Kontaktai

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: I-317, I-302, I-305, I-322, I-404
Tel.: (8 5) 271 4695
Faks.: (8 5) 271 4695
El. p.: erasmus@mruni.eu, io@mruni.eu
 Audra Dargytė Burokienė
Tarptautiškumo tarnybos vadovė, Institucinė Erasmus+ koordinatorė
Kab.: I-317
Tel.: (8 5) 271 4695
Faks.: (8 5) 271 4695
El. p.: adb@mruni.eu, erasmus@mruni.eu
Gedrutė Račienė
Tarptautinių partnerysčių skyriaus (TPS) vadovė
Kab.: I-322
Tel.: (8 5) 271 4621
El. p.: giedre@mruni.eu
Marija Kulikauskienė
Tarptautinių mainų ir studentų skyriaus (TMSS) vyresn. vadybininkė
Kab.: I-404
Tel.: (8 5) 271 4578
El. p.: study@mruni.eu, marketing@mruni.eu
Inesa Cvetkova
TMSS vyresn. vadybininkė, atsakinga už atvykstančių studentų judumą
Kab.: I-302
Tel.: (8 5) 271 4603
El. p.: incoming@mruni.eu
 TMSS vadybininkė, atsakinga už išvykstančių studentų judumą
Kab.: I-302
Tel.: (8 5) 271 4579
El. p.: exchange@mruni.eu
 Rūta Guobužaitė
TMSS vadybininkė, atsakinga už tarptautinių studentų socialinius reikalus
Kab.: I-404
Tel.: (8 5) 2714674
El. p.: student.support@mruni.eu
 Žaneta Savickienė
TMSS vyr. vadybininkė, atsakinga už užsienio kvalifikacijų pripažinimą
Kab.: II-151
El. p.: zaneta.s@mruni.eu
Renata Tamašauskienė
TPS vyresn. vadybininkė, atsakinga už personalo judumą ir Frankofoniškų šalių studijų centro veiklų administravimą
Kab.: I-322
Tel.: (8 5) 271 4621
El. p.: renata@mruni.eu
Evelina Savickaitė
TPS vadybininkė, atsakinga už susirašinėjimo su tarptautinėmis organizacijomis dokumentų rengimą, tarptautinių partnerių duomenų bazės priežiūrą, delegacijų vizitus
Kab.: I-322
Tel.: (8 5) 271 4621
El. p.: inter@mruni.eu, evelina@mruni.eu
 Karolina Zakarauskaitė
TPS vyresn.vadybininkė, atsakinga už Azijos centro ir Karaliaus Sedžiongo instituto veiklų administravimą
Kab.: I-305
Tel.: (8 5) 2714543
El. p.: asiancentre@mruni.eu, ksi.vilnius@mruni.eu
Aušra Auškalnė
TMSS vadybininkė, atsakinga už tarptautinių studentų socialinius reikalus (motinystės atostogose)
Rasa Vilnienė
TPS vyresn.vadybininkė, atsakinga už Azijos centro, Karaliaus Sedžiongo instituto veiklų administravimą ir tarptautinių studentų socialinius reikalus (motinystės atostogose)