Konferencijos

Konferencijos ir seminarai:

 • 6-oji mokslinė - praktinė verslo psichologijos konferencija „Motyvavimas nieko nekainuoja?“, 2015 m. lapkričio 13 d. (organizuoja Mykolo Romerio universitetas ir Vytauto Didžiojo uiversitetas).
 • 5-oji mokslinė – praktinė verslo psichologijos konferencija „Socialiai atsakinga organizacija psichologiniu požiūriu“. 2014 m. lapkričio 7 d.
 • 4-oji mokslinė – praktinė verslo psichologijos konferencija "Verslas ir psichologija: (ne)suderinama?". 2013 m. spalio 25 d.
 • „Teisės psichologija: mokslas ir taikymas“. 2012 m. lapričio 16 d.
 • „New Challenges in Legal Psychology: Theory and Practice“. Konferencija vyko anglų kalba. 2011 m. spalio 21 d.
 • 2-oji mokslinėje-praktinė verslo psichologijos konferencija „Verslo psichologija: žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu“. Konferencijoje buvo aptartos žmogaus galimybės šiuo pasikeitimų laikotarpiu ir pristatyti praktiniai problemų sprendimai verslo organizacijose. Konferencijos pranešimų santraukos bus publikuojamos specialiame konferencijos leidinyje „Verslo psichologija: žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu. Konferencijos medžiaga“. 2011 m. balandžio 14 d.
 • 12-ta Europos Paauglystės tyrimų asociacijos (European Association for Research on Adolescence, EARA) konferencija. Pagrindinė konferencijos tema – paauglystės tyrimai – apima ne tik įvairių psichologijos šakų, kaip klinikinės, raidos, socialinės, biologinės psichologijos perspektyvas, bet ir kitas disciplinas, kurios tyrinėja paauglystę. Ši konferencija puiki vieta susitikti įvairių Europos ir viso pasaulio šalių tyrėjams ir praktikams, kurių veikla yra susijusi su paauglyste. 2010 m. gegužės 12-15 d.
 • 1-oji mokslinė-praktinė verslo psichologijos konferencija „Verslo psichologijos problemos“. Konferencijos tikslas – aptarti verslo psichologijos problemas šiuo pasikeitimų laikotarpiu ir pristatyti praktinius problemų sprendimus verslo organizacijose. Konferencijoje dalyvavo įvairių mokslo sričių atstovai ir praktikai (psichologai, viešųjų ryšių ir reklamos, socialinės politikos, administravimo, valdymo ir kt. specialistai). Konferencijoje nagrinėtos temos: žmogiškųjų išteklių vadybos psichologija, darbo motyvacijos tendencijos, organizacijos veiklos analizės metodai, viešųjų ryšių ir reklamos psichologija, vadovavimo psichologija, komercijos psichologija, komandų valdymo psichologija, tarpininkavimo konfliktuose psichologija, psichologinis konsultavimas organizacijose, finansinių sprendimų priėmimo psichologija, inovacijų vadybos psichologija. Konferencijos darbo kalbos – lietuvių ir anglų. 2010 m. balandžio 16 d.
 • “Iššūkiai identitetui globalizacijos sąlygomis: tarpdisciplininė ir tarpkultūrinė perspektyvos“ Tai dviejų savaičių išsamus ir intensyvus kursas (4 kreditai). Kursą vedė dėstytojai iš skirtingų šalių, o jame dalyvavo 25 studentai iš Lietuvos, Italijos, Olandijos, Portugalijos ir Turkijos šalių. "Kas aš esu? Ko aš sieksiu savo gyvenime?“ Šie ir kiti panašūs klausimai labai dažnai iškyla paaugliams ir vyresnio amžiaus (12-26 m.) jaunuoliams, atspindėdami pagrindinį uždavinį šioje vystymosi stadijoje. Vyresniųjų kartų atstovai augo paprastesnėse ir mažai besikeičiančiose bendruomenėse, tačiau jau tada jiems teko grumtis su savo identiteto paieška ir jo formavimosi sunkumais. Ganėtinai naujas globalizacijos fenomenas, identiteto formaciją padarė dar sudėtingesniu iššūkiu, kadangi šių dienų paaugliams ir jaunuoliams tenka augti ir savęs ieškoti visuomenėje, kuri, dėka globalizacijos, palaipsniui tampa vis sudėtingesnė ir labiau įvairiapusiška. Šis kursas Jums suteiktų gilesnių žinių apie iššūkius identiteto susiformavimui, globalizacijos sąlygomis. 2010 m. balandžio 29 – gegužės 12 d. http://www.mruni.eu/lt/tp/ip_chalid/apie_projekta/index.php
 • 14-oji Europos raidos psichologijos konferencija. Europos raidos psichologijos konferencija yra tradicinė kas dvejus metus vis kitoje Europos šalyje vykstanti konferencija. MRU, Vilniuje, įvykusioje konferencijoje dalyvavo apie 800 psichologijos, edukologijos, psichiatrijos bei kitų sričių mokslininkų ir praktikų iš įvairiausių Europos ir Azijos bei Šiaurės Amerikos šalių. Konferencijoje buvo nagrinėjami su vaikų, paauglių ir suaugusiųjų raidos problematika susiję klausimai: ankstyvosios vaiko optimalios raidos vystymosi sąlygos, socialinių ekonominių sąlygų bei pokyčių visuomenėje įtaka žmogaus raidai, patyčios ir smurtas šeimoje bei mokykloje, jaunimo nusikalstamumas, savižudybės, vaikų ir suaugusiųjų psichikos sveikata ir jos raida, pasitenkinimą gyvenimu ir asmens psichologinę gerovę įtakojantys veiksniai bei kiti klausimai. Ši konferencija svarbi tuo, kad joje buvo pristatomi ir nagrinėjami naujausi vaikų ir paauglių gerovės ir patiriamų sunkumų tyrimai, kurių rezultatai yra taikomi praktikoje, sprendžiant aktualias problemas, kaip patyčios ir smurtas mokyklose, jaunimo nusikalstamumas, savižudybės, depresija ir t.t. Daug dėmesio skiriama ir visuomenėje vykstančių socialinių, ekonominių bei politinių pokyčių vaiko ir paauglio gerovei bei tolimesnei raidai įtakos nagrinėjimui. 2009 m. rugpjūčio 18 – 22 d.
 • Tarptautinė konferencija "Longitudinių tyrimų metodologiniai aspektai, tyrinėjant pokyčius laike". Organizatoriai: MRU Psichologijos katedra kartu su NMTI, Jyvaskylos, Stokholmo, Orebro, universitetų Psichologijos katedromis. 2007 m. spalio 12-13 d.
 • Tarptautinis seminaras ,,OASys (Teisės pažeidėjo įvertinimo metodikos) adaptavimas ir validavimas Lietuvoje’’. 2007 m. balandžio 25 d.
 • Tarptautinė video konferencija ,,Pabaltijo ir Šiaurės šalyse atliekamų tyrimų metodologija ir naujausi duomenų analizės metodai’’. Dalyvauja Norvegijos Mokslo ir Technologijos instituto (NMTI), Jyvaskylos, Stokholmo, Orebro, Mykolo Romerio universitetų mokslininkai. 2007 m. balandžio 20 d.
 • Tarptautinis seminaras ,,HCR-20 (Smurto rizikos įvertinimo metodikos) adaptavimas ir validavimas Lietuvoje’’. 2007 m. sausio 22-23 d. • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747