Konferencijos

 • 2017 m. gegužės 9-10 d. Ščecino universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas kartu su Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetu organizuoja 4 tarptautinę konferenciją „Modern economics“
  Kontaktinis asmuo: doc. dr. Brigita Žuromskaitė brigitaz@mruni.eu 

 • 2017 m. balandžio 12 d. 414 aud. (Ateities g. 20) organizuojama konferencija "Efektyvumas viešajame sektoriuje: ką gali savivaldybės ir vietos bendruomenės"
  Konferencijos koordinatorius prof. dr. Saulius Nefas
  Rengėjai: Viešojo administravimo institutas, Vadybos institutas, Edukologijos ir socialinio darbo institutas 

 • 2014 m. lapkričio 20 d. 10.00 val. I-414 aud. (Ateities g. 20) Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su MRU Politikos ir vadybos fakultetu parengė mokslinę-praktinę konferenciją tema: „Sanglaudos politika: savivaldybių patirtis, iššūkiai ir galimybės“ http://www.lsa.lt/lt/renginiai  

 • 2014 m. birželio 18-19 d. LR Seime buvo organizuojama tarptautinė konferencija "European Interdisciplinary Forum 2014: Drivers for Progress in the Global Society".
  Konferencijos straipsniai buvo siūlomi publikuoti net 10 mokslo žurnalų iš Lietuvos ir užsienio. Visi šie žurnalai turi tarptautinę redakcinę kolegiją ir yra referuojami tarptautinėse duomenų bazėse.
  Daugiau informacijos  ir konferencijos tinklapyje forum.avada.lt.
   Atkreipiame jūsų dėmesį, kad dalyvavimas konferencijoje AVADA nariams nemokamas! Kviečiame tapti Asociacijos nariais!
  Konferenciją organizavo Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA) drauge su Europos mokslo institutu (ESI) ir Naujos kartos mokslo ir verslo klasteriu.
  Plenarinius pranešimus skaitė prof.dr. Maja Pivec (Austrija), prof. dr. Yaahov Weber (Izraelis), prof.dr. Brahm Sharma (Indija), prof.dr. Mirjana Radovič-Markovič (Serbija) ir kt.
  Jei konferencijos tinklapyje neradote atsakymų į jums rūpimus klausimus, rašykite mums el.p. adresu info@avada.lt
  arba kreipkitės į konferencijos mokslinio komiteto pirmininkę dr. Agotą Giedrę Raišienę el.p. agotagiedre@avada.lt
 • 2014 m. birželio 25 - 26 d. Slupsko aukštojoje Hanseatic vadybos mokykloje (Lenkija) buvo rengiama  11-oji tarptautinė mokslinė konferencija tema: Human Potential Development http://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/ConfHPM/index.html). Konferenciją kartu su šios mokyklos rektore globoja International Academic Network HPD CEEUS (Human Potential Development in Central and Eastern European Union States) http://human.potential.development.home.mruni.eu/, kurio veiklą koordinuoją MRU. Konferencijos dalyvių straipsniai buvo publikuojami konferencijos recenzuojamame leidinyje. Atrinkti geriausi straipsniai publikuojami tarptautiniame moksliniame žurnale “Human Resources Management and Ergonomics (HRM & E)”, kuris referuojamas tarptauptinėse duomenų bazėse  EBSCOhost  ir  Cabell's Directories (http://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/).
  Visais konferencijos organizavimo  klausimais galima kreiptis į VI prof. dr. Vladimirą Gražulį (vladimirasg@takas.lt, tel 8699 27652).        
 • 2013 m. gruodžio 10 d. Mykolo Romerio universitete vyko respublikinė mokslinė – praktinė konferencija ,,Verslas užimtumui – problemos ir perspektyvos“.
  Konferencijos tikslas – suburti Lietuvos verslo, viešojo sektoriaus (ministerijų, departamentų) vadovus ir specialistus, socialinius partnerius, mokslininkus ir aukštųjų mokyklų dėstytojus, siekiant aptarti Lietuvos užimtumo problemas ir darnios politikos įgyvendinimo perspektyvas iki 2016 m., pateikti rekomendacijas politikams, specialistams praktikams bei studijų ir profesinio rengimo atstovams.
  Konferencijos rengėjai: Lietuvos pramonininkų konfederacija, Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas.
   Konferencijos programa  
 • 2012 m. birželio 19 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija "Naujos tendencijos žmogiškųjų išteklių vadyboje". Konferencijos tikslas - aptarti žmogiškojo kapitalo vystymo naujausias tendencijas Lenkijos ir Lietuvos viešajame sektoriuje. Konferencijos rengėjai: Mykolo Romerio universitetas, Aukštoji prekybos mokykla (APM, Lenkija), LSTC Darbo ir socialinių tyrimų institutas (DSTI, Lietuva). Konferencijos programa  
 • 2012 m. birželio 7 - 8 d. Strateginio valdymo katedra kartu su Šiaulių universitetu Kėdainių Kultūros centre surengė respublikinę mokslinę - praktinę konferenciją "Lietuvos savivaldos institucijų strateginės plėtros galimybės: valdymas, turizmas, darbo rinka". Ją surengti paskatino 2011 m. birželio 2 d. įvykusios konferencijos dalyvių pageidavimas tęsti prasidėjusį bendradarbiavimą įvairiomis formomis: organizuojant darbuotojų mokymus, pagal savivaldos organizacijų pageidavimus vykdant praktinę reikšmę turinčius tyrimus bei rengiant konferencijas. Konferencijos partneriais sutiko būti Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių, turizmo ir kurortų asociacijos, Kėdainių rajono savivaldybė bei Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Numatoma aptarti Lietuvos savivaldos plėtros klausimus, viešųjų paslaugų tobulinimo, novacijų diegimo, žmogiškųjų išteklių vadybos ir turizmo plėtotės galimybes bei parengti rekomendacijas politikams, specialistams praktikams ir mokslinių tyrimų organizatoriams.Konferencijos internetinis puslapis http://lsva.home.mruni.eu/  Konferencijos dalyvių atsiliepimai
 • 2011 m. lapkričio 21 - 25 d. Druskininkuose buvo organizuojami mokymo kursai "Ilgalaikis strateginis planavimas. Prokuratūros ilgalaikio strateginio plano 2012-2020 metams parengimas". Mokymo kursus pravedė: prof. dr. Tadas Sudnickas, lekt. dr. Nendrė Černiauskienė, asist. Aurimas Paulius Girčys.

