MRU 2019-2023 m. veiklos ataskaita: pasiekimai mokslo inovacijų, DI plėtros, socialinės atsakomybės, tarptautiškumo srityse - MRU
Naujienos

14 kovo, 2024
MRU 2019-2023 m. veiklos ataskaita: pasiekimai mokslo inovacijų, DI plėtros, socialinės atsakomybės, tarptautiškumo srityse

Kovo 14 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė pristatė 2019-2023 metų universiteto veiklos rezultatus. Penkerius metus apžvelgiančioje ataskaitoje buvo išskirtos pagrindinės strateginės kryptys, kuriomis vyko MRU raida. Vieni iš svarbiausių universiteto pasiekimų – gebėjimas adaptuotis prie naujos šių laikų realybės, atnešusios tokius iššūkius, kaip sudėtinga demografinė situacija, netolygi socialinė raida, sparti technologijų, dirbtinio intelekto plėtra, taip pat besikeičiantys valstybės ir žmonių lūkesčiai aukštojo mokslo atžvilgiu. Praėjusi COVID-19 pandemija, išaugęs pragyvenimo kaštų lygis pasaulyje, nulemtas prasidėjusio karo Ukrainoje – tai globali krizė, su kuria universitetui teko susidurti per visą šį nelengvą laikotarpį.

Apibendrindama penkerių metų laikotarpį, MRU Rektorė pabrėžė svarų universiteto indėlį, puoselėjant socialinės atsakomybės misiją, kuri buvo pripažinta ir tarptautinėje akademinėje bendruomenėje. Mykolo Romerio universiteto parama Ukrainai buvo pripažinta tarp geriausių „Observatory Magna Chart Universitatum“ inicijuoto mokslo projekto „Atsakingas ir į visuomenės iššūkius reaguojantis universitetas“ atvejų.

Prof. dr. I. Žalėnienė atkreipė dėmesį į universiteto išskirtinumą, kaip modernų, dinamišką, socialinių ir humanitarinių mokslų universitetą, suteikiantį sėkmingai ir šiuolaikinei karjerai būtinas kompetencijas, vykdantį aukšto lygmens mokslinius tyrimus, kuriantis šiuolaikinei realybei aktualias inovacijas.

„Tarptautiniai ekspertai akreditavo MRU ilgiausiam 7-erių metų laikotarpiui, buvome gerai įvertinti palyginamajame mokslo vertinime, vyko daugiau nei pusės studijų krypčių akreditacijos, kurių rezultatai geri arba puikūs,“ – minėjo rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Rektorė taip pat pasidžiaugė universiteto bendruomenės įsitraukimu viešajame diskurse, keliant aktualius žmogaus teisių, vidaus ir tarptautinės politikos, ekonomikos, švietimo klausimais, teikiant ekspertų įžvalgas ir išvadas Seimui, Vyriausybei, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir telkiant MRU alumnų tinklą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Profesorė taip pat pažymėjo didžiulį MRU alumnų indėlį organizuojant valstybės gyvenimą įstatymų leidyboje – Seime, Vyriausybėje ir Lietuvos teisėtvarkos bei teisėsaugos institucijose, savivaldoje, dalyvaujant Lietuvos ir tarptautinio verslo, švietimo, kultūros ir daugelyje kitų įstaigų.

Pabrėždama augantį MRU, kaip tarptautiško universiteto statusą, rektorė nurodė, kad per pastaruosius penkerius metus MRU įgijo reikšmingų tarptautinių asociacijų ir teminių akademinių tinklų nario vardą.

