Bronisław Komorowski - MRU

Bronisław Komorowski

Mykolo Romerio universiteto senato 2008 m. sausio 4 d. nutarimu Nr. 1SN-25 už demokratijos stiprinimą, demokratinių vertybių ir geros kaimynystės santykių puoselėjimą Lenkijos Respublikos Seimo maršalkai p. Bronisław Komorowski suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas.