijos, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto, Teisės mokyklos ir Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto studijų programų studijų planus.
 • Atidėti Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos nuostatų svarstymą iki kol bus patvirtintas naujasis Mykolo Romerio universiteto statutas, bet ne vėliau kaip iki 2024-09-30 d.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto Teisės mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą.
 • Siūlyti Mykolo Romerio universiteto tarybai patvirtinti Mykolo Romerio universiteto mokslinės veiklos skatinimo fondo nuostatų pakeitimus.
 • Siūlyti Mykolo Romerio universiteto tarybai patvirtinti Mykolo Romerio universiteto Personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1UT-19,  1 priedo pakeitimą.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.