„Mykolo Romerio universitetas „QS World University Rankings by Subject 2023“ duomenimis, teisės kryptyje patenka tarp geriausių pasaulio universitetų užimdamas 200-250-ąją poziciją. Tuo tarpu, prestižinė pasaulio reitingų agentūra „Times Higher Education Impact Rankings“, MRU apdovanojo, kaip vieną iš didžiausią įdirbį darniam vystymuisi darančią aukštojo mokslo instituciją pasaulyje kokybiško išsilavinimo, darnių miestų ir bendruomenės, taikos, teisingumo ir partnerystės srityse. Tarptautinė universitetų reitingavimo agentūra – „QS World University Rankings: Sustainability“ 2023-iaisias skyrė 268 vietą Europoje, ir – 637 vietą pasaulyje mokslinių tyrimų, aplinkosaugos studijų, lygių galimybių, švietimo poveikio, sveikatos, gerovės ir universiteto valdymo srityse, - vardijo prof. Dr. Inga Žalėnienė.

Tvarumo srityje tarptautinė universitetų darnios veiklos reitingavimo agentūra „UI Greenmetric“ 2023 metais, MRU suteikė 547 vietą. Agentūros teigimu, MRU didžiausią įtaką darė mokslinių tyrimų, energetikos ir klimato kaitos bei atliekų tvarkymo srityse.

Profesorė Inga Žalėnienė, atsižvelgdama į spartaus dirbtinio intelekto plėtros klausimus, didžiavosi MRU UNESCO Dirbtinio intelekto, naujųjų technologijų ir inovacijų visuomenei centro įsteigimu, orientuoto dirbtinio intelekto ir naujų technologijų visuomenei srityse. Australijos RMIT ir MRU bendradarbiavimas leido kurti bendrą Kibernetinio saugumo tyrimų centrą. Pasak rektorės, tai puikus tarptautinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys, rodantis, kiek daug universitetas pažengė per pastaruosius keletą metų.

MRU rektorė taip pat minėjo svarbią narystę Europos reformų universitetų aljanse - ERUA, kurio nariu universitetas tapo 2023 metais. Pasak prof. dr. I. Žalėnienės, narystė šiame aljanse suteikia naujas galimybes apjungti partnerių potencialą prisidedant prie visai Europai svarbių pokyčių.

Kalbėdama apie nuolat augantį mokslinį universiteto potencialą, rektorė išskyrė MRU mokslininkų išleistų monografijų ir publikacijų solidžiuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose bei aukštą MRU mokslininkų darbų citavimo indeksą.

 „Nuo 2019 metų Web of Science duomenų bazėje esančių MRU mokslo publikacijų skaičius didėjo 59 proc., o citavimas augo 129 proc., Scopus duomenų bazėje esančių mokslo publikacijų citavimas augo 168 proc., o jų skaičius didėjo 77 procentais,“ – reikšmingą mokslinį potencialą dėstė MRU prof. dr. I. Žalėnienė.

Baigdama penkerių metų veiklos ataskaitą, rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė nuoširdžiai dėkojo kiekvienam MRU bendruomenės nariui už indėlį į universiteto sėkmės istoriją, kurios pastarųjų penkerių metų raidą atspindi ataskaitoje minimi skaičiai ir faktai. Taip pat rektorė išreiškė įsitikinimą, jog MRU akademinės bendruomenės iniciatyvumas ir pagalba neabejotinai prisidės modeliuojant naują 2024–2029 metų Universiteto veiklos strategiją.

MRU Tarybos pirmininkas prof. Egidijus Jarašiūnas padėkojo rektorei už išsamų penkerių metų veiklos pristatymą ir kreipdamasis į universiteto bendruomenę.

„Be MRU bendruomenės – Senato, Rektorato, studentijos ir administracijos darbuotojų indėlio - nebūtų įmanoma pasiekti tokios didžiulės pažangos“, - sakė MRU Tarybos pirmininkas, ES Teisingumo teismo teisėjas, Konstitucinio teismo teisėjas, Nepriklausomybės akto signataras prof. E. Jarašiūnas.

Senato pirmininkas prof. dr. Romas Prakapas taip pat pristatė Senato 2023 m. veiklos apžvalgą ir pasidžiaugė konstruktyviu bendradarbiavimu su universiteto Taryba, leidusiu priimti svarbius universiteto plėtrai sprendimus.

Rektorė įteikė padėkas universiteto darbuotojams už prasmingą veiklą kuriant ir puoselėjant universitetą.

Ataskaitą galite rasti čia.