Studentams

Socialinių reikalų klausimus Universitete kuruoja vicerektoriaus patarėja Aušra Jasiulienė.
Kontaktai:
El.p.: askab@mruni.eu
Kab.: C-I-206
Tel. 8 5 2714 539
Mob. 8 659 93977

Socialinių reikalų komisijai (pirmininkas vicerektorius doc. dr. Saulius Spurga) gali būti teikiami prašymai dėl mokesčio už studijas, dėl mokesčio už gyvenimą studentų namuose sumažinimo ar atleidimo nuo mokesčio. Įmokų sumažinimo tvarka įtvirtinta MRU Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 1UT-15 „Dėl Mykolo Romerio universiteto studijų ir kitų įmokų mokėjimo administravimo tvarkos patvirtinimo“ 55-64.5 punktuose. Prie studento pateikiamo prašymo pridedamas Dekano teikimas, kiti dokumentai pagrindžiantys prašymo pagrįstumą. Prašymai gali būti teikiami skaitmenine forma el. paštu: askab@mruni.eu arba pateikiami C-I-206 kab.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747