Konferencijos

Dalyvavimas konferencijose:

2015m.

Lektorius Vytautas Markevičius

LSU, Marijampolės kolegija ,,Sportuojančiųjų studentų sportinės veiklos motyvacija lyties aspektu" 2015-04-17

KTU, ,,Š.V.I.E.S.K" ( Šiuolaikinės veiklos idėjos, efektyviai stiprinant kompetencijas)2015-09, 21-25 d.

LSU, ,,Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai"2015-12-17 d. 

2015 m.

Lektorė Jolanta Gedvilienė

Litexspo, Vilnius, ,,Fizinio aktyvumo ir sveikatos plėtotė MRU' 2015-02-06 d.

2014m.

Lektorė Jolanta Gedvilienė

Nacionalinė mokslinė konferencija ,,Sveikos gyvensenos teoriniai ir praktiniai klausimai universitetinėse aukštosiose mokyklose" 2014-04-24d.