Mokymai vykdomi pagal ES projektą "Naujos strateginio planavimo prokuratūroje metodikos parengimo ir įdiegimo, prokuratūros mokymų organizavimo taikyti parengtą ir įdiegtą naują strateginio planavimo prokuratūroje metodiką, prokuratūros veiklos ilgalaikio strateginio plano 2011-2020 metams parengimo ir Prokuratūros ilgalaikio strateginio plano 2011-2020 metams įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) sistemos sukūrimas". 

 • 2011 m. lapkričio 21 d. dr. Brigita Žuromskaitė dalyvavo Ūkio ministerijos posėdyje skirtame kultūrinio turizmo problematikai.

Dr. B. Žuromskaitė skaitė pranešimą apie kultūrinio turizmo plėtros problemas bei galimybes Lietuvoje. Posėdyje dalyvavo daugelių institucijų atstovai (Turizmo departamento, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir kt.).

 • 2011 spalio 27 - 29 d. prof. dr. Vladimiras Gražulis ir lekt. dr. Andrius Valickas Lessius universitete dalyvavo penktoje Europos kultūrų sostinių universitetų tinklo (UNECC) tarptautinėje konferencijoje "Culture in/and Crisis".

Ataskaita   Sertifikatas

 • 2011 m. birželio 2 d. organizuojama respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos“
  Konferencijos rengėjai:
  Mykolo Romerio universitetas
  LR Vidaus reikalų ministerija
  Lietuvos savivaldybių asociacija
  Lietuvos turizmo asociacija
  Lietuvos kurortų asociacija

 • Konferencijos tikslas:

  Aptarti Lietuvos savivaldybėse viešųjų paslaugų, inovacijų, darnios aplinkos formavimo, žmogiškųjų išteklių, turizmo plėtros galimybės ir pateikti rekomendacijas politikams, specialistams, praktikams bei mokslininkams.

