Studentams

Socialinių reikalų klausimus Universitete kuruoja vicerektoriaus patarėja Aušra Jasiulienė.
Kontaktai:
El.p.: askab@mruni.eu
Kab.: C-I-206
Tel. 8 5 2714 539
Mob. 8 659 93977


Socialinių reikalų komisijai (pirmininkas vicerektorius doc. dr. Saulius Spurga) gali būti teikiami prašymai dėl socialinės arba vienkartinės skatinamosios stipendijos. Stipendijų ir paramos studijoms nuostatai patvirtinti 2020 m. birželio 30 d. Tarybos nutarimu Nr. 1UT-14.

Taip pat gali būti teikiami prašymai dėl įmokos už studijas sumažinimo arba atleidimo. Įmokų mokėjimo administravimo tvarka patvirtinta 2019 m. gruodžio 23 d. Tarybos nutarimu Nr. 1UT-21.

Socialinė stipendija

Socialinė stipendija gali būti skiriama dėl sunkios materialinės padėties, artimųjų mirties, ligos, stichinės nelaimės ir kitais ypatingais atvejais.

Universiteto studentai, pageidaujantys gauti socialinę stipendiją, rudens semestre iki rugsėjo 14 d. ir pavasario semestre iki vasario 14 d. akademinio padalinio vadovui pateikia prašymą skirti socialinę stipendiją, nurodydami, kokiam tikslui socialinė stipendija reikalinga: padengti įmokai už studijas, už gyvenimą studentų namuose ar pragyvenimui.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

Įvykus nelaimei ar kitu ypatingu atveju, galima kreiptis bet kuriuo metu. Prašyme studentas pateikia savo asmeninės banko sąskaitos rekvizitus, išskyrus atvejus, kai prašoma socialine stipendija padengti įmoką už studijas ar už gyvenimą studentų namuose.

Vienkartinė skatinamoji stipendija

Vienkartinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama už aktyvią kultūros ar sporto veiklą, už aukštus pasiekimus kultūros ar sporto veikloje, garsinant Universiteto vardą; už aktyvią mokslinę, visuomeninę veiklą ir aukštus mokslo pasiekimus.
Dėl Vienkartinės skatinamosios stipendijos skyrimo studentai pateikia prašymą akademinio padalinio vadovui, trečiosios studijų pakopos studentai – Mokslo ir inovacijų centro Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklos vadovui.
Kartu su prašymu pateikiamas sporto, kultūros, mokslinės ar visuomeninės veiklos aprašymas, o jei prašymas teikiamas už aukštus pasiekimus sporto, kultūros, mokslinėje ar visuomeninėje veikloje – dokumentai, įrodantys šiuos pasiekimus.

Stipendijos skiriamos stipendijų fonde turimų lėšų ribose.

Įmoka už studijas studentui gali būti sumažinama iki 50 proc:

Visiškai nuo įmokos už studijas gali būti atleidžiamas:


Kartu su prašymu pateikiamas vienas iš šių dokumentų: