Informacija studentams

 

Darbo ir praktikos pasiūlymai studentams.
___________________________

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarka studentams, kurie bus priimti studijuoti į pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų programų ir doktorantūros valstybės nefinansuojamas studijų vietas nuo 2012 - 2013 studijų metų.

______________________________

Norite išvykti studijuoti pagal ERASMUS programą? Visa informacija - čia.

______________________________

Studento praktinio mokymo sutartis (spausdinti ant vieno lapo, iš abiejų pusių)

Studento praktinio mokymo atsiskaitymo lapas

____________________________

Bendrabučiai. Gyvenimo Mykolo Romerio universiteto bendrabutyje (studentų namuose) taisykles, mėnesio mokesčių dydžius ir kitą aktualią informaciją rasite čia.

Iškilus klausimams, kreipkitės į infrastruktūros prorektoriaus padėjėją socialiniams reikalams Violetą Arlauskienę el. paštu violeta@mruni.eu.

_______________________________

Studentų elektroninis paštas ir studijų knygelė

Kiekvienam naujam Mykolo Romerio universiteto studentui reikia užsiregistruoti MRU elektroninio pašto sistemoje. Užsiregistravusieji gali naudotis tiek el. paštu, tiek Studijų knygele, kurioje matysite savo studijuojamų dalykų sąrašą, kreditų kiekį ir išlaikytų egzaminų pažymius. Tai pagrindinė studento „pažymių knygelė“.

Užsiregistruoti galite čia: https://stud.mruni.eu/

Pildant registracijos anketą jūsų prašys įvesti studento identifikacinį numerį, kitaip tariant, savo LSP (Lietuvos studento pažymėjimo) numerį (pvz.: 122000).

Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) – tai oficialus Lietuvos studento pažymėjimas. Šis studento statusą įrodantis dokumentas suteikia teisę naudotis Mykolo Romerio universiteto biblioteka, inventoriumi, jis naudojamas laikant egzaminus, sužinant pažymius bei jungiantis prie aukštosios mokyklos vidinės informacinės sistemos. Daugiau informacijos: https://www.lsp.lt/apie-lsp

___________________________

Biblioteka

Mykolo Romerio universitetas turi vieną moderniausių bibliotekų bei skaityklų visoje Lietuvoje. Pagrindinė biblioteka ir skaitykla yra įsikūrusi Centriniuose rūmuose (Ateities g. 20).

Taip pat biblioteka bei skaitykla yra įsikūrusi Politikos ir vadybos fakultete (Valakupių g. 5, Vilnius) bei Viešojo saugumo fakultete (Maironio g. 27, Kaunas).

Bibliotekų darbo laiką galite rasti čia: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/darbo_laikas/

Primename, kad pirmomis dienomis knygas iš bibliotekos galėsite pasiimti ne tik su LSP, bet ir galiojančia ID kortele ar pasu.

___________________________

Gerb. studentai,

Ieškote informacijos rengiamiems rašto darbams ar studijų užduotims?
Kviečiame kreiptis į savo teminį bibliotekininką, kuris patars kaip rasti literatūrą ir supažindins su tikslinga informacijos paieška.  

Loreta Šetbarė – teminė bibliotekininkė, atsakinga už bendradarbiavimą su Humanitarinių mokslų institutu.

Kab.: C I-021
Tel.: (85) 271 4737
El. paštas:
loreta@mruni.eu

___________________________

Tvarkaraščiai

Paskaitų tvarkaraščių ieškokite čia.

___________________________

Pirmasis seminaras

Pirmasis seminaras yra itin svarbus. Jo metu jūs ne tik susipažinsite su savo dėstytojais, tačiau ir sužinosite daug naudingos informacijos, kurią turi pateikti kiekvienas dėstytojas.