  Kontaktiniai adresai:
  doc. dr. Rūta Dačiūlytė –
  daciulyte@yahoo.com; tel. 861263421

  lekt. Andrius Valickas - avalickas@mruni.eu; tel. 861527482

  Daugiau informacijos rasite: http://lsva.home.mruni.eu   Organizavimas:

  • Tarptautinė konferencija Advanced Research in Scientific Areas 2012 (organizuojama ITALL ltd. - Tyrimų ir plėtros organizacijos prie Slovakijos Mokslo ir švietimo ministerijos). Konferencija vyko 2012 m. gruodžio 3-7 d. Mokslinio komiteto narė - doc. dr. Agota Giedrė Raišienė. Oficialus konferencijos tinklapis http://www.arsa-conf.com.
  • Tarptautinė mokslinė konferencija EIIC 2012 (Electronic International Interdisciplinary Conference), organizuota tarptautinės mokslininkų komandos iš Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos, Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos. Konferencija vyko 2012 m. rugsėjo 3-7 dienomis. Doc. dr. Agota Giedrė Raišienė - mokslinio komiteto narė. Daugiau informacijos apie konferenciją čia.
  • Tarptautinė mokslinė konferencija SOCIN 2012 (Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos) vyko MRU 2012 m. spalio 25-26 dienomis. Doc. dr. Agota Giedrė Raišienė sekcijos „Šalies darni plėtra globalizacijos sąlygomis“ koordinatorė ir konferencijos mokslinio komiteto narė.
  • Tarptautinis kongresas Ethics, Sustainable Consumption and other Current Challenges for Public and Nonprofit Marketing: 11th International Congress on Public and Nonprofit Marketing. Kongresas vyko 2012 m. birželio mėn. 14-15 d., Vilniuje. Mokslinio ir organizacinio komiteto vicepirmininkė – doc.dr. Agota Giedrė Raišienė. Oficialus kongreso tinklapis http://iapnm2012.home.mruni.eu/
  • Tarptautinė mokslinė konferencija Qualitative Research for Policy Making: 3rd Annual,Supporting Effective Policy Making Through Qualitative and Mixed Methods Research. 24-25 May 2012, Lisbon, Portugal. Mokslinio komiteto narė - prof. dr. Birutė Mikulskienė.

  • Mokslinis-praktinis seminaras "Socialiniai mokslai: ar reikalingi citavimo indeksai?"

  • 2011 m. gruodžio 15 d. vyko mokslinis-praktinis seminaras „Socialiniai mokslai: ar reikalingi citavimo indeksai?“, kurį vedė Mykolo Romerio universiteto Vadybos katedros profesorė prof. habil. dr. Dainora Grundey.

   Seminaro metu buvo diskutuojama:

   Ar verta Lietuvos socialinių mokslų mokslininkui orientuotis į ISI citavimo indeksą turinčius mokslo leidinius (mokslo žurnalus, konferencijas, knygas)?

   Kokios citavimo indeksų sistemos apskritai egzistuoja?

   Kaip pasaulio šalys reitinguoja savo mokslą?

   Kokia situacija Lietuvoje?

  • Seminaras-diskusija "AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTINIMAS – JUNGTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS"

  Pranešimas spaudai

  2011 m. spalio 20 d. vyko seminaras-diskusija "Aukštojo mokslo tarptautinimas - jungtinės studijų programos". Jame buvo skaitomi penki pranešimai:

  • Jungtinės studijų programos – inovacijos aukštajame moksle (Rūta Ramanauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos, Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė)
  • Struktūrinė parama aukštajam mokslui (Jūratė Abdulskytė, Švietimo ir mokslo ministerijos, ES paramos koordinavimo departamento, ES paramos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė)
  • Jungtinė studijų programa “ES projektų vadybininkas”: geroji bendradarbiavimo tarp Prancūzijos ir Lietuvos patirtis (dr. Stephane Guerard, Sveikatos ir teisės universitetas, Lille 2)
  • ES projektų vadybininko vieta darbo rinkoje (prof. dr. B. Mikulskienė, Vadybos katedros vedėja, MRU)
  • Aukštos kompetencijos specialistų poreikio Europos Sąjungoje žemėlapis (doc. dr. Arvydas Survila, Vadybos katedra, MRU)
  Programą rasite čia:


