Įdomu

2017-07-24

MRU studijų ir mokslo prorektorė I. Žalėnienė. Pokyčiams buvo iš anksto ruoštasi ir tai nepakeis universiteto tolesnės tvarios raidos

3n Apibendrinant pirminius priėmimo į Mykolo Romerio universitetą pirmojo etapo rezultatus, lyginant su praėjusiais metais, stojančių į bakalauro studijų programas skaičius mažėjo, o į magistratūros – išliko nepakitęs. Palyginus su pernai metais augo ir užsienio studentų, norinčių studijuoti Mykolo Romerio universitete, skaičius. Apie situaciją kalbamės su MRU studijų ir mokslo prorektore dr. Inga Žalėniene. 


MRU portale delfi.lt įvardintas tarp tų universitetų, kuriame „priėmimas krito dramatiškai“. Kaip iš tiesų vertinate pirminius priėmimo rezultatus situaciją ir kokios pagrindinės priežastys? 
Jau tapo savotiška tradicija, kad atsiduriame pirmuose šio portalo puslapiuose kaip „bankrutuojantis“, „merdintis“ universitetas, o situaciją imasi komentuoti kitų universitetų atstovai ir anoniminiai „žinovai“. O kalbant rimtai, mūsų universitetas pritaria pradėtai aukštojo mokslo reformai, kurios pagrindinis tikslas – studijų kokybės gerinimas. Esminė studijų kokybės prielaida – studijoms tinkamai pasirengę ir motyvuoti studentai, kvalifikuotas ir motyvuotas dėstytojų personalas, gerai veikianti studijų ir mokslo vadybinė, vidinė kokybės užtikrinimo sistema, tinkamai parinkta didaktika ir veiksmingi inovatyvūs dėstymo metodai, stipri, vieninga studentų, dėstytojų, administratorių ir socialinių partnerių bendruomenė, kokybiška studijų ir mokslo infrastruktūra. 
Per pastaruosius keletą metų aiškiai išgryninome savo stiprybes ir institucijos tolesnę raidą siejame su teisės, visuomenės saugumo ir viešojo valdymo krypčių stiprinimu ir jų tarpkryptine derme su psichologijos, edukologijos, informacinių technologijų, ekonomikos ir kitomis socialinių mokslų kryptimis. 
Esame specializuotas socialinių mokslų universitetas, todėl negalime būti lyginami su plačios aprėpties klasikiniais arba technologinio profilio universitetais. 
Taip, universiteto administracija prognozavo, kad įvedus minimalią 3 balų stojimo kartelę ir minimalią rentabilumo ribą studijų programose, pretendentų stojančiųjų į bakalauro studijas sumažės. 
Nemaža dalis abiturientų, net jei jiems pritrūko kelių dešimtųjų, priversti rinktis studijas ne universitetuose, bet kolegijose, profesinėse mokyklose arba išvykti studijuoti į užsienio universitetus, kurie minimalaus stojamojo balo netaiko. Dėl visų šių priežasčių gerokai sumažėjo ir stojančiųjų į valstybės nefinansuojamas vietas universitetuose skaičius. 
Tačiau šiems pokyčiams buvo iš anksto ruoštasi ir tai iš esmės nepakeis universiteto tolesnės tvarios raidos. 

Kokios bakalauro studijų programos sulaukė didžiausio susidomėjimo?  
Pasibaigus pirmajam priėmimo į bakalauro studijas etapui, galime pasidžiaugti, kad universiteto profilį atitinkančios teisės, viešojo valdymo, viešojo saugumo, psichologijos, socialinio darbo, edukologijos krypčių studijų programos tikrai surinks pakankamą studijuojančių skaičių, kas leis suformuoti rentabilias studentų grupes. 
Didelio užsienio studentų susidomėjimo šiemet sulaukė Turizmo vadybos ir paveldo, Informatikos ir skaitmeninio turinio (jungtinė programa vykdoma kartu su Pietų Korėjos Dongseo universitetu), Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos (korėjiečių) bakalauro studijų programos. 

Kokia situacija su magistrantūros studijomis? 
Pirmajame priėmimo etape pasirinkusių magistratūros studijas MRU skaičius šiemet nepakito ir išliko toks pat kaip pernai. Planuojame priimti apie 900 studentų į 30 aukšto lygio magistratūros studijų programų. 
Kaip ir bakalauro pakopoje, stebimas ženklesnis susidomėjimas pagrindines universiteto profilio kryptis atstovaujančiomis studijų programomis. Didžiausio populiarumo sulaukė Europos ir tarptautinės verslo teisės, Civilinės ir verslo teisės, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos, Viešojo administravimo, Sveikatos politikos ir vadybos, Projektų vadybos studijų programos. 
Todėl bendras stojančių skaičiaus kritimas, kuris dabar pateikiamas kaip „dramatiškas“ yra gerokai mažesnis nei skelbiama susumavus tik stojančiųjų į bakalauro studijas pirmojo etapo rezultatus. Be to, reikia nepamiršti, kad dar vyks antrasis etapas, papildomas priėmimas. Paprastai antrojo etapo ir papildomo priėmimo metu atsiranda nemažai stojančiųjų į valstybės nefinansuojamas vietas, todėl apie galutinius studentų skaičius bus galima kalbėti tik rugpjūčio pabaigoje. 

Kaip universitetas planuoja dar labiau stiprinti studijų kokybę? 
Universiteto studijų kokybės siekį patvirtina Studijų ir kokybės vertinimo centro (SKVC) praėjusią savaitę paskelbti 2010-2016 metų aukštųjų mokyklų studijų programų vertinimo duomenys, pagal kuriuos MRU turi daugiausia maksimaliam šešerių metų laikotarpiui akredituotų studijų programų skaičių tarp visų Lietuvos universitetų. 2010-2016 m. 
MRU studijų programų akreditavimo rezultatas: 61 programa akredituota 6 metams (81 proc.), 14 programų akredituota 3 metams (19 proc.).  
Universitetas nuo 2010 m. nuosekliai įgyvendina tarptautiškumo strategiją tiek studijų, tiek mokslinių tyrimų srityse, todėl aptariamu laikotarpiu didžiąją savo vykdomų studijų programų dalį pateikė akredituoti ne SKVC, o tarptautinėms akreditavimo agentūroms Evalag (Vokietija), AHPGS (Vokietija) ir ACQUIN (Vokietija), priklausančioms Europos studijų kokybės agentūrų registrui (EQAR). 
Dar viena universiteto strateginė kryptis – orientacija į aukšto tarptautinio lygio tarpkryptinius ir tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, socialines inovacijas, MRU mokslininkų aktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje, viso gyvenimo mokymosi iniciatyvose, užsakomuosiuose tyrimuose, kurių rezultatų sklaida tiesiogiai įtakoja studijų programų kokybę. 
Tarp prioritetinių universiteto tikslų – tarptautiškumo stiprinimas, talentingų užsienio studentų pritraukimas į Lietuvą. Dėl to šiemet augo užsienio studentų, pasirinkusių studijas Mykolo Romerio universitete, skaičius. 
Populiarumo tarp stojančių sulaukė ir jungtinės/dvigubo laipsnio studijų programos, kurias Mykolo Romerio universitetas vykdo kartu su Prancūzijos, Pietų Korėjos, Ukrainos, Olandijos, Italijos ir kitų šalių universitetais. 

Dėkoju už pokalbį.