Edukologija

Edukologija (S 007) / Socialiniai mokslai

2019 m. priėmimas į edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas 
Bendras priėmimo į doktorantūros studijas tvarkaraštis  

Disertacijų tematikos ir galimi vadovai           
Priėmimo į edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka    
Prašymo forma                 
Stojamoji įmoka  

Preliminarios MRU rengiamų disertacijų temos