Kontaktai

Mokslo darbų leidinio „Socialinių mokslų studijos“
atsakingoji redaktorė doc. dr. Lora Tamošiūnienė

Mykolo Romerio universitetas, 
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva, Kab.: V-347
Tel. +370 5 271 4735, faks. +370 5 271 4561
El. paštas: sms@mruni.eu 
El. paštas: lora@mruni.eu