  • 2011 m. lapkričio 17-18 d. Tarptautinė mokslinė konferencija "Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai" (Influence of the Humanities and Social Sciences on Business and Society Change). Atsakingasis organizatorius - asociacija “Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris”, partneriai: MRU, VGTU, VPU, LKA, Socialinių mokslų kolegija, Akademinė vadybos ir administravimo asociacija. Doc.dr. Agota Giedrė Raišienė – mokslinio bei organizacinio komiteto pirmininkė.
  Doktorantė Loreta Tauginienė skaitė pranešimą „Socialinė atsakomybė: vadybinis ar etinis konceptas?“. Savo pranešimu ji pabrėžė, kad socialinės atsakomybės, kaip neišsenkančio humanitarinių ir socialinių mokslų diskusijų objekto, nevienalytiškumą tarpdalykiniu požiūriu parodo tai, kad iš pradžių ji buvo suvokiama kaip moralės, etikos dalis, vėliau integravosi į vadybinius procesus. Doktorantė akcentavo, kad nepaisant to, disputas dėl socialinės atsakomybės prigimties – vadybinė ar/ir etinė – egzistuoja ligi šių dienų
  • 2011 m. birželio 28-30 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija "Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas" (Academic Ethics and Improvement of University Management). Organizacinio komiteto narės: prof. dr. Nijolė Vasiljevienė ir doktorantė Loreta Tauginienė. Daugiau informacijos rasite čia.


  Dalyvavimas:

  2012 metai

  • 2012 m. gruodžio 13 d. doc. dr. Agota Giedrė Raišienė LR SADM Jaunimo reikalų departamento metinės veiklos apžvalgos renginyje skaitė pranešimą „Tarporganizacinio bendradarbiavimo varomosios jėgos: lyderystės klausimai“.
  • 2012 m. lapkričio 29 - gruodžio 2 d. Administravimo ir politikos mokslų pasauliniame kongrese (Antalija, Turkija) doktorantė Loreta Tauginienė skaitė kartu su bendraautore parengtą pranešimą “Institutional Responsibility vsIndividual Responsibility: Ethical Issues in the Management of Research Performance”.
  • Rugsėjo 3-7 dienomis doc.dr. Agota Giedrė Raišienė kaip mokslinio komiteto narė dalyvavo Prahos Gyvenimo mokslų universiteto (angl. University of Life Sciences) organizuotoje konferencijoje “Electronic International Interdisciplinary Conference 2012” (EIIC 2012). Konferencija sulaukė nemažo Rytų ir Centrinės Europos mokslininkų bendruomenės dėmesio. Trylikoje sekcijų pranešimus pristatė 151 dalyvis iš daugiau kaip 14 šalių. Doc.dr.A.G.Raišienė konferencijoje taip pat skaitė pranešimą „Perspectives of integrated management systems in Lithuania’s enterprises“. Daugiau informacijos apie konferenciją tinklapyje www.eiic.cz.
  • Doc.dr.Agota Giedrė Raišienė liepos 2-4 dalyvavo 19-oje kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje „Multi-organizational Partnerships, Alliances and Networks“, vykusioje Wageningo Universitete Nyderlanduose. Pagrindinėje sesijoje A.G.Raišienė skaitė pranešimą “Leadership Influence on the Development of Collaboration in Inter-organizational Partnerships Committed to Social Innovations”.
  • Birželio 14-15 d. doc. dr. Agota Giedrė Raišienė dalyvavo 11-tajame tarptautiniame marketingo kongrese „Etika, tvarus vartojimas ir kiti aktualūs viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus marketingo iššūkiai“ (Etics, Sustainable Consumption and Other Current Challenges for Public and Non-Profit Marketing). Šiame kongrese doc.dr.A.G.Raišienė taip pat buvo organizacinio ir mokslinio komitetų vicepirmininkė bei kongreso pranešimų santraukų knygos sudarytoja.