Informaciją, kurią privalote gauti, sudaro:

1. Kaupiamasis balas. Viso semestro metu rašydami įvairius rašto darbus, referatus, darydami pristatymus, rašydami koliokviumus (atsiskaitymus) kaupsite balus, kurie bus dalis jūsų galutinio dalyko įvertinimo (kitą dalį sudarys egzamino metu gautas balas). Pvz.: seminarų metu jūs galite surinkti 5 balus, priklausomai nuo jūsų aktyvumo, tarpinių balų, ir 5 balus egzamino metu;

2. Dalyko aprašas. Dėstytojas turėtų nurodyti, kur galima rasti jo dėstomo dalyko aprašą, programą ir juos pakomentuoti: apie ką mokysitės, kokių žinių gausite, kokias knygas skaitysite;

3. Atsiskaitymai. Turėtų būti nurodyta, kokie ir kiek atsiskaitymų per semestrą už praeitą medžiagą bus, kokią dalį kaupiamojo balo jie sudarys;

4. Lankomumas. Dėstytojas turėtų jus supažindinti su seminarų ir paskaitų lankomumu ir jo įtaka galutiniam įvertinimui. HMI tarybos nutarimu, HMI dėstomų dalykų seminarų ir pratybų lankomumas yra privalomas.

5. Literatūra. Itin svarbu išsiaiškinti, ar bus reikalinga tik būtina literatūra, ar ir papildomi šaltiniai, kokiais patartina naudotis, kurių vengti.

6. Kontaktai. Būtų gerai, jei seniūnas apsikeistų kontaktais su dėstytoju tam, kad galėtų gauti visą reikalingą informaciją iš dėstytojo ir tam, kad dėstytojas galėtų pranešti apie nevyksiančią paskaitą, seminarą, neatvykimą ir pan.

______________________

MRU žemėlapis

Jeigu nenorite pirmomis dienomis universitete pasiklysti, susipažinkite su juo štai čia: http://zemelapis.mruni.eu/

______________________

Įmokos už studijas

Už pirmą studijų semestrą reikia sumokėti per 15 dienų nuo mokslo metų pradžios (iki rugsėjo 15 dienos), už antrą studijų semestrą - iki vasario 15 dienos. Mokama už vieno semestro laikotarpį. Studijų kainas, studijų įmokų dydžius ir kitą mokėjimams reikalingą informaciją rasite čia

Universiteto rekvizitai:

Gavėjas: Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas: 111951726
Gavėjo sąskaitos nr.: LT857300010002492590

Įmokų pavadinimai:
• 101939 – Įmoka už stojimą į Universitetą
• 101941 – Įmoka už bakalauro ir magistrantūros studijas

• 103055 – Įmoka už doktorantūros studijas
• 101949 – Įmoka už bendrabutį
• 102945 – Kitos įmokos už studijas
• 102962 – Įmoka už bibliotekos paslaugas
• 102993 – Įmoka už papildomąsias studijas
• 102995 – Įmoka už nuotolines studijas
• 102996 – Įmoka už stojimą į nuotolines studijas

Įmokos mokėjimo kvito pavyzdys  

Informacija dėl mokėjimo už studijas

________________________

Studijų tvarka ir studijų rezultatų vertinimo tvarka

Studijų tvarka

Studijų rezultatų vertinimo tvarka

______________________

Valstybės paskolos

Daugiau informacijos Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt; MRU tinklalapyje.

______________________

Stipendijos

Informacija apie stipendijas

______________________

Viešasis transportas

Nežinai kuriuo troleibusu ar autobusu nuvykti iki tau reikiamos vietos? Kurioje stotelėje išlipti? Kur ir kaip įsigyti  elektroninį bilietą?

Tvarkaraščius, maršrutus, bilietų kainas ir kt. naudingą informaciją apie viešąjį transportą Vilniaus mieste rasi čia: http://www.vilniustransport.lt/lt/

_____________________

http://www.facebook.com/groups/mruhi2011

Grupė skirta Mykolo Romerio pirmakursiams, kurie įstojo 2011 m. į Filosofija, Anglų ir antrosios užsienio kalbos (rusų) mokymas programas. Susipažinkite su savo grupiokais, kursiokais ir bendraukite!

______

Sėkmės studijose!

Parengta pagal MRU, MRUSA, ARC informaciją