AukcionaiMykolo Romerio universitetas skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti materialiojo turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2020 m. lapkričio 10 d. 10.00 val.  CR, V-028 kab.  Ateities g. 20, Vilniuje. Aukcione bus parduodama naudota kompiuterinė technika, automobiliai, aplinkos priežiūros technika  ir kitas materialus turtas.

Informacija dėl parduodamo turto teikiama telefonu (8 5) 2714 643.  Aukciono vedėjas J.Pugačiauskas, Ūkio tarnybos vadovo pavaduotojas , tel. (8 5) 2714 689.

Neparduotas pirmame aukcione turtas bus parduodamas antrame aukcione, kuris vyks 2020 m. lapkričio 17 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Parduodamo pirmame aukcione turto apžiūra vyks 2020 m.  lapkričio 4-6 d., antrajame aukcione – lapkričio 11-13 d., nuo 9.00 val. iki 12.00 val. (turto apžiūra vyks pagal materialinių vertybių eksploatacijos vietą).

Aukciono dalyviai registruojami 1 val. prieš aukciono pradžią. Dalyvis privalo turėti asmens dokumentą. Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pavedimu. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 3 darbo dienas.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako.

Apmokėsime pagal pateiktą sąskaitą. Mūsų atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT32 7300 0100 0249 2574, AB bankas “Swedbank”, banko kodas 73000. Sąskaitą išankstiniam apmokėjimui prašome siųsti elektroniniu paštu aurac@mruni.eu; .

 

Informacija apie aukcione parduodamas materialines vertybes: 

Kompiuterinė technika 

Automobiliai, aplinkos priežiūros tecnika ir kitas materialus turtas 

Parduodamų automobilių, aplinkos priežiūros technikos nuotraukos   

 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747