  • Doc.dr. Agota Giedrė Raišienė birželio 7-8 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Florencijoje (Italija) “Future of Education 2012”, kur skaitė pranešimą “An Attitudes of Professors toward Computer Mediated Communication for Master Students Mentoring” ir moderavo sekciją “Education and New Technologies”.
  • Raišienė, Agota Giedrė. Pranešimas "Aukštasis mokslas: verslo rūšis vs. terpė visuomenės pažangai. Ar tikrai egzistuoja priešprieša?" LR Seime vykusioje konferencijoje "Naujas aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos".
  • Grundey, Dainora. Pranešimas „Studentas kaip vartotojas: vertės kūrimo perspektyva universitetinėse studijose“. Nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „STUDIJOS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE-2012“, 2012 m. vasario 23 d., Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiauliai (su Simona Bakutyte).
  • Grundey, Dainora. Pranešimas „Development of the Tourism Sector in Lithuania: A Focus on the Seniors’ Sector”, Международной научно-практической Интернет-конференции «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ ЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ», 2012 m. vasario 22-23 d., Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Академия экономических наук Украины, Макеевский экономико-гуманитарный институт, Приазовский государственный технический университет, Ростовский институт защиты предпринимателя (Российская Федерация) (su Gabriele Vilutyte).
  2011 metai

  • Dromantaitė-Stancikienė, Aistė. Subalansuotas lyčių atstovavimas siekiant profesinės karjeros Lietuvoje (originalo kalba – anglų k.: Sustainable gender representation seeking professional career in Lithuania) // Tarptautinė Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konferencija Eurodoc‘2011 „New generation in science: toward a new fashion ERA?“ Vilnius, 2011 m. kovo 31- balandžio 4 d.
  • Dromantaitė, Aistė. Subjektyvus tiriamųjų požiūris į profesinę karjerą. // KTU mokslinė konferencija „Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose – 3“, 2011-10-21;
  • Dromantaitė, Aistė. Požiūrio į moterų profesinę karjerą veiksnių analizė // LSS organizuojamas seminaras-diskusija „Diskriminacijos fenomenas – teisinis ir socialinis aspektai“, 2011-10-12.
  • Čižikienė, Janina 2011 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime tarptautinėje konferencijoje ,, Naujos tendencijos alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos bei kontrolės srityje‘‘. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro atstovė Deborach Olszewski pristatė metinę ataskaitą ,, Narkotikų problema Europoje‘‘. Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) regioninio biuro atstovas Lars Moller supažindino su globaliu alkoholio kontrolės veiksmų planu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ES struktūrinės paramos departamento direktorė Nijolė Mackevičienė pristatė Europos socialinio fondo finansuojamų projektų, skirtų asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų reabilitacijai ir integracijai į darbo rinką įgyvendinimą. Konferencijoje daug dėmesio skirta psichoaktyvių medžiagų vartojimo situacijai Lietuvoje apžvelgti (Daugiau informacijos čia).
  • Jakimenko, Virginija, Vasiljevienė, Nijolė. Akademinių pražangų netoleravimas kuriant universitetų integralumą. // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas]. P. 1.
  • Jurčiukonytė, Agnė. Lyčių lygybė kaip socialinis etinis aukštojo mokslo kokybės matmuo. // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : Tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. P. 1.
  • Grundey, Dainora. Skaitytas pranešimas „RESTRUCTURING AN ENTERPRISE AS A SOCIETAL DIMENSION: CHANGING NAME AND IMAGE OF A TELECOMMUNICATIONS‘ COMPANY IN LITHUANIA„ IX tarptautinės ekonomikos mokslinis seminare „Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji”, 2011 m. spalio 10-12 d.d., Kulice, Lenkijoje.
  • Grundey, Dainora. Pranešimas „Lithuania‘s Experience in EU-Integration for SME“, Tarptautiniame Europos integracijos moksliniame-praktiniame seminare „Laisvos prekybos zona tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos: nacionalinės ekonomikos pliusai ir minusai”, 2011 m. lapkričio 28 – gruodžio 02 d.d. (Lugansk, Ukraina).
  • Grundey, Dainora. Pranešimas „Vertės kūrimas universitetinėse studijose: vartotojų perspektyva”. Tarptautinė mokslinė konferencija „HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ ĮTAKA VERSLO IR VISUOMENĖS KAITAI“, 2011 m. lapkričio 17-18 d.d., Vilnius. (su Simona Bakutyte).
  • Raišienė, Agota Giedrė, Jonušauskas S. Organizacijų veiklos efektyvumas: elektroninio pašto įtaka darbuotojų produktyvumui. Respublikinė mokslinė konferencija „KoDi-2011”, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, Klaipėda, 2011m. rugsėjo 22-24d.
  • Raišienė, Agota Giedrė. Tarnautojų požiūris į partnerystę skatinančius veiksnius vietos savivaldoje. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija “Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos”, MRU, 2011m. birželio 2d.
  • Vasiljevienė, Nijolė. Etikos infrastruktūra kaip valdymo galių transformacija. // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : Tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. P. 1.
  • Vilkė, Rita. Universiteto vadybos tobulinimas : ĮSA integruotas subalansuotų rodiklių požiūris. // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : Tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. P. 1.
  • Mikulskienė, Birutė. Design of Committees for R&D Policy Modelling: Advice versus Interest Representation. „6th European Consortium for Political Research General Conference“, 25-27 August, 2011, Reykjavik, Island.
  • Mikulskienė, Birutė. Research based knowledge for policy decision making rounds: practical implications. International conference “Qualitative Research for Policy Making: 2nd Annual. Delivering effective qualitative research for policy making in times of austerity. 26-27 May 2011, Queen’s University, Belfast, UK.
  • Mikulskienė, Birutė. The Role of R&D Manager for Public and Private R&D Partnership. 8th International Scientific Conference "Legal, political and Economic initiatives Towards Europe of Knowledge", Kaunas University of Technology. p. 5.
  • Tauginienė, Loreta. 2011 m. birželio 28-30 d. tarptautinė mokslinė konferencija „Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas“ (organizatorius – Mykolo Romerio universitetas): Pranešimas „Socially Responsible Scientific Activity at a University.“

