Konkursai pareigoms

    

                   

                           Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą Tarybos nariams atrinkti       2019 m. spalio 4 d. įvykusiame posėdyje Mykolo Romerio universiteto senatas paskelbė viešą konkursą trims Mykolo Romerio universiteto tarybos nariams atrinkti. Konkursas organizuojamas pagal Senato 2019 m. rugsėjo 16 d. nutarimu patvirtintą Mykolo Romerio universiteto tarybos sudarymo tvarką ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 3-5 dalis.
     Skelbiamame viešame konkurse gali dalyvauti kandidatai, nepriklausantys aukštosios mokyklos personalui ir studentams. Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinta, kad valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat aukštosios mokyklos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose aukštoji mokykla visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti senato narys.

     Kandidatų dokumentai priimami iki 2019 m. lapkričio 4 d. 16.45 val. MRU Personalo tarnyboje, I-204 kab., Ateities g. 20, Vilnius,  tel. 271 46 66, 271 45 41, taip pat elektroniniu paštu: roffice@mruni.eu.
 
      Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:
      1. Prašymą.
      2. Užpildytą kandidato į aukštosios mokyklos tarybą anketą, kurią galima rasti čia:                                                                          Mykolo Romerio universiteto tarybos rinkimų organizavimo komisija

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747