Rektoratas

#

Prof. dr. Inga Žalėnienė Rektorė

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303
Kab.: I-217
Tel.: (8 5) 271 4625
El. p.: roffice@mruni.eu

#
#

Doc. dr. Saulius Spurga Vicerektorius

Tel.: (8 5) 271 4630
Faks.: (8 5) 267 6000
El. p.: kancleris@mruni.eu

#

Nariai

#

Prof. dr. Gintaras Černius Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas

Tel.: (8 5) 271 4651
Faks.: (8 5) 271 4652
El. p.: evf@mruni.eu

#
#

Prof. dr. Vainius Smalskys Viešojo valdymo fakulteto dekanas

Tel.: (8 5) 274 0613
Faks.: (8 5) 274 0624
El. p.: pvf@mruni.eu

#
#

Prof. dr. Lyra Jakulevičienė Mykolo Romerio teisės mokyklos dekanė

Tel.: (8 5) 271 4624
Faks.: (8 5) 271 4561
El. p.: tf@mruni.eu

#
#

Prof. dr. Saulius Greičius Viešojo saugumo akademijos dekanas

Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu

#
#

Doc. dr. Virginijus Valentinavičius Komunikacijos instituto direktorius (dekanas).

Tel.: (8 5) 271 4623
El. p.: ki@mruni.eu

#
#

Prof. dr. Valdonė Indrašienė Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė (dekanė)

Tel.: (8 5) 271 4710
El. p.: esdi@mruni.eu

#
#

Doc. dr. Liudmila Mockienė Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė)

Tel.: (8 5) 271 4588
El. p.: hmi@mruni.eu

#
#

Doc. dr. Antanas Valantinas Psichologijos instituto direktorius (dekanas)

Tel.: (8 5) 271 4620
El. p.: pi@mruni.eu

#
#

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė Mykolo Romerio universiteto profesinės sąjungos pirmininkė

#
#

Saulius Bugailiškis Komunikacijos ir rinkodaros vadovas

#
#

Julius Dautartas Rektoriaus patarėjas Kultūros ir renginių centro režisierius

#
#

Aušra Šarėjūtė Finansų tarnybos vyriausioji buhalterė

#
#

Rolandas Gaidelis Informacinių technologijų centro direktorius

#

Kamilė Salickaitė Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės atstovė

#