  2010 metai

  • Dromantaitė-Stancikienė, Aistė. Vidutinio ir priešpensinio amžiaus moterų užimtumo problemos Lietuvoje (originalo kalba – anglų k.: Middle and pre-retirement aged women employability problems in Lithuania). 2010 m. spalio 14-15 d. tarptautinė konferencija “Socialinė ekonomika ir skurdo mažinimas”
  • Mikulskienė, Birutė. Nacionalinio intereso atstovavimo perspektyvos ES institucijose: mokslo politikos atvejis. // Lietuvos integracija į Europos Sąjungą : problemos ir perspektyvos : mokslinė konferencija, 2010 11 12 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Socialinės politikos fakultetas, Politikos ir vadybos fakultetas. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2010. p. 1
  • Mikulskienė, Birutė. Taking People, Process and Partnership on Board for Participatory Decision Making. ICHSS 2010: International conference on Humanities and Social science, June 28-30 d., 2010 Paris, France.
  • Mikulskienė, Birutė. Partnership in harmonized policy decision making: social network analysis. ASNA 10 [Elektroninis išteklius] : the 7th conference on the application of social network analysis : [September 15-17, 2010, Zurich, Switzerland]. P. 1-2.
  • Mikulskienė, Birutė, Fiodorova, Anna. Peculiarities of expert-based evaluation impact on strategic internal changes. Economics and management = Ekonomika ir vadyba / Kaunas university of technology. ISSN 1822-6515 2010, No. 15. p. 138-139.Vilkė, Rita. Local government’s attitudes towards socially responsible entrepreneurship in Lithuania. Innovation driven entrepreneurship [Elektroninis išteklius] : international scientific conference : conference proceedings : BMRA2010 : 14-16th October, 2010 / ISM University of Management and Ec p. 1.
  • Pitrėnaitė, Birutė. Saugios savivaldybės Lietuvoje vizija : poreikis, prielaidos ir iššūkiai // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) = Security of society in the global context : the Annual International Scientific-Practical Conference “Challenges of globalization in securing public security” : conference proceedings (2), 2010 12 9-10 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 2, p. 187-199.
  • Raišienė, Agota Giedrė. Organizacijų valdymo procesų optimizavimas diegiant integruotas vadybos sistemas // Socialinės technologijos'10 : iššūkiai, galimybės, sprendimai = Social technologies'10 : challenges, opportunities, solutions [elektroninis išteklius] : konferencijos medžiaga : 2010 m. lapkričio 25-26 d, Vilnius-Net. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192084. P. 121-134.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747