Prof. dr. Pam Fredman - MRU

Prof. dr. Pam Fredman

Mykolo Romerio universiteto senato 2022 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 1SN-49 Tarptautinės universitetų asociacijos (angl. International Association of Universities, IAU) prezidentei prof. dr. Pam Fredman už reikšmingą indėlį didinant aukštojo mokslo vaidmenį demokratijos stiprinimo ir darnaus visuomenės vystymosi procesuose, formuojant humanizmo pagrindais grįstą švietimo ir mokslo politiką, skatinančią sudaryti lygias galimybes visiems siekti išsilavinimo, mažinančią regioninę ir socialinę atskirtį švietimo ir mokslo srityje suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas. MRU Garbės daktaro regalijos įteiktos 2022 m. rugsėjo 22 d.

„Vertiname IAU prezidentės prof. dr. P. Fredman didelį indėlį telkiant pasaulio akademinę bendruomenę bendrai spręsti globalias problemas vykdant mokslinius tyrimus ir skatinant atvirą prieigą prie naujų žinių ir mokslo rezultatų“, – sakė MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Pasak MRU rektorės,  nuosekli prof. dr. P. Fredman parama universitetui – atveriant plačias tarptautinio akademinio bendradarbiavimo perspektyvas – tai laimėjimas ir Lietuvos aukštajam mokslui, siekiant jo tarptautinio pripažinimo ir reikšmingų rezultatų.

2006-2017 metais profesorė dr. P. Fredman ėjo Geteborgo universiteto rektorės pareigas, nuo 2006 m. ji yra Wallenbergo fondo, didžiausios privačios mokslinių tyrimų finansavimo agentūros Švedijoje, valdybos narė ir kelių tarptautinių ir tarpdisciplininių centrų Karolinska institute, Geteborgo universitete pirmininkė, taip pat Geteborgo darnaus vystymosi centro direktorė. Nuo 2008 m. prof. dr. P. Fredman tapo Švedijos karališkosios inžinerijos mokslų akademijos nare. Nuo 2016 metų – Tarptautinės universitetų asociacijos prezidentė, aktyviai telkianti skirtingų šalių universitetų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą ir tarptautiškumą. Apie profesorės dr. P. Fredman indėlį į neurochemijos mokslų sritį byloja ne tik turtinga profesorės akademinė ir mokslinė patirtis, bet ir daugiau nei 170 mokslinių straipsnių tarptautiniuose aukšto cituojamumo recenzuojamuose mokslo žurnaluose.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Ceremonijos vaizdo įrašas čia.

Prof. dr. P. Fredman kalba (anglų k.) pateikiama čia.